Pátek 1. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár v komplexu IATCC v Jenči

Dne 1. listopadu 2006 proběhlo taktické cvičení IZS na „Komplex Národního integrovaného střediska řízení letového provozu (IATCC) Praha Jeneč“.

Téma cvičení bylo zaměřeno na činnost složek IZS se zapojením operačních středisek IZS v reakci na mimořádnou událost vzniklou v případě zdolávání požáru a záchranné práce zaměřené především na taktickou úroveň řízení zásahu.

Cvičení se zúčastnily tyto složky: Záchranný sbor podniku Letiště Praha, Hasičský záchranný sbor hl. m. Prahy, Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje, Policie ČR, zaměstnanci komplexu IATCC Praha Jeneč.

Cvičení mělo tyto vybrané cíle:
- prověření dojezdových časů,
- procvičení spolupráce s dalšími složkami IZS při společném zásahu a ověření postupů složek při záchranných a likvidačních pracích při mimořádné události v zájmovém komplexu,
- likvidace požáru v prostoru podzemních garáží bez zřízení štábu velitele zásahu,
- záchrana zraněné osoby z prostoru schodiště,
- procvičení součinnostních vazeb operačních středisek při nasazování SaP v rámci MU,
- prověření přípravy k možné následné evakuaci zaměstnanců zajišťujících letový provoz,
- vyhodnocení a činnost dispečinku technologických, energetických a bezpečnostních systémů budov při vzniku MU,
- aktuálnost zpracované dokumentace PO pro komplex IATCC Praha Jeneč a činnost
zaměstnanců dle této dokumentace.

Cvičení vycházelo z výchozí situace:

a) všeobecná situace
Ústředna EPS signalizuje aktivaci čidla EPS v prostoru garáže v objektu „Pasáž“. Supervizor DBMS zajišťuje, aby byla potvrzena přítomnost u ústředny EPS a zjišťuje místo požáru (prostor garáže v objektu „Pasáž“), na grafické nadstavbě systému EPS. Nahlašuje informace o vzniklé situaci na OS/ZPS LP s.p., které vysílá na místo jednotku v souladu s Poplachovým plánem. Velitel jednotky s ohledem na trvalé zajištění bezpečnosti leteckého provozu na letišti okamžitě žádá OS o vyhlášení Operačního postupu č. 2 pro HZS Praha. S ohledem na požár ve výškové budově požaduje i AZ. OS předává žádost na KOIS HZS hl. m. Prahy, požaduje zajištění výpomoci v počtu dvou družstev a jeden automobilový žebřík. KOIS hl. m. Prahy žádost bere na vědomí a vysílá jednotky HZS hl. m. Prahy. Na základě Součinnostní dohody informuje KOIS HZS hl. m. Prahy o situaci KOIS HZS Středočeského kraje, které vysílá na místo jednotku HZS Středočeského kraje a informuje policii ČR a ZZS. Supervizor DBMS zajišťuje kontrolu prostoru s reagujícím čidlem EPS a přizve ke kontrole službu ostrahy tak, aby byla tvořena skupina minimálně ze dvou osob. Tyto osoby se setkávají v bodě 1 (Administrativní objekt – recepce). Osoby s sebou po cestě berou PHP. Při kontrole prostoru zjišťují, že se jedná o požár motorové části automobilu. Bezprostředně poté aktivují tlačítkový hlásič EPS, čímž aktivují všeobecný poplach. Dále zpozorují, že z neznámých příčin není v činnosti systém SHZ v prostoru garáží. Prvotní zásah jim znemožňuje zakouření prostoru. Systémem EPS a evakuačním rozhlasem je samočinně vyhlášen požární poplach a probíhá evakuace dle požárního evakuačního plánu. Supervizor DBMS připraví ostrahu na příjezd záchranných složek. Znovu kontaktuje ZPS a doplňuje informace.

b) Zvláštní situace
Na místo přijíždí první jednotka, jednotka útvaru ZPS. Ostraha komplexu předává VZ generální klíč. Končí samovolná evakuace osob dle zpracované dokumentace PO pro komplex. U budovy je VZ kontaktován vedoucím směny DBMS, který mu předává dokumentaci PO a seznamuje ho se situací. Informuje ho také o jedné osobě, která se při evakuaci zranila (pravděpodobně zlomenina pravé nohy, osoba je při vědomí) a byla přenesena do chráněné únikové cesty. VZ je seznámen i se specifickými činnostmi v komplexu IATCC Praha Jeneč. VZ vydává rozkazy směřující k záchraně osoby, která byla částečně evakuovaná do prostoru chráněné únikové cesty za pomoci nosítek a k přípravě útočného proudu „C“ směr příjezdová rampa do prostoru garáží. Na místo se sjíždí posilové jednotky PO a ZZS. Vzhledem k transparentní kontrole není přistoupeno ke kontrole komplexu po proběhlé evakuaci.

Je prověřena možnost dalšího přístupu do prostoru garáží. U hořícího automobilu došlo k úniku PHM z prasklé palivové nádrže mimo prostor vozidla. Jsou vydány rozkazy k nasazení ještě jednoho „C“ proudu, směr příjezdová rampa do prostoru garáží a k nasazení přetlakové ventilace do vrat garáží. Z prostoru garáží je vynášen materiál, který nemůže přijít do styku s hasební látkou. Z posilových jednotek je částečně tvořena skupina pro případ nezbytné evakuace provozního objektu a případnou evakuaci materiálu. Jako seřadiště skupiny je určen prostor před hlavním vchodem. VZ na základě zjištěných skutečností určuje lokalizaci požáru. VZ je informován o záchraně a předání zraněné osoby do péče ZZS. O této skutečnosti je informován vedoucí směny DBMS. Jsou prováděny dohašovací práce na jeden „C“ proud. Likvidace události.


Por. Aleš Šenkýř
HZS hl. m. Prahy
Sdílet