Pondělí 4. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dotace na pořízení požární techniky

Další účelové dotace vybraným obcím na rok 2007 v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany. Ilustrační foto: SDH Dolní Měcholupy

Vzhledem k navýšení finančních prostředků mohou jednotlivé obce letos znovu žádat o udělení státních dotací na pořízení požární techniky.

MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru České republiky (dále jen „GŘ HZS ČR“) sděluje, že došlo k navýšení prostředků pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany v roce 2007 o 50 mil. Kč.

O dotaci tak mohou požádat i obce, které se o ni na rok 2007 dosud neucházely. Řádně vyplněnou žádost opatřenou všemi formálními náležitostmi a dokumenty (Isprofin, kritéria pro vyhodnocení) je třeba zaslat v termínu do 8. 12. 2006 na MV-GŘ HZS ČR prostřednictvím příslušného HZS kraje.

Účelová dotace může být poskytnuta pouze pro jednotky požární ochrany kategorie JPO II a JPO III, na tyto typy cisternových automobilových stříkaček:

CAS 8
konstrukce podvozku silniční nebo smíšený, hmotnostní třída lehká nebo střední a v provedení základním nebo speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 800 l.min-1 a kabinou osádky se 6 sedadly

CAS 16
konstrukce podvozku silniční nebo smíšený, hmotnostní třída lehká nebo střední a v provedení základním nebo speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 1 600 l.min-1 a kabinou osádky se 6 sedadly

CAS 24
konstrukce podvozku smíšený, ve výjimečných případech terénní, hmotnostní třída střední*) v provedení základním nebo speciálním redukovaném s požárním čerpadlem o jmenovitém výkonu 2 400 l.min-1 a kabinou osádky se 6 sedadly

* Při jiné hmotnostní třídě je nutné individuální posouzení a předchozí souhlas MV-generálního ředitelství HZS ČR.

Dotace může činit nejvýše 50 % pořizovací ceny požární techniky, maximálně však 2 miliony Kč, přičemž dle schválené dokumentace programu je nutno považovat vlastní zdroje obce za minimální a výše státní dotace jako maximální.

Zásady pro poskytování účelových dotací vybraným obcím v rámci reprodukce požární techniky pro jednotky požární ochrany (pdf 132 kB)

Žádost o poskytnutí dotace (pdf 177 kB)

Kritéria pro vyhodnocení žádosti o poskytnutí účelové dotace obci na reprodukci požární techniky pro jednotku požární ochrany (pdf 85,9 kB)

por. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí MV-generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR
Sdílet