Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Školení na rychlovlak Pendolino

V uplynulých dnech proběhlo opětovné školení velitelů HZS Českých drah se zaměřením na ty jednotky, v jejichž hasebním obvodu bude dle nového jízdního řádu vlak jezdit.

Školení proběhlo v domácí stanici – depu Pendolin, tedy na odstavném nádraží Praha-Jih. Zde má své „nové“ sídlo i pražská jednotka drážních hasičů. Školení provedl vedoucí pracovník depa kolejových vozidel a jeho náplní bylo vlastní seznámení s rychlovlakem. Hasičům Českých drah bylo vysvětleno, kde se na vlaku nalézají bezpečnostní prvky, riziková místa, jako např. tlakové nádoby s olejem pro naklápění vozových skříní, akumulátory, zařízení vysokého napětí apod., rovněž také nouzové otevírání dveří, nouzové východy a také tzv. bezpečnostní klíčové hospodářství. Dále proběhlo zevrubné seznámení s materiály, ze kterých je vlak vyroben, včetně interiéru, jenž je dle italského výrobce Alstom nehořlavý. Také bylo předvedeno stabilní hasící zařízení na kobku vysokého napětí a sdělena místa umístění hasících přístrojů.

Pro některé hasiče to vlastně bylo jen opakování, které není nikdy na škodu, neb školení na tyto rychlovlaky v DKV Praha již několikrát proběhlo, pro jiné to bylo první setkání s Pendolinem. Na elektrické jednotky řady 680 – Pendolino je rovněž zpracovaný podrobný plán zásahu včetně evakuace cestujících atd.

TTD 680 Pendolino

Maximální rychlost : 230 km/h (V ČR max. 200 km/h)
Výkon: 3 920 kW
Počet trakčních motorů: 8 asynchronních
Akcelerace 0 – 100 km/h: 68 s (a=0.39 m/s2)
Akcelerace 0 – 160 km/h: 162 s (a=0.27 m/s2)
Akcelerace 0 – 230 km/h: 462 s (a=0.13 m/s2)
Délka: 185,3 m
Šířka: 2,8 m
Výška: 4,31 m (se spuštěnými sběrači)
Hmotnost: 385 t
Maximální úhel naklopení skříní: 8° (V ČR pouze 6,5°)
Rozchod: 1435 mm
Sdílet