Středa 29. května 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Preventivní program pro děti v Británii

Anglický výchovný program sestává ze tří bloků:První dva bloky se odehrávají mimo půdu školy. Nejprve žáci shlédnou dramatické divadelní vystoupení, kdy jejich vrstevníci hrají scény ze života.

Podle Neila Turnbulla, náčelníka HZS Wolverhampton, vyvinuli záchranáři ve spolupráci s policií a školami vzdělávací systém jako reakci na vysoký počet dopravních nehod způsobených dětmi a mládeží v kradených vozech. „Jejich touhu řídit auto, i když v něm mohou zemřít, jsme se rozhodli potlačit šokovou metodou realistických ukázek,“ vysvětluje Neil Turnbull.

Dialogy, kdy se navzájem provokují k ukradení vozu, střídá vzápětí tragická autonehoda.
Ve druhém bloku, o týden později, děti navštíví hasičskou stanici, kde po simulaci dopravní nehody jim hasiči otevřeně sdělují své reálné životní zkušenosti ze záchranářských zásahů.

Poté se žáci rozdělují na menší patnáctičlenné skupiny a takto se účastní speciální série workshopů trvajících 1 vyučovací hodinu:
· s policisty – zde probírají kriminální aspekty případu a potrestání. Kromě pokut ve Velké Británii se tomu, kdo způsobil dopravní nehodu ihned mnohonásobně zvýší havarijní pojištění.
· zdravotnický seminář – děti jsou seznámeny s typy zranění a se základy první pomoci
· hasičský servis – hasiči sdělují dětem své pocity marnosti a šokování „velkých mužů“ při zásazích u dopravních nehod.V dětech to zanechá dojem typu: „Když oni jsou tak deprimovaní, co teprve já?“
· vězeňská služba – jedna z nejvíce varujících částí systému. Dětem je předvedena mobilní vězeňská cela, na níž se dívají po skupinkách.Pokud však chtějí jít dovnitř, pocítí dopady drsného vězeňského řádu a nutně tak získávají respekt.
· seminář s jednotkou zabývající se dopravní bezpečností, kde se na příkladech učí poznávat pravý obsah a význam slova riziko.

Třetí blok britského výchovného systému se realizuje ve školách. Děti na hodinách diskutují o nových znalostech. Edukační náplň celého systému je završena závěrečnou esejí, kdy děti shrnou své dojmy z programu a přidají názory na celou problematiku.

Eseje jsou na konci roku vyhodnoceny komisí, jejichž členové sestávají z účastníků workshopů. Autor nejlepší vybrané eseje je poté odměněn letem v letadle.

V této podobě a profesionální důslednosti se vzdělávací systém realizuje od loňského roku a je financován jednak z loterijních zdrojů, jednak z prostředků všech zastoupených organizací v jednotlivých vzdělávacích blocích.

Ukázku části výchovně vzdělávacího systému z města Wolverhampton shlédlo při příležitosti Týdne hasičů a Světové záchranářské soutěže ve vyprošťování přes tisíc dětí z pražských základních škol. Nejenom na žáky, ale i na učitele a odbornou veřejnost silně zapůsobila reálná ukázka drastické dopravní nehody s usmrcenými a zraněnými a průběhu hasičského zásahu.

Statistika dopravních nehod očekává v tomto roce na celém světě 1,17 miliónů usmrcených lidí. Každých 26 vteřin tak díky dopravní nehodě vyhasne na světě jeden lidský život.
Sdílet