Pátek 23. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Hasiči zpracovali další havarijní plány

Další tři vnější havarijní plány pro podniky, které skladují, používají nebo zpracovávají nebezpečné chemické látky, zpracovali jihomoravští hasiči.

Plány jsou určeny pro zóny havarijního plánování v okolí společností Flaga Plyn Hustopeče, Linde Gas Brno a Teplárny Brno, provoz Brno-sever. Vnější plán pro podnik Flaga Plyn již schválil starosta obce s rozšířenou působností. Další dva havarijní plány pro Linde Gas a Teplárny Brno-sever byly předloženy ke schválení primátorovi statutárního města Brna.
Povinnost zpracovat havarijní plán stanoví zákon o prevenci závažných havárií a týká se podniků, zařazených do kategorie B (skladujících či zpracovávajících nebezpečné látky ve zvýšeném množství). Vnější havarijní plány řeší záchranné a likvidační práce a opatření k ochraně obyvatelstva při vzniku závažné havárie. Tyto plány jsou k dispozici u Hasičského záchranného sboru Jihomoravského kraje a na příslušné obci. Krajský úřad po jejich schválení zpracuje informace pro veřejnost, které budou v příslušné zóně havarijního plánování distribuovány zdejším obyvatelům a podnikatelům.
V Jihomoravském kraji je celkem 10 podniků, které byly podle kritérií zákona o prevenci závažných havárií zařazeny do kategorie B. U dvou podniků Krajský úřad rozhodl, že se vnější havarijní plány zpracovávat nebudou. Plán zpracovaný pro podnik Čepro ve Střelicích na Brněnsku byl schválen již v roce 2005. Vnější havarijní plány zbývá zpracovat pro zbývající čtyři podniky. Zpracování plánů zajišťuje Krajský úřad, zpracovatelem je Hasičský záchranný sbor.

kpt. Mgr. Jaroslav Haid, tiskový mluvčí HZS Jihomoravského kra­je
Sdílet