Sobota 2. března 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasičská škola a „evropské“ kurzy

Doba, kdy hlavním a někdy takřka jediným úkolem dobrovolných hasičů bylo hašení požárů, je dávnou minulostí.

Dnes se podílejí na celé řadě nejrůznějších zásahů (dopravní nehody, povodně, úniky nebezpečných látek, vyprošťování osob…) a činností, které vyžadují vysokou odbornost, jistotu v rozhodování, schopnost organizovat, koordinovat, řídit a komunikovat se svým okolím.

Rozšířit nabídku vzdělávání dobrovolných hasičů a přizpůsobit jej současným potřebám hasičského hnutí a veřejnosti si vytkla za cíl Ústřední hasičská škola Sdružení hasičů Čech Moravy a Slezska (ÚHŠ SH ČMS) v Jánských Koupelích na Opavsku. Pro dobrovolné hasiče připravila projekt MOST (Moderní Otevřené STudium), spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Ústřední hasičská škola uspěla letos v létě v Jihomoravském kraji, kde ji krajské zastupitelstvo přidělilo na projekt MOST částku přesahující 5,5 milionu korun v rámci Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů. Tím škola získala zatím největší dotaci z fondů EU a státních zdrojů na vzdělávání dobrovolných hasičů v rámci celé České republiky. Podobný projekt připravuje i v rámci Moravskoslezského kraje, jejím partnerem je Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje.

Projekt v Jihomoravském kraji je realizován od 1. 9. 2006 do 30. 6. 2008 ve spolupráci s dalšími partnery, kterými jsou Vysoká škola báňská–Technická univerzita Ostrava, Česká asociace hasičských důstojníků, Hasičský záchranný sbor Jihomoravského kraje, Občanské sdružení Arrows a Okresní sdružení dobrovolných hasičů Vyškov. Výuka v kurzech bude zahájena v únoru 2007, v nynější přípravné fázi se zpracovávají osnovy, skripta a počítačové programy.

Celkem 57 různými kurzy po 45 hodinách projde celkem více než 700 dobrovolných hasičů především z Jihomoravského, ale také ze Zlínského a Olomouckého kraje. První typ kurzu bude zaměřen na ochranu obyvatelstva při mimořádných událostech, speciálně na činnost při povodních a chemických haváriích a související legislativu. Ve druhém typu kurzu se hasiči naučí využívat počítač a internet jako zdroj informací. Třetí typ kurzu se bude věnovat komunikaci a vzdělávání dospělých a ve čtvrtém typu se naučí frekventanti poskytovat kvalifikovanou zdravotnickou první pomoc včetně resuscitace a získají platný certifikát.

Kurzy se uskuteční především ve školícím zařízení HZS jihomoravského kraje v Tišnově i na dalších místech Jihomoravského kraje. Vzhledem k tomu, že jde o projekt spolufinancovaný Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR, je zajištěno pro frekventanty bezplatné ubytování, stravování, úhrada školného i příspěvek na dopravu.


Obdobný projekt již podala Ústřední hasičská škola i „doma“, tedy v Moravskoslezském kraji. Zda bude projekt schválen, by mělo být známo už na konci října, či během listopadu 2006. V případě získání finančních prostředků by projekt mohl začít už v lednu 2007. „Věřím, že i naše krajské zastupitelstvo bude mít k celé záležitosti vstřícný přístup a že projekt bude rozšířen i v našem kraji,“ řekl ředitel školy Ing. Jan Karger.

Dobrovolní hasiči z Moravskoslezského kraje už se na projekt těší. „Myslím si, že takové kurzy jsou potřebné a důležité. Například menším obcím se bude hodit výuka práce s počítačem a internetem, důležitá bude také zdravotnická příprava hasičů. Od nás bychom určitě několik lidí rádi vybrali,“ řekl velitel dobrovolné hasičské jednotky z Ostravy-Radvanic Richard Dudek. Na kurzech v projektu MOST oceňuje to, že budou bezplatné. Vysílání dobrovolných hasičů na jiné typy kurzů totiž musí alespoň částečně hradit obce, pod něž dobrovolní hasiči spadají.Podle zákona o požární ochraně a vyhlášky o jednotkách požární ochrany musí každý dobrovolný hasič před zahájením činnosti v požární jednotce absolvovat 40 hodin odborné přípravy. Její náplní je teorie, požární taktika, zacházení s technickými prostředky i praxe. Většina dobrovolných hasičů také absolvuje nejrozšířenější specializovaný kurz pro nositele dýchací techniky (16 hodin), která je nezbytná u mnoha požárů. Další kurzy už jsou určeny jen velitelům a strojníkům. Dobrovolní hasiči se mohou školit u Hasičských záchranných sborů jednotlivých krajů, na požárních učilištích (v Moravskoslezském kraji např. ve Frýdku-Místku) a v dalších zařízeních, která mají pověření ministerstva vnitra. Mezi nimi je i Ústřední hasičská škola v Jánských Koupelích.

por. Mgr. Petr Kůdela
tiskový mluvčí
HZS Moravskoslezské­ho kraje
Sdílet