Neděle 3. prosince 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Česko – slovenská spolupráce

Na 70 slovenských a českých hasičů spolu s dalšími specialisty ze Slovenska i ČR dnes (13. října) odstraňovalo následky havárie na ropovodu Družba na hranici obou republik.

Jednalo se o cvičnou havárii v rámci cvičení Ropa 2006. Nadzemní vedení ropovodu u jeho přemostění přes hraniční řeku Moravu na slovenské straně podle scénáře cvičení poškodil strom zřícený na potrubí. Z praskliny v potrubí začala prudce unikat ropa. Do oznámení havárie a účinného zásahu provozovatelů ropovodu, hasičů a specialistů do zeminy a zejména do řeky Moravy uniklo přes dva tisíce litrů ropy. Havárii na operační středisko hasičů ve slovenské Skalici oznámil náhodný chodec, vzápětí ji prostřednictvím automatické signalizace zjistila i obsluha ropovodu v řídícím středisku společnosti Transpetrol. Provoz ropovodu byl zastaven, na místo vyjely jednotky hasičů Hasičského a záchranného sboru Trnavského kraje v Holíči a Senici, tým Záchranné brigády HaZS SR v Malackách, havarijní čety společnosti Transpetrol a Báňské záchranné služby v Malackách, odborníci Povodí Moravy, odboru životního prostředí OÚ Senica. Prostřednictvím krajských operačních středisek hasičů Trnavského a Jihomoravského kraje byli v rámci přeshraniční spolupráce o pomoc požádáni i hasiči z Hodonína.
Poškozený ropovod hasiči provizorně opravili těsnícími vaky, na místě také udělali protipožární opatření a další úkony ke snížení rizik poškození životního prostředí. K zachycení ropy z řeky hasiči z Malacek a Hodonína v prostoru před hodonínským lezem a vodní elektrárnou postavili dvě norné stěny. Hodonínští hasiči také zprovoznili separátor olejových produktů ke sběru ropy z vodní hladiny a vyčistění kontaminované vody. Po cca 100 minutách byl cvičný zásah ukončen.
Cvičení Ropa 2006 navázalo na rozsáhlé mezinárodní cvičení, které se na české straně hraničního úseku ropovodu Družba uskutečnilo v roce 2004. Bylo také součástí série nácviků obdobných zásahů, které hasiči z obou republik v menším rozsahu v rámci odborné přípravy ve spolupráci s provozovateli ropovodu – společnostmi Transpetrol a MERO – uskutečňují nejméně dvakrát ročně.
Sdílet