Středa 29. listopadu 2023, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Vodou proti vodě

Novinka v prodejním sortimentu firmy Zahas – vodou plněná protipovodňová bariéra Ju-Za, která dokáže nahradit dnes stále používané pytle s pískem.

Nedávno proběhl v Ústřední hasičské škole SH ČMS v Jánských Koupelích test nových protipovodňových bariér s obchodním názvem Ju-Za. Smyslem testů bylo si jednak ověřit, jak se bariéry Ju-Za budou chovat při stavbě do pyramidy tzn. při stavbě na sebe až do výšky cca 130 cm (4-vrstvy), jednak pak odzkoušet novou část systému, což je rohový prvek, který se používá při stavbě protipovodňové bariéry do „pravého úhlů“. Celkově se zkouška vydařila. Potvrdilo se, že jednotlivé základní systémy se dají stavět/ukládat na sebe, aniž by došlo k úniku vody z vnitřních komor, že mají dostatečnou stabilitu a že v podstatě není problém takto vysoké stěny budovat v případě, že si to povodňová situace vyžádá. Co to vlastně Ju-Za je?

Mobilní systém protipovodňových bariér Ju-Za je jednoduché zařízení, které lze s úspěchem použít u živelných pohrom (záplavy, sesuvy bahna apod.) k zabránění úniků nebezpečných kapalin, k vytvoření nouzového zásobníku vody a v dalších krizových situacích. Podstatou systému Ju-Za jsou vícekomorové (zejména dvoukomorové) tubusy. Tyto tubusy jsou dvouvrstvé, kde vnější vrstva je tvořena flexibilní technickou tkaninou, zejména z polypropylénu (dále jen PP) a vnitřní vrstva je tvořena z vodou nepropustné fólie, zejména polyetylénu (dále jen PE). Jednotlivé plnící komory jsou u každého svého konce opatřeny plnícími ventily v předem dané vzdálenosti. Systém byl vyvinut ve spolupráci firem JUTA a.s. a ZAHAS s.r.o.

Ju-Za je lehký, nenáročný na obsluhu a použitelný i v nejobtížnějších podmínkách. Pro jeho sestavení je třeba pouze zdroj vody. Obvyklým způsobem plnění jednotlivých segmentů při záplavách je použití plovoucího čerpadla nebo přenosné požární stříkačky, případně cisternové automobilové stříkačky.

Ju-Za je mnohem méně nákladný a jeho sestavení vyžaduje méně času ve srovnání s tradičními systémy protipovodňových zábran. Postavení 100 metrové bariéry trvá zapracovanému 4–6 člennému týmu cca 20–30 min. a to v závislosti na výkonu čerpadla, kterým se systém plní vodou. Mezi další předností systému patří jeho minimální požadavky na skladovatelnost, možnost opakovatelného použití, jednoduchý transport na místo použití a stavba do neomezené délky. Délka jednoho segmentu činí 10 m. Jednotlivé segmenty se navzájem spojují pomoci spojovacích dílů, takže je možno vytvořit bariéru do neomezené vzdálenosti. Pro porovnání 20-ti metrová 3-komorová sestava Ju-Za nahradí cca 760 kusů tandemových pytlů s pískem.

Bariéry se skladují v přepravních obalech. Velikost přepravního obalu u 20-ti metrové 3-komorové bariéry činí cca 100 × 100 × 53 cm při hmotnosti cca 70 kg. Bariéry se po použití vypustí a ošetří podobně jako hasičské hadice omytím a vysušením. Vnitřní plnící komora z polyesteru se doporučuje z důvodu přehlédnutelného poškození vyměnit.

Ještě zbývá dodat, že ve čtvrtek 26. 10. 2006 v 10:00 hod. proběhnou v Jánských Koupelých na hasičské škole další testy systému Ju-Za.

Bližší info najdete zde.
Sdílet