Neděle 21. října 2018, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner Partner & VIP: Pavliš a Hartmann 970x150 #2 OK

Hasiči zpracovali další havarijní plány

Další tři vnější havarijní plány pro podniky, které skladují, používají nebo zpracovávají nebezpečné chemické látky, zpracovali jihomoravští hasiči.

Plány jsou určeny pro zóny havarijního plánování v okolí společností Flaga Plyn Hustopeče, Linde Gas Brno a Teplárny Brno, provoz Brno-sever. Vnější plán pro podnik Flaga Plyn již schválil starosta obce s rozšířenou působností. Další dva havarijní plány pro Linde Gas a Teplárny Brno-sever byly předloženy ke schválení primátorovi statutárního města Brna.
Povinnost zpracovat havarijní plán stanoví zákon o prevenci závažných havárií a týká se podniků, zařazených do kategorie B (skladujících či zpracovávajících nebezpečné látky ve zvýšeném množství). Vnější havarijní plány řeší záchranné a likvidační práce a opatření k ochraně obyvatelstva při vzniku závažné havárie. Tyto plány jsou k dispozici u Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a na příslušné obci. Krajský úřad po jejich schválení zpracuje informace pro veřejnost, které budou v příslušné zóně havarijního plánování distribuovány zdejším obyvatelům a podnikatelům.
V Jihomoravském kraji je celkem 10 podniků, které byly podle kritérií zákona o prevenci závažných havárií zařazeny do kategorie B. U dvou podniků Krajský úřad rozhodl, že se vnější havarijní plány zpracovávat nebudou. Plán zpracovaný pro podnik Čepro ve Střelicích na Brněnsku byl schválen již v roce 2005. Vnější havarijní plány zbývá zpracovat pro zbývající čtyři podniky. Zpracování plánů zajišťuje Krajský úřad, zpracovatelem je Hasičský záchranný sbor.

kpt. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet
Banner eurofire_tubus OK