Pondělí 20. září 2021, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

VIDEO: V Kytlicích roku 1993 zanikla hasičská jednotka, letos byla úspěšně obnovena

Když mě někdy začátkem roku navštívil můj dlouholetý kamarád a bývalý moderátor Rádia Crystal Honza Havránek z Kytlic s myšlenkou obnovy jednotky Sboru dobrovolných hasičů – začíná vyprávět Jiří Sucharda – byl jsem ze začátku poněkud skeptický, poněvadž podobné, ale bohužel neúspěšné pokusy jsem už měl za sebou (např. Doubice).

Po pár návštěvách a telefonických konzultacích však bylo jasné, že tady to bude asi vážné. Po projednání znovuobnovení jednotky v obci a následném schválení vzniku jednotky v dubnu tohoto roku bylo jasné, že jednotka je na světě.

Jelikož Kytlice patří do Ústeckého kraje, kde mám historii jednotek zmapovanou, nebylo těžké zjistit, jak se vlastně hasiči v této obci (resp. obcích) zakládali.

Nahlédnutím do Ročenky německých hasičských sborů v Čechách, Moravě, Slezsku a na Slovensku vydané v roce 1936 Německou zemskou jednotou pro hasičstvo a záchrannou službu v Čechách jsem zjistil že, první zmínka je o jednotce Falkenau – Kittlitz (Falkov – Kytlice). Tato jednotka patřila do Okresního hasičského svazu Haida (Nový Bor) č. 33 a vznikla v roce 1868.

Další založenou Kytlickou jednotkou byl o tři roky později (1871) Hillemühl (Hillův mlýn) a ten společně s třetí jednotkou Nieder Falkenau (Dolní Falknov) založenou v roce 1889 patřil do Okresního hasičského svazu Böhm. Kamnitz (Česká Kamenice) č. 46. Společně měly k 31. 12. 1936 kytlické jednotky 355 registrova­ných členů.

Tak jako masově a hromadně jednotky v Kytlicích vznikaly, tak v osmdesátých a devadesátých letech nenápadně zanikaly. Jak mi sdělil tehdejší starosta pan Sedláček, poslední marný pokus o vzkříšení kytlických hasičů byl na začátku devadesátých let a tak byla jednotka kolem roku 1993 zrušena.

Zachovalá a téměř nejetá Avia se přestavěla na valník a ještě nějakou dobu sloužila obci, z hasičárny se mezitím stalo obecní skladiště. Později obec v rámci zajištění PO uzavřela veřejnoprávní smlouvu s městem Česká Kamenice a zákonu tak bylo učiněno zadost.


Po formálním obnovení jednotky v dubnu nastal ten nejtěžší úkol a to sehnat vhodnou techniku, najít družstvo ochotných hasičů, zajistit pro jednotku oblečení, vybavení a také požádat o její zařazení do systému plošného pokrytí.

Tomu ještě předcházely další konzultace, musely vzniknout nové doklady jednotky, noví členové museli absolvovat zdravotní prohlídky a povinnou odbornou přípravu (velitel a strojníci) a po absolvování veškerých povinných úkonů následovala kontrola jednotky ze strany HZS.

Nakonec vše dobře dopadlo a tak v den státního svátku 28. září byla jednotka oficiálně uvedena do života.

Jednotka je zařazena jako JPO V, z technického vybavení vlastní upravené vozidlo Nissan Patrol (o něm se dozvíte více v dalším článku) s přívěsným vozíkem. Z techniky jednotka vlastní čerpadlo Heron, motorovou pilu a další výbavu si postupně doplňuje.

Její snahou není se vyrovnat s ostatními okolními jednotkami, vlastnit cisternu apod., ale spíše pomoci obci a občanům při jejich běžných každodenních problémech a trablích. Mám tím na mysli např. úklid po dopravních nehodách, řezání a odklízení padlých stromů nebo čerpání vody ze zaplavených sklepů.

Díky terénnímu vozidlu je zde předpoklad pomoci i Zdravotní záchranné službě zejména v zimních měsících, kdy jsou části obce velmi těžko přístupné a cesty se v nich neudržují.

Samozřejmostí bude i pomoc na vyžádání KOPIS třeba při pátrání po pohřešovaných osobách, či dalších činnostech které nastanou. V plánu je i vznik dětského oddílu a zapojení do místních i celostátních kol soutěží.

Osm hasičů a dvě hasičky teď má před sebou velkou zkoušku, ve které doufejme obstojí. Nejsou to žádní elévové a tak doufejme, že nejpozději na oslavách 145. výročí založení v příštím roce se s nimi opět setkáme.

Jiří Sucharda
velitel JSDH Varnsdorf
kmotr JSDH Kytlice

Sdílet