Pátek 23. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Nová požární stanice na ruzyňském letišti byla slavnostně otevřena a uvedena do zkušebního provozu

Dne 6. 12. 2006, na svátek Mikuláše, byla slavnostně otevřena a uvedena do zkušebního provozu nejmodernější hasičská stanice v této republice – Centrální požární stanice letiště Praha–Ruzyně.

Naše redakce byla pozvána na slavnostní uvedení nové Centrální požární stanice Letiště Praha do zkušebního provozu. Datum této akce byl stanoven na svátek sv. Mikuláše, je to tedy i jakýsi dar letištním hasičům z Ruzyně k tomuto dni. Na chystanou akci naši redakci upozornil tiskový mluvčí MV-GŘ HZS ČR pan Kopáček, za což mu tímto děkuji.

Poslal jsem tedy e-mail paní Hájkové ze sekretariátu odboru komunikace Letiště Praha, a.s., zda se zástupci Požárů.cz mohou také zúčastnit. Obratem mi od ní přišla kladná odpověď, a tak se naším prostřednictvím nyní můžete i vy, čtenáři tohoto hasičského webu, podívat, jak to na nové hasičské stanici v Ruzyni vypadá.

Již z pozvánky bylo patrné, že se jedná o moderní objekt ve velmi zajímavém architektonickém řešení, což kvitovalo i několik přítomných kolegů novinářů již na parkovišti při příjezdu na akci. Začátek slavnostního aktu se díky dopravní situaci v hlavním městě, když se nemohlo včas dostavit několik významných hostů, mírně zpozdil.

Čekání naše dvojice využila prohlídkou prostorné garáže, dal by se i vzhledem k jejímu umístění použít termín „hangár“. Je v něm celkem 16 stání pro zásahové automobily, které budou vyjíždět z obou stran stanice. Hasiči, kteří mají limit výjezdu při mimořádné události v letovém provozu 45 vteřin, se k automobilům dostanou po několika poměrně vysokých skluzných tyčích.

Teď však v garáži byl pouze na ukázku nový letištní speciál Panther od Rosenbauera, malý Volkswagen a kontejner se zdravotnickým vybavením (velké množství polních nosítek, vakuové matrace atd.) od polské firmy Wawrzaszek na nosiči Scania.

Nad každým stáním je kvalitní posuvné odsávání výfukových plynů od firmy Kemper. Je tam rovněž i rozvod el. energie k jednotlivým automobilům. Přesné parkování vozidel zajišťuje barevně odlišné provedení podlahy. Vrata jsou prosklená, což umožňuje dobrou světlost celého prostoru garáží. Jen nás zarazilo, že betonový skelet celé stanice, viditelný právě v garáži, není nijak barevně ošetřen, ale to je zřejmě jen estetická vada (raději se člověk neptal, zda je to úmysl, nechat holý beton…), neb podlaha garáží má nátěr, ostatní je rovněž hotové, koneckonců toto je vidět na mnohých dnešních nových stavbách.

Když jsem na toto téma vedl s kolegou Petrem Svobodou rozhovor, začal samotný slavnostní akt. Na improvizovaném podiu se sešlo několik osob, bez kterých by se stavba nikdy nerealizovala. Hlavním člověkem je jistě generální ředitelka Letiště Praha, s. p. Ing. Hana Černochová a také velitel Záchranné požární služby pan Kadlec.

Na projekčních plátnech byl všem přítomným hostům (zúčastnil se např. šéf pražské záchranky Mudr. Schwarz, zástupce ředitele pražských městských hasičů plk. Pešek a jejich tiskový mluvčí mjr. Pernica, v neposlední řadě také generální ředitel HZS ČR genmjr. Štěpán a mnoho dalších) ukázán průběh stavby a vysvětlení funkčnosti celé požární stanice. Zajímavých parametrů, okolností vzniku atd. má tato moderní hasičská stanice opravdu dost. Představení všeho bylo rozděleno do pěti tématických částí.

První nesla název DŮVODY.

A to zajištění standardů bezpečnosti mezinárodního letiště, zajištění časových dosahů pro případný zásah – do dvou až tří minut na práh vzletových a přistávacích drah, výhodné umístění pro připravovanou paralelní dráhu, zajištění vysoce kvalitního výcviku hasičů, možnost dalšího rozvoje vlastní stanice vzhledem k růstu letiště.

