Čtvrtek 30. listopadu 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nové požární aktivisty hledá už i Karvinsko

V úterý 3. října 2006 se bude v prostorách hasičské stanice HZS Moravskoslezského kraje v Karviné-Fryštátu (Ostravská 883/8) konat nábor nových lektorů do programu „Výuka dětí základních škol v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva“.

Dvouhodinové setkání začíná v 16:00 hodin a je určeno zájemcům nejrůznějšího věku i povolání, kteří by chtěli netradiční a zábavnou formou pomoci s přístupným vysvětlováním prevence před požáry mezi školáky. Logem a maskotem projektu je dráček Hasík (viz www.hasik.cz).

Vzdělávací projekt, dosud ojedinělý v rámci České republiky, byl zahájen na přelomu loňského a letošního roku na Opavsku, kde byli vybráni první aktivisté především z řad profesionálních i dobrovolných hasičů, v březnu se do něj přihlašovali lektoři z Novojičínska. Po absolvování víkendového kurzu se zapojili do vzdělávání dětí celkem na třech desítkách základních škol na Opavsku a Novojičínsku, které si sami vybrali. Působí obvykle ve druhých a šestých třídách.

Zbývající regiony Moravskoslezského kraje přijdou na řadu v roce 2007 a 2008. Projekt, ovlivněn zkušenostmi hasičů z Kanady, je dlouhodobý, žádný termín jeho ukončení nebyl stanoven. Záměrem organizátorů je zapojit do projektu cca 60 procent základních škol v kraji.

Výuka je uzpůsobena především pro druhé a šesté třídy základních škol. Žáci v ní nejsou upoutáni na židle v lavicích, nejsou zahlcováni hromadou mnohdy nezáživných údajů a mohou být za správné odpovědi odměňováni sladkostmi či drobnými dárky s hasičkou tematikou. Ve vstupním kurzu získají hasiči „pouze“ základní pedagogické vědomosti a kostru výuky, zbytek je na jejich aktivitě a fantazii, aby děti skutečně zaujali. A na „svých“ školách by měli působit několik let – každý rok vždy ve druhých a šestých třídách.

Například mladší děti se učí zvládat základní věci – přestat se bát hasičů v uniformách, upozornit voláním „hoří“ na požár, volat správně na linku tísňového volání 150 a 112, odevzdávat nalezené zápalky dospělým či zvládnout menší popáleniny, výuka šesťáků je samozřejmě trochu náročnější.

Projekt organizuje Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, financuje jej jak HZS MSK z vlastních prostředků, tak občanské sdružení Citadela, které na projekt získalo grantové prostředky z Moravskoslezského kraje. Projekt je ojedinělý i masovějším nasazením instruktorů, ověřován byl na školách několik let.


por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet