Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Odborná příprava velitelů JSDH v Praze

V sobotu 21. října 2006 proběhlo další kolo odborné přípravy velitelů pražských JSDH.

V sobotu 21. října 2006 uspořádal HZS hl. m. Prahy další kolo pravidelné odborné přípravy velitelů pražských JSDH na požární stanici č. 5 ve Strašnicích. Odborné zaměstnání je určeno pro velitele a zástupce velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů hl. m. Prahy a probíhá dvakrát ročně, vždy v rozsahu 12 hodin.

Po nástupu v 7:30 zahájil akci mjr. Zdeněk Přibáň, velitel odborného zaměstnání, který seznámil účastníky s celodenním programem.

V 8:00 předstoupil před velitele mjr. Mgr. Vít Pernica, vedoucí odboru zjišťování příčin požáru HZS, a podrobně seznámil přítomné s činností odboru a se zásadami pro přivolání výjezdové skupiny OZPP na místo požáru.

Následovala přednáška a diskuse s mjr. Ing. Jiřím Jíchou, vedoucím operačního a informačního střediska HZS, na téma povolávání JSDH k výjezdu. V Praze v současnosti funguje systém svolávání členů JSDH cestou SMS-zpráv, odesíláných z OPIS.

Dále byla připravena prezentace 154. záchranného praporu AČR z Rakovníka. Zástupce armády seznámil dobrovolné hasiče s organizací, technikou a rozsahem činnosti armádních záchranářů.

Po obědě následovala prezentace firmy FD servis Praha, s.r.o. Firma se zabývá zástavbami sanitních a speciálních automobilů a její zástupci přivezli na ukázku výstražné světelné rampy amerického výrobce Whelen s výbojkovou a LED technologií a také výstražné majáky německého výrobce Hänsch.

Mjr. Zdeněk Přibáň seznámil přítomné velitele se změnami v legislativě se vztahem k činnosti jednotek PO, konkrétně se změnami v zákoně o provozu na pozemních komunikacích. Jedná se zejména o odstavec (9) paragrafu 75, který říká:
Příslušník Hasičského záchranného sboru ve služebním stejnokroji s označením příslušnosti k Hasičskému záchrannému sboru je oprávněn usměrňovat pokyny provoz na pozemních komunikacích v případě, že je to nezbytné v souvislosti s řešením mimořádné události, a není-li přítomen policista nebo strážník obecní policie. Při usměrňování provozu používá pokyny stanovené pro řízení provozu policisty. Obdobné oprávnění má člen nebo zaměstnanec jednotky požární ochrany při řešení mimořádných událostí.
Dále byla probrána ustanovení Bojového řádu jednotek PO, týkající se cesty na místo zásahu, včetně předpokládaných zvláštností.

Na závěr odborného zaměstnání proběhly testy na prodloužení platnosti odborné způsobilosti velitelů jednotek sboru dobrovolných hasičů.

Ing. Michal Brunner, zástupce velitele JSDH Praha 11
Sdílet