Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Viditelnost požárních automobilů

Dne 18. října 2006 se v budově MV – generálního ředitelství HZS ČR při diskusi na toto téma setkali zástupci hasičské veřejnosti (příslušníci HZS ČR, zaměstnanci HZSP a lidé z řad dobrovolných hasičů) s odborníky generálního ředitelství HZS.

Dne 18. října 2006 se v budově MV – generálního ředitelství HZS ČR setkali zástupci hasičské veřejnosti (příslušníci HZS ČR, zájemci z řad podnikových a dobrovolných hasičů) s odborníky generálního ředitelství HZS, aby spolu prodiskutovali problematiku barevného provedení zásahových požárních automobilů a používání zvýrazňujících prvků, reflexních a světelných zdrojů na zásahových požárních automobilech. Podnětem pro toto setkání byla diskuse, vedená zejména na internetových stránkách www.pozary.cz
.
Odborníci MV – generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR přítomné seznámili s některými podrobnostmi vyhlášky č. 49/2003 Sb., o technických podmínkách požární techniky a s obsahem nově připravované vyhlášky o technických podmínkách požární techniky a podrobně se rovněž vyjádřili k dotazům týkajícím se výše zmíněné problematiky.

Z diskuse mj. vyplynulo, že problém je v nedostatečné informovanosti jednotek SDH obcí a JPO podniků, které se často o důležitých věcech nedozvědí vůbec nebo jen zkresleně.

Během debaty přišli zástupci hasičské veřejnosti s několika návrhy na inovaci prvků barevného provedení (např. užití žluté barvy) a použití světelných zdrojů (např. doplnění modré majákové rampy o bílé světlo).

Jak upozornili zástupci generálního ředitelství, vyhláška č. 49/2003 Sb. a další právní předpisy by měly být chápány jen jako povinné minimum ve vybavení požární techniky. Předpisy nikomu nebrání v tom, aby si techniku vybavil nadstandardně.

Maximální bezpečnost zasahujících hasičů, a tedy co největší viditelnost požární techniky patří k prvořadým zájmům MV – GŘ HZS ČR.
MV – GŘ HZS ČR se domnívá, že současné předpisy stanovující barevné provedení požární techniky a její vybavení zvýrazňujícími prvky odpovídají současným bezpečnostním potřebám a poskytují dostatečný prostor pro případné další zvyšování viditelnosti zásahových požárních automobilů. MV – GŘ HZS ČR se však nebrání diskusi nad některými dílčími změnami v této oblasti. Je však nutné vzít v úvahu, že jakákoliv změna právních předpisů si vzhledem k nastavení legislativního procesu nutně vyžádá delší čas.

Na závěr zmíněného setkání bylo proto dohodnuto, že účastníci vytvoří konzultační skupinu. Tato skupina se pokusí naformulovat konkrétní věcné návrhy, které budou písemně poskytnuty MV – GŘ HZS ČR.

Tolik stanovisko MV – GŘ HZS ČR

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jak je již napsáno ve zprávě GŘ HZS ČR, proběhla schůzka na téma problematiky barevného provedení zásahových požárních automobilů a používání zvýrazňujících prvků, reflexních a světelných zdrojů na zásahových požárních automobilech.

Z naší strany se na setkání na půdě GŘ sešlo několik hasičů z jednotek všech kategorií, tedy hasiči z řad HZS ČR, profesionální hasiči podnikových jednotek, dobrovolní hasiči z jednotek JPO II a III a také zástupce Policie ČR.

Po vzájemném představení probíhala bez větších emocí diskuse k danému, nyní ožehavému tématu. Z našich řad vzešlo několik návrhů – zejména na lepší zviditelnění zadní části zásahových automobilů, odpovídající zhruba požárním vozům na britských ostrovech či ve Švédsku, tedy šikmé červeno-žluté reflexní pruhy přes celou zadní část vozidla a umožnění montáže více přídavných modrých světel v přední části vozidla. Co se týče užití žluté barvy, o té se mluvilo ještě v souvislosti dalšího použití, opět obdobně britským vozidlům. Z našeho kolektivu padl i návrh na umožnění používání tzv. problikávání dálkových světel při jízdě k případu. Byl také zmíněn modrý maják, umístěný na konci osvětlovacího stožáru.

Jedná se nám jen a jen o naši viditelnost, a tedy i bezpečnost, nic víc, nic méně. Nepožadujeme nikterak nesmyslné a neprůchodné věci, jako je např. užití majáků červené barvy (prosím nespekulujte v diskusi o nich, s tím nejde hnout).

Toto vše bylo zástupci MV – generálního ředitelství HZS ČR vyslechnuto, rovněž naše skupina si trpělivě vyslechla stanovisko a osvětlení některých věcí ze strany MV – generálního ředitelství HZS ČR.

Nebudu opakovat slova výše uvedená ve zprávě MV – generálního ředitelství HZS ČR. Závěr schůzky byl prostý. Stanovisko GŘ je jasné a zejména nás potěšilo to, že jsou ochotni jednat. A to díky našim návrhům, které naše pracovní skupina „Požárů.cz“ dle dohody naformuluje do věcné podoby. To se v současnosti koná. Konečný výsledek však již nebude záležet na nás. Věříme, že tato schůzka ze strany GŘ nebyl jen tah, jak nám „zavřít ústa“.

Fotografie u článku je pouze a jen ilustrační, i když zásahový automobil by si třeba v této podobě představovalo mnoho z našich hasičů.

Za pracovní skupinu a zúčastněné přizvané hasiče Václav Porkát – HZS ČD Praha/ Požáry.cz
Sdílet