Pátek 1. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Těžko na cvičišti …

Hned čtyři cvičení hasičů se konala v úterý a ve středu v Praze, Jablonci nad Nisou (Liberecký kraj), Ždánicích (Jihomoravský kraj) a Velkých Hydčicích (Plzeňský kraj).

Praha

Jednotky HZS hl. m. Prahy provedly taktické cvičení na budovu City Prague Centrum. Zaměstnanci se evakuovali z budovy a byla provedena záchrana pomocí nosítek a nafukovací plachty pro seskok.

Jablonec nad Nisou

18. října 2006, v 10:21 hod. byla na operační středisko HZS LK nahlášena žádost o pomoc při likvidaci následků destrukce budovy Střední průmyslové školy strojnické a Střední uměleckoprůmyslové školy na Horním náměstí v Jablonci nad Nisou. Na místo vyslal operační důstojník okamžitě profesionální jednotku stanice Jablonec nad Nisou se dvěmi cisternovými vozy, automobilovou plošinou a žebříkem a dobrovolné hasiče jablonecké části Proseč nad Nisou, Jablonecké Paseky, Kokonín a Maršovice. O celé záležitosti byly také informovány další složky Integrovaného záchranného systému – Policie ČR, Zdravotnická záchranné služba Libereckého kraje, Městská policie Jablonce n. N., plynárenská, vodárenská pohotovostní služba a elektrické rozvodné závody.

Po příjezdu na místo události jednotky zjistily, že se jedná o prověřovací cvičení. Jako námět cvičení byla zvolena destrukce vnější stěny budovy z důvodu nekvalitní rekonstrukce a následný zával přízemí a prvního patra budovy školy sutinami, které zasypaly celé schodiště. V době vyhlášení cvičení se v budově obou středních škol nacházelo přibližně 335 studentů a 37 učitelů a ostatního personálu škol.
Hasiči evakuovali ze školy žáky z přízemí a část tříd vedlejšími schodišti. 29 osob muselo být evakuováno automobilovým žebříkem a dalších 16 za pomoci plošiny. Celou školu se podařilo evakuovat do půl hodiny od nahlášení události na operační středisko HZS LK. Poté hasiči provedli kontrolu možného úniku plynu. Na místo události byli povoláni psovodi Policie ČR a dobrovolných hasičů z Hejnic. Za pomoci psů byli v závalu nalezeni čtyři zranění studenti a další dva figuranti, kteří předstírali smrtelná zranění. Zdravotnická záchranná služba se po příjezdu začala starat o ošetření zraněných a odvoz do nemocnice. V průběhu evakuace byl utvořen štáb velitele zásahu, který pomáhal při řízení celého zásahu.

Metodicky byl také řešen odvoz evakuovaných studentů z místa autobusy městské hromadné dopravy, které by byly v případě skutečného neštěstí okamžitě k dispozici.

Ždánice

Deset jednotek profesionálních a dobrovolných hasičů se zúčastnilo taktického cvičení integrovaného záchranného systému v areálu Moravských naftových dolů ve Ždánicích na Hodonínsku. Hasiči podle scénáře cvičení zasahovali při likvidaci požáru nadzemní nádrže s ropou. Nádrž začala hořet po výbuchu a požár se rozšířil také na lesní porost v okolí. Cílem bylo procvičit součinnost a připravenost operačních středisek IZS i jednotlivých složek na koordinaci záchranných a likvidačních prací, zdokonalit řízení zásahu a činnost štábu a také prověřit možnosti dojezdu požárních jednotek a kyvadlové dopravy vody do odlehlého terénu. K likvidaci požáru lesa hasiči nasadili pět vodních proudů, ve skladovacím areálu se soustředili na ochlazování nezasažených objektů, při likvidaci požáru nádrže hasiči zasahovali v ochranných oblecích proti sálavému teplu. Policisté uzavřeli prostor zásahu a příjezdovou cestu vyhradili k plynulému průjezdu požárních vozidel. Zdravotnická záchranná služba ošetřila a převezla do nemocnice jednoho ze zasahujících hasičů, který se podle scénáře zranil na noze (šlo o fingované zranění). Likvidace cvičného požáru byla ukončena po 130 minutách.

