Sobota 15. srpna 2020, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner ZPMVČR 211 970

Zemřel doc. Ing. Josef Janošec, CSc., ředitel Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč

S hlubokým zármutkem oznamujeme, že dne 4. prosince 2012, tragicky zahynul doc. Ing. Josef Janošec, CSc., ředitel Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč MV – generálního ředitelství HZS ĆR.

Docent Janošec působil na pozici ředitele Institutu ochrany obyvatelstva Lázně Bohdaneč od listopadu 2007 a významnou měrou přispěl vynikajícímu plnění úkolů Institutu na poli ochrany obyvatelstva i k prestiži, kterou v této oblasti Institut získal.

Za jiné připomeňme alespoň Cenu ministra vnitra za mimořádné výsledky dosažené v oblasti bezpečnostního výzkumu, kterou získal řešitelský tým z Institutu ochrany obyvatelstva za výsledky dosažené v projektu „Výzkum nových principů a metod v rámci opatření ochrany obyvatelstva, krizového řízení a zvýšení připravenosti IZS v případě možných účinků chemických, radiačních a jaderných zbraní a jiných nebezpečných látek. Docent Janošec zasvětil celý svůj život vědě a výzkumu. Hned po dostudování vysoké školy začal pracovat jako samostatný vědecký pracovník a v průběhu let vystřídal řadu vedoucích pozic, například na Ministerstvu obrany ČR nebo jako ředitel Ústavu strategických studií VA v Brně.

Byl uznávaným odborníkem doma i v zahraničí. Velmi bohatá byla jeho publikační činnost, intenzivně se věnoval přednáškové činnosti. Dlouhodobě a úspěšné působil v systému vysokoškolského vzdělávání zaměřeného na oblast bezpečnosti. Měl významný podíl na vytváření strategických dokumentů Hasičského záchranného sboru ČR.

Za svou vynikající práci byl mimo jiné oceněn medailí HZS ČR za zásluhy o bezpečnost udělenou generálním ředitelem HZS loni v květnu nebo medailí „Za zásluhy o bezpečnost ČEPS“, kterou si převzal minulý týden v Míčovně Pražského hradu.

kpt. Mgr. Nicole Zaoralová
tisková mluvčí
Ministerstvo vnitra – GŘ HZS ČR
Sdílet
Banner ZHT OK