Pátek 3. července 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: PO-BP 970

Součinnostní IMZ vyšetřovatelů Policie ČR a Hasičského záchranného sboru po linii požárů, výbuchů a výbuchů nástražných výbušných systémů

Ve dnech 8.-12.10.2012 se v Herlíkovicích (místní část Vrchlabí) v rekreačním zařízení EDEN, které

spravuje Zařízení služeb Ministerstva vnitra, uskutečnilo instrukčně-metodické zaměstnání (dále jen „IMZ“) vyšetřovatelů Policie ČR a HZS, kteří se zabývají požáry, výbuchy a výbuchy nástražných výbušných systémů (dále jen „NVS“).

Samozřejmě nebylo možno jak z kapacitních, tak ze služebních důvodů, aby se sešli všichni vyšetřovatelé jak od Policie ČR, tak HZS ČR, tudíž byli vysláni zástupci ze všech krajů ČR.

První část zaměstnání byla dne 8.10.2012 zahájena na stálých trhacích jamách Pyrotechnické služby Policie ČR ve Zdibech u Ralska. Zde jsme byli rozděleni do čtyř skupin, kdy každé skupiny se ujali zkušení instruktoři Pyrotechnické služby Policejního prezidia Policie ČR. Byli jsme postupně seznámeni s jednotlivými typy rozbušek, výbušek, výbušnin a roznětek. Následovala ukázka práce specialistů při nálezu nevybuchlé munice.

Byly zde zdůrazněny informace, jak se chovat k nalezené nevybuchlé munici, která se stále ještě v hojném počtu nachází v zemi. A to buď jako pozůstatek po první či druhé světové válce nebo po pobytu cizích vojsk na území ČR. Dále jsme nahlédli pod pokličku činnosti specialistů – pyrotechniků, kteří pracují u nálezu NVS po území ČR a detailně si prohlédli jejich vybavení, funkčnost jednotlivých pomocných přístrojů a nástrojů. Nechyběla ani ukázka vybavení výjezdového vozu i přívěsu pro převoz NVS. Posledním čtvrtým stanovištěm byl osobní automobil, ve kterém se nalézal NVS.

Zde se vedla přednáška na téma, jak přesně postupovat u takového případu a neudělat žádnou chybu, která by mohla stát někoho zbytečně život, zdraví nebo znemožnit další vyšetřování. Ačkoliv nám nepřálo počasí, všichni účastníci, posluchači i lektoři, statečně překonali chladné, deštivé a větrné počasí. Po krátké přestávce byly připraveny praktické ukázky účinků jednotlivých výbušek, rozbušek a trhavin. Na závěr proběhla ukázka výbuchu náložky v osobním automobilu.

V dalších dnech proběhlo zaměstnání v areálu RZ EDEN Herlíkovice. Jako první navázala na předešlý den Pyrotechnická služba Policie ČR, která představila svou organizaci a lokaci na území našeho státu. Také nás kolegové důkladněji seznámili s typy jednotlivých NVS i s konkrétními případy na území ČR v historii. Následně proběhla prezentace činnosti Kriminalistického ústavu Praha a Odboru kriminalistiko-technických expertíz (dále jen „OKTE“) i s konkrétními řešenými případy.

Byli jsme rovněž informováni, v jakých oblastech provádí Kriminalistický ústav Praha a OKTE zkoumání a odběr relevantních stop pro další zkoumání. Proběhla také přednáška na téma „profilace pachatelů“, kdy jsme byli informování o tipování a psychologickém rozboru možných pachatelů. Vše bylo vysvětleno na případech konkrétních trestných činů. Kolegové taktéž vysvětlili možnosti využití tvz. „detektoru lži“ a také nám ukázali výstupy z tohoto vyšetření.

V následujících dnech (od středy do pátku) proběhlo zaměstnání v gesci Generálního ředitelství HZS ČR, kdy svou prezentaci přednesli zástupci Technického ústavu požární ochrany Praha. Důraz se zejména kladl na možnosti spolupráce, představení současné organizační struktury, vybavení výjezdových vozů i laboratoří a možnosti odborných znaleckých zkoumání ze strany TUPO.

Zástupci GŘ HZS ČR prezentovali mimo jiné možnosti vzdělávání příslušníků HZS ČR, kteří vyšetřují požáry, a to zejména kurz D3, který je organizován v Institutu ochrany obyvatelstva v Lázních Bohdaneč u

Pardubic. Nechyběly také informace o statistických výstupech jednotlivých typů událostí a celkovém významu statistického sledování požárů v rámci ČR.

Poslední, ale rozhodně jednou z nejzajímavějších, byla část věnovaná prezentaci závažných a jiných mimořádných požárů, které se odehrály v ČR. Prezentaci provedli zástupci vyšetřovatelů HZS ČR a Policie ČR, kteří se podíleli na vyšetřování příčiny těchto událostí. Všichni byli seznámeni s postupem šetření příčiny požáru a následně s vyšetřováním ze strany Policie ČR za účelem zjištění konkrétního pachatele.

Prezentovány byly velké požáry z nedávné minulosti, jakým je například požár skladové haly A3 v Plzeňském kraji, požár dřevěného třípodlažního penzionu „Údolí“ v Olomouckém kraji či série úmyslně založených požárů v Praze. Neméně zajímavé bylo také přiblížení okolností zásahu a vyšetřování jednoho z největších lesních požárů v ČR u Bzence v Jihomoravském kra­ji.

Myslím, že toto zaměstnání bylo velkým přínosem pro příslušníky Policie ČR i HZS ČR, jelikož se seznámili se spoustou informací, které nemají běžně možnost získat. Taktéž osobní rovina, a to setkání spolupracovníků, kteří se podílejí na šetření závažných požárů, má svůj velký význam!

Proto si myslím, že i do budoucna má pořádání takovýchto setkání vyšetřovatelů Policie ČR a HZS ČR velký význam a může přispět k lepší spolupráci na řešení závažných požárů, neboť jak vyplynulo ze statistického výstupu, počet úmyslně založených a závažných požárů má stoupající tendenci.

Závěrem je nutno poděkovat organizátorům a služebnímu vedení za uspořádání tohoto IMZu. Budeme všichni doufat, že i v budoucích letech bude možno uspořádat takováto setkání příslušníků Policie ČR a HZS ČR, kteří se podílejí na vyšetřování požárů.

por. Ing. Petr Holub, vyšetřovatel požárů, HZS MSK – ÚO Nový Jičín

Sdílet
Banner hasičskávyzbrojna 970 OK