Velké Hydčice

Taktické cvičení složek IZS na téma "Sesuv lomové stěny s následným závalem – vyhledávání a vyprošťování osob“ se dnes (18. 10. 2006) uskutečnilo od 13:45 hodin ve vápencovém lomu Velké Hydčice, firma HASIT a.s.
A námět cvičení ? Kolem třinácté hodiny došlo v prostoru horního okraje lomové stěny k utržení části nezpevněné stěny s následným sesuvem ve všech třech etážích lomové stěny. V době sesuvu se na horním okraji stěny nacházelo cca 12 osob. Sesuv měl za následek masivní zával na spodní etáži lomové jámy, kde zůstal neupřesněný počet zavalených osob. Při sesuvu došlo také ke stržení dopravního automobilu Belaz a jeho převrácení. Situaci komplikovala skutečnost, že se zavalené osoby nacházely ve všech etážích lomové stěny, včetně vertikálních úseků, kde bylo nezbytně nutné nasadit hasiče – lezce s lezeckou technikou. Dvě osoby se navíc ve snaze přivolat pomoc vzdálily z místa zásahu a uvízly v jiné části lomové stěny. Celý zásah ztěžoval velmi nestabilní terén a ztížená přístupnost pro zasahující ZZS. Vzhledem k neupřesněnému počtu zavalených osob bylo nutno také nasadit pátracího psa.
Cílem cvičení bylo zejména ověřit spolupráci mezi složkami IZS, ověřit spolupráci mezi lezeckou skupinou ÚO Klatovy a Leteckou pátrací a záchrannou službou Armády ČR Plzeň–Líně, ověření úrovně poskytnutí první pomoci zasahujícími hasiči v terénu nepřístupném pro ZZS při vzájemném spojení za pomoci radiostanic, ověření možnosti nasazení vyhledávacího psa Erika pana Vlastimila Maxi při vyhledávání zavalených, případně pohřešovaných osob, ověření taktiky zásahu při závalu a vyprošťování osob ze závalu a sutin, ověření možností nasazení a účinnosti použití pneumatického vyprošťovacího zařízení, ověření nasazení psycholožky HZS v podmínkách závalu a případné komunikace mezi psychologem a zraněným a ověření způsobu transportu zraněných z míst nepřístupných pro ZZS.
Cvičení se zúčastnili příslušníci HZS Plzeňského kraje ze stanic Klatovy, Plzeň–Slovany a Plzeň–Košutka, dobrovolní hasiči z obcí Hejná a Velké Hydčice, ZZS Klatovy – pracoviště Horažďovice a Sušice, Policie ČR z Obvodních oddělení Klatovy, Sušice a Horažďovice, Vlastimil Maxa se psem Erikem, Letecká pátrací a záchranná služba Armády ČR Plzeň–Líně a firma HASIT a.s., pracoviště lom Velké Hydčice. Celkem deset figurantů zajistil HZS Plzeňského kraje, územní odbor HZS Klatovy – stanice Horažďovice a Sušice, krajské ředitelství HZS Plzeňského kraje a Speleologická záchranná služba Plzeň. Taktického cvičení se zúčastnilo 29 hasičů, šest zdravotních záchranářů, šest příslušníků PČR, psovod se psem a Armáda ČR s vrtulníkem Sokol. V akci tak bylo více jak 50 cvičících, včetně figurantů.
V průběhu cvičení si hasiči nacvičili průzkum, poskytnutí první pomoci i transport ošetřených osob na bezpečné místo. Policie ČR zajistila uzavření místa. Zdravotnická záchranná služba nacvičovala ošetřování zraněných a jejich třídění. Nechyběl ani nácvik vyproštění osob z převrženého automobilu BELAZ, u kterého spolupracovali hasiči se zdravotníky. Hasiči – lezci po domluvě s leteckými záchranáři Armády ČR stanovili způsob záchranných prací z vertikálních úseků stěny lomu. Vytvořen byl také štáb velitele zásahu a do pátrání po zavalených a zraněných byl nasazen speciálně vycvičený pes. Nacvičovala se také stavba týlového kontejneru, který byl využit jako shromaždiště zraněných a činnost psycholožky HZS Plzeňského kraje na místě neštěstí. Celkem bylo zraněno deset osob a jedna byla usmrcena.
Sdílet