Čtvrtek 2. července 2020, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner zeka 970 OK

Bojový řád 6/D: Automobily s hybridním pohonem

Automobil s hybridním pohonem kombinuje dva druhy pohonů, spalovací motor (benzinový nebo naftový) a elektromotor. Automobil má palivovou nádrž a vysokonapěťové 1) komponenty elektropohonu.

Z hlediska významu pro zásah jednotek se elektropohon automobilu s hybridním pohonem skládá z

 1. soustavy baterií v pevném kovovém obalu s výstupním napětím zpravidla 400 V i vyšším (dále jen „vysokonapěťová baterie“) podle typu automobilu; vysokonapěťová baterie je nejčastěji složena z nikl-metal-hydridových (NiMH) sériově zapojených článků a je umístěna převážně v zadní části automobilu. Elektrolyt je tuhá hmota nebo hustý gel, má vysoké pH (silně zásaditý) – nebezpečí poleptání,
 2. měniče napětí pro elektromotor,
 3. vysokonapěťových rozvodů (kabelů), které jsou označeny oranžovou barvou s výstražným označením (černý blesk v trojúhelníku), propojující elektromotor s vysokonapěťovou baterií,
 4. elektromotoru v motorovém prostoru automobilu; na elektromotoru je umístěn oranžový konektor s přívodem od měniče a baterie,
 5. soustavy elektrických kondenzátorů pro krátkodobou dodávku elektrického proudu do elektromotoru, který je zároveň alternátorem u spalovacího motoru; tento komponent elektropohonu mají jen některé automobily.

Při zásahu na automobil s hybridním pohonem je, kromě standardních postupů pro vyproštění a záchranu osob třeba:

 1. zjistit druh pohonu automobilu, popř. umístění vysokonapěťových baterií a jejich poškození nebo zasažení požárem, a zda hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem,
 2. zajistit vypnutí napětí z vysokonapěťových (oranžových) rozvodů automobilu; to lze následovně
  • vypnutím zapalování motoru automobilu a tím i elektropohonu (např. pomocí tlačítka START/STOP na palubní desce),
  • odpojením běžné 12/24 V akumulátorové baterie automobilu; tím se vypne celý řídicí systém v automobilu včetně elektropohonu a jeho komponentů,
  • odpojením vysokonapěťové baterie od vysokonapěťových rozvodů odpojovačem,
  • rozpojením jakéhokoliv „oranžového“ konektoru na elektromotoru automobilu, nebo
  • pokud při požáru dojde k porušení izolace vysokonapěťových rozvodů, dojde k následnému vyzkratování, stejná situace se stane v případě hašení, kdy voda zaplaví vysokonapěťové rozvody, což způsobí elektrický zkrat a následné odpojení pojistkou (jističem),
 3. při hašení automobilu na hybridní pohon je nutno provést hašení nevodivými hasivy nebo hasit intenzivně vodou z bezpečné vzdálenosti, viz hašení vodou elektrických zařízení a vedení pod napětím 400 V,
 4. jsou-li elektrické rozvody s porušenou izolací a nevíme, zda se jedná o vysokonapěťové rozvody, tak se jich nedotýkáme,
 5. zvedací vaky se nesmí zasunout pod vysokonapěťové rozvody automobilu.
Sdílet
Přiložené soubory
ml-d-6.pdf zobrazit online PDF 163 kB
Banner ZHT OK