Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Z ropovodu Družba unikne ropa

Společné česko-slovenské cvičení na řece Moravě se bude konat v pátek 13.10.Ilustrač­ní foto.

Tématem bude ekologická havárie při které z ropovodu Družba unikne ropa do řeky. Cvičenie sa začína v piatok 13. októbra 2006 o 09,30 h ohlásením udalosti na linku číslo 150 náhodným svedkom na operačné stredisko OR HaZZ Skalica so sídlom v Holíči.

Zámer cvičenia:
Precvičenie organizácie záchranných prác pri likvidácii následkov ekologickej havárie, minimalizovanie škôd a zamedzenie poškodenia životného prostredia.
Príčinou vzniku havárie je zrútenie stromu na potrubie po predchádzajúcich výdatných dažďoch a podmáčaní koreňového systému . Pád stromu spôsobí prasknutie potrubia s následným únikom ropných produktov. Poškodených bude 70 mm2 potrubia (dĺžka trhliny 35 mm), z ktorého uniká ropa (v priebehu prvej minúty unikne 395 l ropy, za 10 minút unikne celkom 1930 l ropy pri hustote ropy 865 kg/t). Do začiatku zásahu prevádzkovateľa a jednotky HaZZ unikne celkom cca 2200 l ropy. Na elimináciu úniku budú použité utesňovacie vankúše za súčasného odstavenia ropovodu prevádzkovateľom.
Na zabránenie šírenia po vodnej hladine budú použité norné steny, sorbčné materiály a čerpadlá na zber ropných látok. Od začiatku riešenia situácie až do skončenia akcie spolupracuje VZ s riadiacim štábom a so zúčastnenými zložkami, po ich odchode zabezpečí odovzdanie miesta kompetentnému zástupcovi .
Cvičenie sa uskutoční na rieke Morava a pri ropovode „Družba“.

Cieľ cvičenia:
1. V praxi preveriť pripravenosť a schopnosť zúčastnených záchranných zložiek vykonávať záchranné práce pri likvidácii ekologickej havárie, ako aj zabezpečiť ochranu okolia a zamedzenie prípadného poškodenia životného prostredia.
2. Preveriť funkčnosť spojenia a prenikania informácii podľa vypracovaných plánov činnosti, overiť teoretické časy súvisiace s nasadením jednotiek HaZZ.
3. Zistiť stav vecných prostriedkov, ktoré sú k dispozícii na záchranné akcie, potreby ich modernizácie a obmeny.
4. Precvičiť činnosť operačného strediska pri mimoriadnej situácii a spoluprácu s dotknutými organizáciami a veliteľom zásahu.

Zúčastnené zložky:
Hasičský a záchranný zbor:
OR HaZZ v Skalici
OR HaZZ v Senici
Záchranná brigáda HaZZ v Malackách


Ostatné zložky :
Hasičský záchraný sbor ČR Hodonín
Banská záchranná služba Malacky
Slovenský Vodohospodársky Podnik š. p – závod Povodie Moravy
Okresný úrad Senica – odbor životného prostredia
Transpetrol a.s. – havarijná čata
Polícia SR – Hraničné oddelenie Polície
Sdílet