CPS je schopná fungovat samostatně i při velmi vážné mimořádné události, poskytuje plné zázemí jednotce v místě a jsou zde centralizována veškerá pracoviště, minimalizuje počet nutných administrativních profesí.

Druhá byla označená jako STAVBA.

V ní byl představen generální projektant, architekt a generální dodavatel (realizace). Té se zhostila firma Konstruktiva Konsit, a.s. Termín zahájení stavby byl 20. června 2005, ukončení bylo stanoveno na datum 20. říjen 2006, což se podařilo dodržet. Parametry stavby jsou následující: základy 40×71 m – 3 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží.

Třetí byl POPIS CPS a jednotlivých podlaží.

V prvním podzemním podlaží se nachází výcvikový polygon dýchací techniky od české firmy K&V s.r.o. Roudnice nad Labem včetně testovacího centra fyzické zátěže, je zde rovněž nádrž na požární vodu o úctyhodném objemu 50 000 l s rychloplnícími čerpadly o výkonu 3 000 l/min, dále záložní zdroj energie – dieselagregát a technologická zázemí budovy VZT a MaR.

První nadzemní podlaží jsou hlavně garáže, tedy stání pro 16 zásahových vozidel, je tam i mycí a údržbové centrum MPT s tlakovým čistícím zařízením a čističkou vody a dílnou strojní služby, kromě toho je v přízemí i místnost očisty zásahových oděvů s kvalitním zařízením – pračky značky Miele a i žehlící prkno… V další části tohoto podlaží je moderní linka na čištění hadic od firmy Ziegler. Mimo to je zde ještě dílna chemickotechnické služby na opravy, údržbu a revize dýchacích přístrojů a dílna údržby a servisu hasících přístrojů.

Druhé nadzemní podlaží tvoří kompletní centrum pro fyzickou přípravu hasičů – posilovna a sportovní krytý kurt, je v něm i kompletní sociální zázemí.

Třetí nadzemní podlaží je tvořeno zejména operačním střediskem ZPS s konektivitou a ovládáním pobočné stanice Sever, je v něm také záložní místnost krizového řízení letiště a v neposlední řadě relaxační centrum a nezbytná administrativa.

Čtvrtá část nesla název TECHNOLOIE.

Tedy standardní technologie pro provoz hasičské stanice jako objektu jako např. trafostanice, UPS – záložní zdroj energie, vlastní čistírna odpadních vod, vzduchotechnika, veškeré slaboproudé systémy. Potom dispečerský systém KOJA, zajišťující veškeré podpory potřebné pro špičkový zásah (od přijetí tísňové zprávy po vlastní zásah), také kamerový systém CCTV, zajišťující možnost dohledu nad bezpečností letiště jako celku a dohled při výjezdu jednotky.

O výcvikovém polygonu a čističce hadic je psáno výše, dále je zde zařízení pro očistu speciálních (protichemických) oděvů atd.

Pátá a poslední část se jmenovala VYUŽITÍ.

Tedy shrnutí zásahové činnosti – na letecký provoz, na objekty letiště, při úniku nebezpečných látek, na běžný výcvik v rámci útvaru, asistenční činnost a technická pomoc, řešení dopravních nehod a spolupráce při řešení protizákonných činů v letecké dopravě.


Toť vše z oficiálního slavnostního zahájení. Byla ještě např. zmíněná činnost letištních hasičů včetně výcviku u kolegů na letišti v německém Frankfurtu nad Mohanem atd. A, málem bych zapomněl na slavnostní křest stanice, ten provedl zásahový automobil Panther za pomoci svých monitorů, prostě budovu postříkal místo šampaňským vodou. Poté následovalo občerstvení v podobě připraveného rautu.

Po konzumaci pár chlebíčků následovala plánovaná prohlídka objektu. Když před tím bylo vše tak hezky a dokonale vysvětleno, byl jsem nejen já velmi zvědavý, zda-li tomu tak skutečně je. No, garáže již znáte. Jen jsem nezmínil, že jsou v nich skřínky hasičů na zásahové oděvy. Takže naší první exkurzní skupiny se ujal zástupce velitele ZPS pan Kohut.

