Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Oslava 125. výročí založení SDH Zbiroh

Dne 9. 12. 2006 se uskutečnilo ve velké zasedací síni Městského úřadu ve Zbirohu slavnostní shromáždění k 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Zbiroh.Dne 9. 12. 2006 se uskutečnilo ve velké zasedací síni Městského úřadu ve Zbirohu slavnostní shromáždění k 125. výročí založení Sboru dobrovolných hasičů Zbiroh, jehož vyvrcholením bylo předání nového vozidla CAS 24–S–2–R MAN. Slavnostního aktu v proluce na náměstí se kromě místních a hasičů z okolních obcí účastnili významní hosté. Byl mezi nimi například senátor parlamentu České republiky MUDr. Luděk Sefzig, poslanec parlamentu České republiky a náměstek hejtmana Plzeňského kraje Ing. Vladislav Vilímec, první náměstek ministra vnitra České republiky Ing. Jaroslav Salivar, náměstek generálního ředitele Hasičského záchranného sboru ČR Ing. Alois Sellner, ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje pplk. Ing. František Pavlas, ředitel Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje, odboru Rokycany, podplukovník Dr. Petr Špelina, radní Plzeňského kraje Ing. Miroslav Jaroš, ředitel kanceláře starosty SH ČMS Jan Aulický ml., člen ústřední odborné rady ochrany obyvatelstva Jan Aulický, starosta města Zbiroh pan Jiří Pražský a další hosté. Nechyběli ani zástupci Sborů dobrovolných hasičů: Drahoňův Újezd, Kařez, Jablečno, Holoubkov, Týček, Cekov, Cerhovice, Drozdov, Plískov a OSH Mladá Boleslav paní Ivana Aulická.
Klíče k novému vozu starostovi SDH Zbiroh panu Miloši Svobodovi předal za účasti výše uvedených hostů starosta města Zbiroh pan Jiří Pražský. Při této příležitosti popřál spolu s ostatními hasičům co nejméně výjezdů. Starosta SDH Zbiroh ve svém krátkém projevu poděkoval všem, kdo se podíleli na zakoupení nového vozu, a závěrem poznamenal, že se tato technika stane neocenitelným pomocníkem výjezdové jednotky SDH města Zbiroh. Mnoho úspěchů popřál ve svém projevu zbirožským dobrovolným hasičům také první náměstek ministra vnitra ČR Ing. Jaroslav Salivar, který mimo jiné seznámil přítomné i se záměrem otevřít v bývalých kasárnách ve Zbirohu hasičské muzeum.

Autor: Miloš Svoboda
Foto: Eva Svobodová
Sdílet