Úterý 5. března 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Další krůček k účinnosti nového zákona

Včera se zástupci OSH zúčastnili jednání tří sněmovních výborů o odložení účinnosti služebního (civilního) zákona a novelizaci zákona o služebním poměru (ZSP).

Před jednáním jsme poslancům i předsedovi výboru pro bezpečnost předali naše písemné stanovisko (obdrží všechny naše ZO). Návrh novely ZSP spočíval pouze ve vypuštění § 115 odst. 2 a 4 (zrušení tarifní tabulky pro r. 2006 a zmocnění vlády k vydání nové tabulky).

Zpravodajem výboru pro bezpečnost byl pan poslanec Pavel Severa (KDU ČSL). Ten přednesl pozměňovací návrh, spočívající ve snížení maximální možné výměry příspěvku za službu ( t. j. po 30 odsloužených letech ) z 50% na 45% a ještě v omezení vypočtené částky absolutním stropem ve výši průměrné nominální mzdy v nepodnikatelské sféře, vyhlášené ČSÚ za předminulý kalendářní rok. Svůj návrh odůvodňoval m. j. zájmem daňových poplatníků na šetrném zacházení se státním rozpočtem, tím, že příspěvek dostanou i bývalí estébáci a také tím, že ve Sborech slouží mnoho lidí, kteří jenom sedí a čekají na zvýšení výsluh, aby mohli odejít za výhodnějších podmínek než dosud.

V diskusi, kterou vyvolal, reagoval jasně a zřetelně věcnými i statistickými argumenty první náměstek ministra vnitra Ing. Salivar, který m.j. provedl srovnání výsluhových i platových náležitostí příslušníků bezpečnostních sborů s armádou. Ve stejném duchu se vyjádřil i předseda výboru Mgr. Bublan a poslanec Ing. Klučka (ČSSD). Slovo poslanci udělili i předsedovi OSH JUDr. Mühlfeitovi. Ten m.j. uvedl, že ve Sborech rozhodně nikdo pouze nesedí jako v čekárně, že ti služebně nejstarší si odchod za vylepšených podmínek tvrdě vysloužili i více než třiceti lety ve službě, že kvůli ani ne promili bývalých estébáků by bylo vrcholně nespravedlivé obírat o výsluhy zbývajících 70 tisíc příslušníků bezpečnostních sborů, že jak v platové oblasti, tak v oblasti výsluh již bylo od r. 2003 vše velmi podstatně sníženo a uvedl k tomu některé konkrétní příklady. Upozornil poslance, že další snižování výsluh je pro odbory nepřijatelné. Pro pozměňovací návrh zpravodaje Severy po té hlasovali pouze 2 poslanci a výbor přijal původně navržené usnesení beze změny, t.zn. doporučení sněmovně, aby schválila odložení účinnosti služebního (civilního) zákona a vypuštění § 115 odst. 2 a 4 ze zákona č.361/2003 Sb., o služebním poměru.

Pan poslanec Severa avizoval další iniciativy, které chce směřovat nikoliv k dalšímu odkládání, avšak k úspornější variantě zákona o služebním poměru. Na základě průběhu projednávání ve výboru pro bezpečnost lze očekávat, že na plénu při druhém čtení se ZSP znovu otevře, a pokud navrhovatelé změn nebudou úspěšní, budou další změny navrhovány v senátu.

Autor: Z.J.Oberreiter, 1. místopředseda Odborového Svazu Hasičů
Sdílet