Úterý 28. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Drama na Silvestra

Kvůli požáru třech bytů bylo evakuováno více než čtyřicet lidí. Jedna žena zahynula. Nalezeno ohnisko požáru, zjištěn důvod rozšíření požáru.

Nové poznatky z došetření dne 2. 1. 2003

Během dalšího setření na místě požáru, bylo zjištěno, že se ohnisko požáru nacházelo v kuchyni, v místě, kde stála lednice nezjištěné značky. Lednice byla totálně zničena hlavně ve vnitřní části. Na místě požáru bylo odebráno několik vzorků el.vodičů. Dále byl zjištěn důvod rozšíření požáru na byty ve vyšších patrech. K rozšíření plamenného hoření došlo tím, že v poškozených bytech byly neuzavřené větrací otvory na odsávání digestoře nebo větrání spižírny. Vzduchotechnika v celém objektu byla provedena dle platných předpisů a normových požadavků (ČSN 730872).

Jak je výše uvedeno, jednotlivými byty procházala dvě vzduchotechnická potrubí.

Jedním byly odvětrávány digestoře. Toto potrubí bylo obloženo nehořlavým materiálem (velikost potrubí přesahovala normativní rozměr 40000 mm čtverečních). Potrubí mělo vyhovující požární odolností (EI 30 D1). Na tomto potrubí byl osazen v digestoři malý elektrický ventilátor. Tímto potrubím se plamenné hoření rozšířilo pouze do bytu o jedno patro výše.

Nejvíce problémů způsobilo vzduchotechnické potrubí sloužící k odvětrávání spižíren. Toto potrubí nebylo obloženo (nepřesáhlo svým rozměrem uvedený normativní požadavek ČSN 7030872). Jeho požární odolnost je pouze EW 15 D1.

Podle ČSN 730872 musí být protipožárně ošetřeno nehořlavé vzt. potrubí (požární klapkou nebo obložené nehořlavou hmotou s předepsanou požární odolností) procházející jednotlivými požárními úseky, pokud je jeho průměr větší než 40000 mm čtverečních.

V každé bytové jednotce má toto potrubí ve spižírně dva otvory. Jedno u stropu, jedno u podlahy. Tyto otvopy byly opatřeny malými zasouvacími plechovými uzávěry. Požár se rozšířil právě do těch bytů, které měly tyto uzávěry otevřené.

Ohledně světlíků nebyl zjištěn jakýkoliv prohřešek. Jednotlivé prostupy rozvodů vody u stropů a podlah byly řádně utěsněny.

Závěrem lze říci, že požární prevence nepochybyla. Lze samozřejmě diskutovat o tom, zda by nebylo vhodné sáhnout do normy a přepracovat ji v tom duchu, že všechny prostupy bez ohledu na rozměr musí být ošetřeny tak, aby bylo zamezeno možnosti rozšíření požáru z jednoho požárního úseku na druhý.

Nicméně požár se rozšířil hlavně díky tomu, že ohnisko požáru bylo přímo u vzduchotechnic­kého potrubí a hasiči se k němu dostali až po dvou hodinách.

Průběh zásahu

31. 12. 2002 – 20.08 hodin Praha 8, Cafourkova ulice

Jednotky HZS Praha st. 1 a 3 byly vyslány k požáru bytové jednotky v 7. NP panelového obytného objektu.

Na základě průzkumu a rozvoje požáru do vyšších pater objektu byly na místo dále povolány posilové jednotky ze st. 2,5,10,6,7,4,8, HZS VZLÚ letiště Kbely, HZS ČD.

Byla vyhlášena záložní pohotovost na základnách SDH Ďáblice, D. Měcholupy, H.Měcholupy, Cholupice, Kolovraty, Letňany, Lipence, Lysolaje, Řeporyje, Řepy, Satalice, Suchdol, Zbraslav a Zličín.

Průzkumem na místě bylo zjištěno, že se jednalo o požár bytu 3+1 v 7.NP objektu. V bytě se nacházelo velké množství odpadu, kterým byl byt zcela zarovnán. Po dobu zásahu nebylo možno byt prohlédnout a zjistit tak příčinu a místo vzniku požáru.

V průběhu zásahu došlo k vertikálnímu rozšíření požáru do 8,11 a 12. NP objektu. Likvidace požáru byla prováděna 3C proudy – 1× vnitřkem budovy a 2× po AZ 30 a AZ 46.

V průběhu zásahu došlo k ošetření 9 zraněných osob, které se nadýchali zplodin hoření. Jedna osoba byla převezena do nemocnice k ošetření.

Dále došlo k evakuaci cca 40 až 50 osob. V ranních hodinách byla v bytové jednotce nalezena osoba ex.

Škoda: předběžně cca 2. – 3.000.000,–Kč. Přesná příčina vzniku požáru je stále v šetření.
Sdílet