Pátek 9. prosince 2022, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Noví příslušníci HZS absolvovali v rámci vstupní přípravy taktické cvičení v oblasti Dolních Vítkovic

Ve středu dne 12. 12. 2012 v odpoledních a večerních hodinách posluchači kurzu „Vstupní příprava příslušníků – modul III – IZS“ absolvovali taktické cvičení v Ostravě, v průmyslové oblasti Dolních Vítkovic.

Cílem bylo prověřit odborné znalosti a praktické dovednosti posluchačů získané v průběhu kurzu „Vstupní příprava příslušníků“, a to zejména v:

 • Používání osobních ochranných prostředků u zásahu
 • Používání věcných prostředků požární ochrany
 • Používání komunikačních/spo­jovacích prostředků
 • Spolupráci hasičů v rámci organizačních jednotek požární ochrany (skupina, družstvo, četa)

Požár ve sklepních prostorech dvou budov

Ve sklepních prostorech dvou vedle sebe situovaných objektů (bývalé administrativní budovy) byly na různých místech založeny 4 ohniska požárů a umístěny 2 figuríny představující zraněné osoby.

Posluchači kurzu byli rozděleni do 2 družstev o početních stavech 1+5, s požární technikou CAS 15/MB Atego, CAS 16/Avia D90 a CAS 32/T 815. Po příjezdu na místo požáru posluchači kurzu pod vedením lektorů-instruktorů ŠVZ HZS ČR střediska Frýdek-Místek prováděli průzkum, vyhledávání a záchranu zraněných osob, hašení požárů, odvětrání objektů nasazením přetlakové ventilace a měření teploty ohnisek požáru termokamerou.

Dopravní nehoda 2 osobních automobilů

Při dopravní nehodě 2 osobních automobilů došlo ke zranění 2 osob, jedno z vozidel je převráceno na pravém boku a střechou přitlačeno k levému boku druhého vozidla. V prvním z havarovaných vozidel je zaklíněn řidič vozidla, druhá zraněná osoba při nehodě vypadla z vozidla a leží v terénní prohlubni nedaleko havarovaných vozidel.

Družstvo posluchačů o početním stavu 1+5 s požární technikou KA/MB Atego a CAS 32/T 815 pod vedením lektorů-instruktorů ŠVZ HZS ČR střediska Frýdek-Místek provádělo vyproštění zraněné osoby z havarovaného vozidla pomocí hydraulického vyprošťovacího zařízení a záchranu druhé zraněné osoby z terénní prohlubně. Při zásahu byla využívána rovněž osvětlovací technika.

Použité síly a prostředky:

 • 23 posluchačů kurzu VPP – MIII – IZS
 • 11 lektorů-instruktorů ŠVZ HZS ČR střediska F-M
 • CAS 15/MB Atego
 • CAS 16/Avia D90
 • 2× CAS 32/T 815
 • KA/MB Atego
 • Autobus SOR

Foto: stržm. Miroslav Rabel

kpt. Bc. Pavel Hurta
MV – GŘ HZS ČR
Školní a výcvikové zařízení HZS ČR
středisko Frýdek-Místek

Sdílet