Čtvrtek 18. dubna 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Rozsáhlý požár lesa v Lužné

V katastru obce Lužná vypukl dne 27. 10. 2006 v nočních hodinách rozsáhlý požár polního a lesního porostu, který se rozšířil do nepřístupného terénu.

Pro nepřístupnost terénu pro automobily bylo zvoleno velitelem zásahu doplňování hasiva za použití dálkové dopravy vody hadicemi za použití požárních agregátů PS-12 a PS-8 a na místo byly povolány jednotky kat. JPO V.

Takové bylo téma prověřovacího cvičení, jehož účelem bylo:

a) prověřit funkčnost a znalosti jednotek požární ochrany kat. JPO V
b) prověřit funkčnost materiálového vybavení jednotek JPO V. požárních agregátů PS-12,PS-8
c) prověřit součinnost s jednotkami pož. ochrany kat. JPO III.
d) prověřit nasazení sil a prostředků při dálkové dopravě vody hadicemi v neznámém terénu

Začátek prověřovacího cvičení byl ohlášen na KOIS HZS Střed. kraje se sídlem v Kladně dne 28. 10. 2006 v 10:00 hod. Byla přesně stanovena trasa dálkové dopravy vody, počet a jména zúčastněných jednotek. Po té bude nahlášen čas přesunu techniky a jednotek JPO V. na zvolenou trasu dálkové dopravy vody hadicemi. Po prověřovacím cvičením bude sestavena celková zpráva o zásahu jednotkou SDH Lužná a poslána ZPP HZS Střed. kraje v systému off-line. Jednotky v průběhu cvičení provedly z přírodního vodního zdroje dálkovou dopravu hadicemi. U přírodního zdroje – rybník byla nasazena technika T-148 CAS-32 s přívodním vedením a následně po trase rozmístěny jednotky, které ze vzájemně propojily hadicemi B, zhotovily dopravní vedení a nasadily požární agregáty PS.-8, PS-12 a použily přetlakové ventily. Přečerpají hasivo z přírodního zdroje na určené cílové místo, další přírodní zdroj hasiva – rybník.


Foto Lukáš Vejvar (Požáry.cz)
Text Zbyněk Pochman (SDH Lužná)
Sdílet