Pondělí 4. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči musí být připraveni

Taktické cvičení složek IZS. Hasiči cvičili zdolávání následků úniku chladícího média ve firmě Cutisin s. r. o. Jilemnice – Hrabačov.

V úterý 10. října 2006 od 7 do 10 hodin proběhlo v areálu podniku Cutisin s. r. o. Jilemnice taktické cvičení složek Integrovaného záchranného systému (IZS) Libereckého kraje a krizového štábu obce s rozšířenou působností (ORP) Jilemnice. Tématem cvičení byl nácvik zdolávání následků úniku nebezpečné látky do ovzduší s provedením záchrany zasažených osob, evakuace zaměstnanců podniku a varování obyvatel ohroženého území.

Pro účely cvičení byla zvolena modelová situace, kdy v areálu podniku Cutisin s. r. o. došlo k úniku většího množství chladiva pro potravinářské účely v důsledku destrukce potrubí rozvodu této látky. Pro potřeby cvičení byla zvolena teoretická možnost vážné dopravní nehody v areálu podniku. V důsledku nadýchání uniklé látky byli poraněni dva figuranti (zaměstnanci podniku). Uniklý plynový oblak chladiva se podle plánu cvičení začal šířit ve směru větru na obec Peřimov, kde bylo nacvičováno varování obyvatel sirénami a slovní vyrozumění pomocí výstražných zařízení na projíždějících vozech Policie ČR (PČR), Městské policie Jilemnice (MP) a jednotek sborů dobrovolných hasičů přilehlých obcí (JSDHO).

Cíle cvičení
1. prohloubení schopností velitelů a vedoucích složek IZS při společném řízení sil a prostředků s využitím štábu velitele zásahu a krizového štábu ORP Jilemnice
2. procvičení společné činnosti členů složek IZS při úniku nebezpečné látky a seznámení zúčastněných složek s problematikou zásahu
3. procvičení komunikace mezi složkami IZS, orgány krizového řízení obce s rozšířenou působností při koordinovaném zásahu po stránce taktické, operační a strategické.
4. procvičení součinnosti operačních středisek a ověření funkčnosti Poplachového plánu IZS
5. nácvik evakuace zaměstnanců podniku Cutisin s. r. o.
6. procvičení varování a vyrozumění obyvatelstva v ohrožené oblasti
7. procvičení krizového štábu ORP, vč. metodického nácviku evakuace obyvatelstva ze zóny ohrožení do evakuačních středisek
8. ověření funkčnosti krizového plánu PČR

Nasazené síly a prostředky
Cvičení se zúčastnilo celkem 142 cvičících, z nich 32 příslušníků HZS, 75 členů JSDH, 24 příslušníků PČR, 3 strážníci MP, 2 záchranáři ZZS, 4 členové mobilní skupiny analytického zajišťování podniku Cutisin s. r. o. a další členové štábu velitele zásahu a krizového štábu obce Jilemnice.
Z technického vybavení byl na místo cvičení vyslán technický chemický kontejner s mobilním dekontaminačním zařízením. K zamezení rozptýlení uniklé látky vodními clonami a zejména pro dálkovou dopravu vody k účelu dekontaminace bylo povoláno 12 automobilových cisternových stříkaček.


Vyhodnocení cvičení
Cvičení bude vyhodnoceno jednotlivými rozhodčími v průběhu čtrnácti dnů a závěry budou sloužit ke zkvalitnění a zefektivnění spolupráce jednotlivých složek Integrovaného záchranného systému a krizových štábů obcí s rozšířenou působností v podobných situacích.

por. Mgr. Iva Michalíčková
tisková mluvčí HZS Libereckého kraje
Sdílet