Pátek 7. srpna 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner: Nordex 970x150 Dafo OK

Pomáháme nejen u zásahů aneb profesionální i dobrovolní hasiči táhnou za jeden provaz

Jak veřejnost nejvíce vnímá hasiče? Asi jako ty, které často míjí v jejich červených vozidlech s modrými majáky na silnicích, vidí zasahovat u dopravních nehod, požárů nebo jiných neštěstí, která jsou bohužel součástí každodenního života.

Vnímá je jistě jako ty, kteří jsou ochotni v každé chvíli pomoci ostatním při záchraně jejich životů a majetku, kteří jsou denními svědky lidského neštěstí a je jedno zda se jedná o hasiče profesionální nebo dobrovolné.

Jsou ale také situace, kdy se do nesnází dostanou samotní hasiči nebo jejich blízcí a musí řešit problémy, které jsou nad možnosti jich samotných.

Jednou z těch, které život vážně poznamenal, je i dvouletá Dorotka Obadalová, dcera kolegy a dobrovolného hasiče z Luhačovic Michala Obadala. Do života vstoupila s vícenásobnými vrozenými vadami, které vyžadují nákladnou finanční léčbu, která by jí dokázala usnadnit její životní úděl.

O nesnázích, které ji a její rodiče provází, se dozvěděla také jednatelka občanského sdružení Korunka Luhačovice paní Veronika Záhorská a jejím prostřednictvím také profesionální hasiči centrální stanice Zlín, kteří jsou jedněmi z patronů tohoto občanského sdružení. Hlavním cílem tohoto sdružení je totiž pomáhat nemocným a handicapovaným dětem, sociálně slabým rodinám a dětským domovům.

Dorotka Obadalová


Velmi rychle se podařilo zjistit, že nejlepší možností, jak Dorotce pomoci, je absolvování opakovaného rehabilitačního pobytu v rehabilitačním zařízení „Adeli“ v Piešťanech na Slovensku. To, že tyto pobyty lze hradit pouze z vlastních prostředků, se rozhodně nestalo překážkou začít rychle organizovat potřebnou pomoc.

K získání potřebných finančních prostředků, které jsou nad rámec možností rodičů a blízkých Dorotky, bylo využito maskota Korunky Luhačovice, kterým je textilní panenka, jejíž kmotrou je zpěvačka Bára Basiková.

A protože u hasičů je od slov k činům jen velmi krátká cesta, bylo dohodnuto, že se do sbírky finančních prostředků zapojí společně jak profesionální hasiči, tak i dobrovolní hasiči, členové Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska ve Zlíně.

Stačily necelé tři týdny a první část finančních prostředků byla připravena pro uhrazení úvodního rehabilitačního pobytu, který bude zahájen dne 4. 2. 2013. A nebylo jistě vhodnější příležitosti k osobnímu předání finanční částky než „Vánočního koncertu dětem“, který se uskutečnil dne 8. 12. 2012 v Luhačovicích a který byl organizován Korunkou Luhačovice.

V průběhu slavnostního večera byl „Vánoční stromek snů“ ozdoben i vánoční baňkou se sumou 30.000,– Kč, což byla výše doposud vybraných finančních prostředků mezi hasiči.

Tímto slavnostním večerem však prodej panenek pro Dorotku zdaleka nekončí. A věříme, že na konci měsíce ledna 2013 předáme Dorotce a jejím rodičům další část vybraných finančních prostředků.

Závěr tohoto článku patří srdečnému poděkování všem profesionálním hasičům, příslušníkům a zaměstnancům HZS Zlínského kraje a také všem dobrovolným hasičům a členům Okresního sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, kteří se na této pomoci podíleli a nadále podílí.

Foto: Korunka Luhačovice, občanské sdružení

por. Bc. Libor Netopil
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet
Banner Dobráci sk