Pondělí 4. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár zničil výrobnu plastů

V Hovoranech na Hodonínsku hořel závod na výrobu polyuretanových pěn. Oheň zasáhl výrobní halu i sklad. Na místě zasahovalo osmnáct jednotek hasičů. Lidé byli preventivně varováni před hrozbou toxických zplodin.18. 10­. 2006/20:15 – Nové fotografie od SDH Archlebov

18. října
Požářiště do dnešního rána střežila a kontrolovala jednotka dobrovolných hasičů z Hovoran. Dnes od rána je na místě jedna jednotka HZS pro kontrolu požářiště a případnému dohašování doutnajících zbytků. K průzkumu areálu a dohašování je nasazena jedna cisterna a 37metrový automobilový žebřík, hasiči také sorbentem zasypali skvrnu po drobném úniku oleje z výrobní technologie. Od rána v areálu pokračuje šetření příčiny vzniku požáru, na kterém pracují specialisté HZS, Policie ČR a Technického ústavu požární ochrany Praha.


Osmnáct jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů dnes (17. října 2006) zasahovalo při likvidaci požáru výrobny a skladu polyuretanové pěny Neochem Plus, vybudované v místě bývalého Dolu obránců míru mezi obcemi Šardice a Hovorany na Hodonínsku. Požár byl operačnímu středisku HZS ohlášen v 11:18 hodin a při příjezdu hasičů byla celá výrobní hala s řezárnou na ploše cca 30 × 40 metrů v plamenech a široký sloup hustého černého dýmu stoupal až do výše 100 metrů. Sálavým žárem se požár přenesl také na sousední sklad polyuretanové pěny. Vzhledem k rozsahu požáru byl vyhlášen zvláštní stupeň požárního poplachu a ke koordinaci činností byl zřízen štáb velitele zásahu. Na místo byly povolány i další složky integrovaného záchranného systému. Kvůli vysokému žáru hasiči nemohli proniknout dovnitř, zásah komplikovala také vysoká koncentrace toxických zplodin hoření. Po vypnutí elektrického proudu v celém provozu hasiči proti plamenům nasadili tři vodní proudy, dalšími proudy s pěnidlem ochlazovali sousední, požárem nezasažené objekty. Při hašení jako zdroj vody používali místní hydrantovou síť i kyvadlovou dopravu vody z okolí. U výrobní haly s řezárnou se žárem propadla střecha, sousední objekt nedávno vybudovaného skladu polyuretanů oheň zcela zničil.

Požár hasiči lokalizovali ve 13:41 hodin, dohašování lokálních ohnisek hoření a rozebírání nosného pláště budovy pokračovalo dalších 90 minut. Požár byl likvidován v 15:13 hodin, požářiště bude až do rána střežit jednotka dobrovolných hasičů ze Šardic. Proti plamenům celkem zasahovalo 107 profesionálních a dobrovolných hasičů.

Tři pracovníci firmy, kteří si stěžovali na zdravotní potíže, byli s podezřením na nadýchání toxickými zplodinami hoření převezeni do nemocnice. O události byli informováni představitelé Městského úřadu v Kyjově, který je pro tuto oblast obcí s rozšířenou působností, na místě byl ustaven i krizový štáb. Vzhledem k vysoké koncentraci toxických zplodin v kouřovém mraku a možnému ohrožení obcí v okolí byli na případná zdravotní rizika obyvatel upozorněni starostové Hovoran, Šardic, Stavěšic, Strážovic, Nenkovic, Následlovic, Věteřova, Želetic, Archlebova, Dražůvek, Ždánic a Žarošic. Hasiči a zástupci krizového štábu lidem v okolí doporučili, aby nevětrali, utěsnili okna bytů, pokud možno nevycházeli a při nutném pobytu venku si chránili dýchací cesty provizorní rouškou z mokrého ručníku či kapesníku. Přestože zápach z požáru bylo cítit až do vzdálenosti 20 kilometrů, průběžné měření běžnými přístroji i speciální technikou zásahového týmu chemické laboratoře HZS Jihomoravského kraje v žádné z ohrožených obcí neprokázalo výskyt škodlivých látek v ovzduší.

Podle dostupných údajů ve skladu polyuretanů shořelo cca 80 tun této pěny, dalších 40 tun pěny požár zasáhl ve výrobním objektu. Přímou škodu způsobenou požárem vyšetřovatel předběžně vyčíslil na 200 milionů korun. Příčina vzniku požáru je dosud v šetření a její zjišťování bude pokračovat v příštích dnech. Požářiště budou zítra spolu se specialisty HZS a Policie ČR zkoumat také experti pražského Technického ústavu požární ochrany.

kpt. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet