Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Podnikatelům pomáhají i na Liberecku

Krajské ředitelství Hasičského záchranného sboru Libereckého kraje pořádá ve čtvrtek 12. října 2006 v zasedací místnosti požární stanice Jablonec nad Nisou seminář „Požární ochrana pro malé a střední podnikatele“.

Seminář se bude konat od 9 přibližně do 12 hodin. Informace na téma povinnosti podle zákona o požární ochraně, stavební prevence, prevence závažných havárií, příčiny vzniku požárů a analyzování nebezpečí zájemcům přednesou lektoři HZS Libereckého kraje. Po ukončení přednášky bude možno klást dotazy k povinnostem právnických a podnikajících fyzických osob, uloženým podle předpisů o požární ochraně. K dispozici bude zdarma na místě i omezené množství literatury k dané problematice.
Na tento seminář srdečně zveme všechny zájemce z řad právnických nebo podnikajících fyzických osob s charakterem malého či středního podnikatele. Podmínkou účasti je podání přihlášky na níže uvedené kontakty do 10. října 2006. Kontakty lze nalézt i na našich webových stránkách www.hzslk.cz v rubrice informace/aktu­ality.

Přihlášky na seminář:
kontakt: mjr. Mgr. Svatopluk Štěpnička
HZS Libereckého kraje, krajské ředitelství
Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III, pracoviště: Šumavská 414/11
telefon: 950 471 215
fax: 950 470 125
e-mail: stepnicka@hzslk.cz

nebo: kpt. Jan Ondráček
HZS Libereckého kraje, Územní odbor Jablonec nad Nisou,
Palackého č. 4680/91
telefon: 950 481 052
fax: 950 481 001
e-mail: jan.ondracek@hzsojn.cz


por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje
Sdílet