Pátek 3. července 2020, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner VIP: Lenzing 970x150 OK

Setkání hasičů seniorů okrsku Velká Bíteš

Na stanici profesionálních a dobrovolných hasičů ve Velké Bíteši se v neděli 21. 10. 2012 sešli zasloužilí dobrovolní hasiči a funcionáři z okrsku Velká Bíteš při příležitosti 140 výročí založení místního SDH.

Letošní setkání začalo netradičně v městském muzeu, kde si všichni prohlédli velmi zajímavou výstavu „Pomoc v nouzi, naše poslání aneb tradice zavazuje“, která je připravena k výročí. Expozice připomíná v několika vitrínách vznik a vývoj českého dobrovolného hasičstva. Mezi exponáty nechybějí dobové fotografie, uniformy, přilby, sekerky, krásné hasičské medaile, někdejší i současnou hasičskou výzbroj a výstroj a mnoho dalších historických exponátů a zajímavostí vážící se k hasičské historii. Část sbírky hasičských modelů autíček. Výstava rozsahem sice malá, ale hezká. V muzeu přivítal hasiče-saniory kronikář a zastupitel města Velké Bíteše ing. Alois Koukola, CSc. Vyjádřila úctu a vděk všem, kteří se jakoukoliv měrou zasloužili o rozvoj dobrovolné hasičské práce.

Setkání začalo v zasedací místnosti, kde bylo přichystáno pro přítomné malé pohoštění s kávou. Na setkání přišlo 25 dříve narozených hasičů, kteří položili základy dobrovolné hasičské práce a 14 pozvaných vzácných hostů. Jako hosté se tohoto setkání zúčastnili: starosta okresního sdružení hasičů br. Luboš Zeman; vedoucí odborné rady zasloužilých hasičů OR ZH a AZH při OSH ČMS Žďár nad Sázavou br. Ladislav Fajmon; velitel stanice Velká Bíteš ppor. Bc. Miroslav Volf; nestor dobrovolného hasičstva v kraji Vysočina br. Karel Herold; člen výkonného výboru a garant okrsku Velká Bíteš br. Jiříh Klusák; okrskový velitel br. Petr Fousek; vedoucí zasloužilých hasičů Jihomoravského kraje br. Ladislav Švejda, členka VV OSH Brno-venkov s. Naděžda Švejdová; předseda Okresní kontrolní revizní rady a místopředseda Krajské kontrolní revizní rady Jihomoravského kraje Jindřich Mazzolini, předseda Odborné rady hasičské historie OSH Brno-venkov Zdenek Moural. Setkání zahájil svým proslovem člen odborné rady vnitroorganizační OSH Žďár nad Sázavou a starosta okrsku br. Ludvík Zavřel, který přivítal zúčastněné členy a představil přítomné hosty. Poděkovali členům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska za celoživotní práci a nezištnou pomoc při rozvoji požární ochrany. Někteří z účastníků jsou držiteli titulu Zasloužilý hasič i přes svůj vysoký věk stále aktivně pracují v různých funkcích v hasičských sborech.

Všem zúčastněným se toto odpoledne velmi líbilo, zavzpomínali na doby, kdy sami nesli hlavní tíhu práce ve svých SDH, probrali vše nové, co se událo a s dobrou náladou se navečer rozcházeli s přáním, že se za rok opět sejdou. Setkání se konalo pod záštitou Aktivu zasloužilých hasičů Okresního sdružení hasičů ČMS Žďár nad Sázavou. Vedoucí aktivu ZH br. Ladislav Fajmon informoval přítomné o činnosti aktivu Zasloužilých hasičů v okrese Žďár nad Sázavou za období od posledního sekání, které se konalo v minulém roce v Křižínkově. Přítomným jubilantům kulatého a polokulatého životního výročí bylo pogratulováno. Dále vedoucí aktivu ZH Ladislav Fajmon vyzdvihl význam těchto setkání – odměna za dlouholetou práci u hasičů, výměna zkušeností a vzpomínek. Se zajímavým projevem vystoupil například starosta okrsku br. Ludvík Zavřel, přítomným poděkoval za celoživotní aktivitu zasloužilých dobrovolných hasičů Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, za nasazení při záchraně životů, veřejného i soukromého majetku a za připravenost kdykoliv pomoci svým spoluobčanům v mimořádných a krizových situacích. Své zdravice přednesli i ostatní hosté. Během odpoledne byly promítány ukázky z činnosti hasičů. A po dobré večeři pokračovala veselá a družná zábava až do večerních hodin. Kdy jsme se loučili s postupně odjíždějícími hosty. „Snad se jim u nás líbilo“. Celé setkání proběhlo na vysoké úrovni a v přátelském duchu.

Titul „Zasloužilý hasič“ se uděluje členům Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kteří se mimořádně zasloužili o rozvoj dobrovolné požární ochrany a aktivně se podíleli na realizaci jejího humánního poslání. Uděluje se zpravidla po pěti letech po udělení medaile „Za mimořádné zásluhy“ při dovršení 60 let věku nebo za více než 35 let členství. Výrazem titulu, který se předává v Centru hasičského hnutí na zámku v Přibyslavi, je medaile a diplom.

Bc. David Dvořáček, DiS.

Sdílet
Banner mototruck OK