Začalo se v polygonu, je opravdu dokonalý, K&V odvedla dobrou práci, přítomným byl předveden i akustický efekt, čili zvuky, napodobující samotný zásah atd, následovala ukázka polygonového velínu. Z něj se přešlo do dílen CHTS, vše opět dokonalé, k plnění lahví IDP je zde kompresor Poseidon, druhý slouží pro vzduchotechniku.

Za kompresorovnou je místnost očisty zásahových oděvů, pračky Miele by na hasičárně chtělo mít mnoho z nás…, rovněž i moderní čističku hadic od německého Zieglera, inu, není slov. Po shlédnutí těchto prostor se skupina přesunula do myčky vozidel a dílny jejich údržby. Taktéž dokonalé.

Potom již byla na řadě sportovní část stanice. V patře se nachází regulérní krytý kurt, takže např. nohejbal v zimě již není ve službě utopií. Prostě paráda. Vedle je posilovna a sociální zázemí (šatny apod.). O patro výš se nacházejí kanceláře denních pracovníků, směnových velitelů, jídelna stráže s kuchyní (lednice a další věci jsou zde duplicitně pro jednotlivé směny).

Naproti je denní místnost, v současné době není ještě vybavená, ale bude v ní pro relaxaci hasičů audio i video aparatura + PC. Z ní se přímo vejde na učebnu, která je oddělena jen posuvnou stěnou. Pak následuje místnost krizového řízení a na konci chodby je vstup do operačního střediska. To si zaslouží pozornost. Nebudu se rozepisovat o jednotlivých technických lahůdkách, neb by to vydalo na několik tlustých knih.

Tak tedy jen např. operační stoly. Nejsou u nich počítače, neboť ty jsou dle výzkumů rušivým elementem pracovníků OS pro svůj hluk a také díky tomu nemůže dojít k nějakým nekalostem ohledně PC. Serverovna je ve zvláštní samostatné místnosti.

Stoly jsou pro zajímavost i výškově stavitelné, protože je prokázáno, že při řešení krizových situací se u nich sejde několik osob naráz a většina z nich stojí. Tak tedy část stolu lze vysunout nahoru, lze upravit polohu monitorů atd. Operační stoly jsou na ruzyňském OS celkem tři, před nimi na zdi je obrovský display, na kterém lze najednou znázornit několik odlišných obrazů včetně počítačových řešení programu „Výjezd“ a i klasická televize.

Z tohoto operačního střediska, které patří k nejmodernějším nejen u nás, lze bezpečně zvládnout i ty nejsložitější případy. Opravdu není co dodat.

Centrální požární stanice letiště Praha–Ruzyně je skutečně tou nejmodernější u nás a zřejmě i dlouhou dobu bude. Její cena je také „moderní“ 239 000 000,– Kč. Každopádně je to velký krok k posílení bezpečnosti zaměstnanců letiště, leteckých společností, využívajících ruzyňský airport a v neposlední řadě i jejich cestujících.

Po několika hodinách, trávených na této skvělé požární stanici, jsem ještě s kolegou udělal několik „uměleckých“ snímků nového Panthera a nastal čas odjezdu. Vyšel z nás jen tichý povzdech nad našima hasičárnama…my na dráze máme také „novou“, ale to, v čem sídlíme (bývalá ubytovna), to po zhlédnutí CPS Ruzyně snad ani nelze nazvat či označit jako hasičskou stanici…

O technice ani nemá smysl hovořit…Zde nové Panthery atd., (nejen) u nás rozpadající se skoro muzejní kousky, inu, nejsou hasiči podniku jako hasiči podniku. Ale to je na jinou debatu jiných lidí… Oni ani státní hasiči na tom nejsou nijak extra lépe.

Prostě a jednoduše, CPS Ruzyně – vyjma estetického vzhledu vnitřku garáží se o ní dá hovořit jen v superlativech. Každopádně čas vše prověří, jestli to bude fungovat tak, jak je předpokládáno. Vypadá to však, že ano. Přejme tedy letištním hasičům z Ruzyně mnoho klidných služeb na této parádní nové stanici.

Text: Václav Porkát
Foto: Václav Porkát a Petr Svoboda
Sdílet