Středa 31. května 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Urban Search And Rescue – USAR týmy jsou připraveny pomáhat po celém světě

USAR týmy jsou nasazovány v případě rozsáhlé mimořádné události a živelné katastrofy, například zemětřesení, závaly, tsunami… Specializují se na záchranu ze sutin, z výšek a hloubek. Týmy jsou připraveny se během několika hodin přepravit letecky či pozemní cestou do zahraničí a účinně zasáhnout ve spolupráci s domácími záchrannými jednotkami.

USAR tým (či USAR odřad) je vybaven nejmodernější vyhledávací a záchranářskou technikou, včetně dýchacích přístrojů. Vedle lezeckého vybavení zde nechybí motorové pily, rozbrušovačky na kovy, zdivo a beton, vrtačky, sbíječky, hydraulické stojky, ale také kvalitní přístroje na vyhledávání zavalených osob (echolokátor, bioradar, štěrbinové kamery…) a hydraulické nářadí na vyprošťování zraněných z dopravních prostředků. Ve „výbavě“ jsou také speciálně cvičení a certifikovaní psi pro sutinové vyhledávání.

Zkratka USAR (Urban Search And Rescue) vychází z anglického výrazu pro vysoce specializovanou činnost a v doslovném překladu znamená prohledávání a záchranu osob v městském (urbanizovaném) prostředí. Jak je obvyklé, doslovný překlad není zcela výstižný a přesný, nicméně pokud budeme hovořit o problematice USAR, bude tím dále myšlena problematika nalezení, vyproštění a ošetření osob ze staticky narušených objektů.

Vyhledávací a záchranný odřad do obydlených oblastí je předurčen zejména k zásahům po zemětřeseních. Může také působit na území ČR při zřícení budov. Jedná se o odřad s týlovým zabezpečením nejméně na 7 dnů v počtu 36 osob (střední odřad) nebo s týlovým zabezpečením nejméně na 10 dní v počtu 69 osob (těžký odřad), jehož přeprava je zabezpečována letecky, alternativě pozemní cestou do vzdálenosti 1000 km.

Těžký USAR odřad se skládá z 69 osob – z velitele odřadu, 2 velitelů segmentů, 2 zástupců velitelů segmentů, 2 týlařů – techniků technické služby – spojařů, 2 týlařů – logistiků, 4 styčných důstojníků, 2 lékařů, IT specialisty, statika, 2 velitelů čet, 4 družstev hasičů v počtu 1+9 a 2 kynologických skupin v počtu 1+4.

Střední USAR odřad se skládá z 36 osob – z 6 kynologů, lékaře, 2 týlových techniků, IT technika, velitele odřadu, zástupce velitele odřadu a 2 styčných důstojníků, velitele čety,dvou družstev hasičů-záchranářů 1+9 a statika.

Členové týmu z řad hasičů jsou běžně nasazeni v jednotkách HZS ČR (především v Praze a Ostravě) a to, co se naučí při přípravě a na cvičeních USAR týmu, mohou využít při „běžné“ zásahové činnosti.

Mohou mj. lokalizovat postižené osoby v sutinách, provést technické vyproštění osob, zabezpečit přednemocniční neodkladnou péči zraněným osobám a zajistit jejich transport do místních zdravotnických zařízení, zorganizovat transport USAR odřadu na místo zásahu, vybudovat operační základnu, zabezpečit soběstačnost odřadu po dobu několika dnů nasazení a včlenit USAR odřad do struktur mezinárodních záchranných operací.

Např. ostravský USAR tým, složený z 35 osob, tvoří 28 hasičů z HZS Moravskoslezského kraje, 1 lékař Úrazové nemocnice Brno a celkem 6 kynologů se psy z Městské policie Ostrava, Praha a Záchranného útvaru HZS ČR Hlučín. Podobné složení má i pražský tým.

Sdílet