Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zasedal Český národní výbor CTIF

V úterý 26. 9. 2006 proběhlo v budově MV – generálního ředitelství HZS ČR v Praze 4 pravidelné zasedání Českého národního výboru CTIF, který tvoří české zastoupení v Mezinárodním technickém výboru pro prevenci a hašení požárů (CTIF).

Při dnešním zasedání byl mj. rekapitulován stav příprav XIV. Mezinárodní soutěže CTIF (hasičské olympiády). Tuto velevýznamnou sportovní soutěž hasičů bude v roce 2009 hostit město Ostrava. Členové výboru byli informováni o výsledcích prvního setkání předsedů Národních výborů CTIF, které proběhlo na přelomu května a června v Maďarsku. Přítomní se rovněž seznámili s průběhem sympozia o nebezpečných materiálech konaného v září ve Slovinsku a byli informováni o dalších akcích konaných v rámci CTIF. Připravuje se také zprovoznění nových webových stránek Českého národního výboru CTIF.
Vedle předsedy Českého národního výboru CTIF genmjr. Ing. Miroslava Štěpána se zasedání zúčastnili i představitelé jednotlivých členských organizací výboru. Ten volně sdružuje nejrůznější subjekty působící na úseku požární ochrany: mj. MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR, Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, Českou hasičskou jednotu, Moravskou hasičskou jednotu, Českou asociaci hasičských důstojníků, Asociaci velitelů HZS podniků, sdružení Český hasič a další.

Mezinárodní technický výbor pro prevenci a hašení požárů (CTIF) je nejvýznamnější mezinárodní organizací působící na úseku požární ochrany. V současnosti sdružuje více než 40 evropských i mimoevropských států.

por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Sdílet