Úterý 27. unora 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Skvělý návod na domácí výrobu papírového světélka!

Experiment s „papírovým světélkem“, provedený vyšetřovatelem příčin požáru hasičů ze Zlína dle návodu v nejmenovaném časopise, nedopadl dobře aneb jak si za tři koruny nechat zničit celý byt.

Začátkem prosince za mnou přišel náš vyšetřovatel a ukázal mi jeden z řady časopisů určených především pro ženy. Vzal ho doma manželce, protože ho v rubrice Váš velký rádce – udělejte si sami, zaujal návod na výrobu „papírového světélka“.

Po přečtení tří vět textu se zamyslel nad tím, zda to už není silvestrovské číslo časopisu, ale záhy pochopil, že to redakce myslí vážně. Člověk ani nemusí být odborník na zjišťování příčin požáru u HZS ČR, aby mu došlo, že návod „kalíšky s čajovými svíčkami vložte do papírových sáčků a pro lepší stabilitu je ještě naplňte smotky vaty“ není úplně v pořádku z pohledu protipožární bezpečnosti.

Po krátkých úvahách o kombinaci – otevřený plamen svíčky, papír, vata – dospěl k tomu, že není místo na plané řeči, ale je nutné podrobit tento výrobek zkoušce. Doslova za pár korun si pořídil všechny potřebné věci a pokus mohl začít. Manželka mu zakázala dělat takové „blbosti“ doma, a tak klid k experimentu a potřebné bezpečí našel až na požární stanici ve Zlíně.

Příprava

Přesně podle návodu si vyšetřovatel připravil dvě papírová světélka. Při výrobě se ukázalo, že vata uvnitř sáčku je opravdu nezbytná pro stabilitu celého světélka. První problém byl vyřešen a hned se ukázal další. Tím bylo samotné zapálení čajové svíčky uvnitř papírového sáčku.

Svíčku můžete zapálit buď mimo sáček a pak ji vložit dovnitř – hrozí lehké popálení ruky při vkládání i usazování svíčky, ale trocha šikovnosti a sebezapření proti plamenu to spraví. Nebo můžete svíčku uvnitř zapálit pomocí špejle, krbové sirky, či dlouhým plynovým zapalovačem na sporáky. Už v tomto okamžiku se neopatrnost nevyplácí a hrozí zapálení jak papírového obalu, tak i vaty uvnitř. Toto nebezpečí však jako odborník nepovažuje za velké, protože každý u světélka zrovna je a případný požár by v tu chvíli dokázalo uhasit i dítě. Jinak pozor na uvazování stužky, která při utažení může zmenšit vnitřní průměr sáčku.

Svítíme

A pak nastal ten krásný okamžik. Papírová světélka skutečně krásně svítila. Vyšetřovatel kontroloval okolní teploty u papírového sáčku i nad ním, stejně jako čajové svíčky uvnitř a vatu kolem. Po dvaceti minutách došlo k roztopení vosku v čajové svíčce, a tedy i čas na zkoušky ve „ztížených podmínkách“.

Ztížené podmínky

Vyšetřovatel ponechal jedno světélko dál hořet a se druhým začal zjišťovat podmínky pro vznik požáru.

1. převrhnutí světélka – nepozornost dětí i dospělých je častou příčinou vzniku požáru – při rázném převrhnutí světélka došlo buď k uhašení plamene voskem nebo k vyhoření knotu. Při pomalém převrhnutí došlo k požáru vaty a papíru.
2. přenášení světélka – často doma chceme svíčky umístit na vhodná místa – opět nutnost zvýšené opatrnosti, hrozí převržení čajové svíčky uvnitř sáčku a následný požár. Při opatrném přenášení na začátku hoření (tuhý vosk) k požáru nedošlo. Při opatrném přenášení svíčky s roztopeným voskem došlo k posunu knotu a k požáru.
3. vliv průvanu – asi největší zjištěný problém – i na relativně klidných místech domácnosti může být průvan – pokus ukázal, že v případě, že je v čajové svíčce zcela roztavený vosk, tak sebemenší pohyb papírového sáčku, např. vlivem průvanu, může rozpohybovat knot uchycený do malého plíšku, který se postupně přesunuje k okraji. Tím se dostane plamen do blízkosti vaty a vzniká požár.

Závěr

Čajová svíčka je schopná bezpečně vyhořet a nezpůsobit požár pouze na místě s absolutním klidem, v místě bez průvanu, mimo dosah a vliv osob. Zároveň nesmí být zmenšen vnitřní průměr papírového sáčku a do blízkosti plamene se nesmí ani na velmi krátkou dobu dostat vata, která okamžitě začíná hořet. I když při našem rychlém převrhnutí sáčku k požáru nedošlo, nelze vždy spoléhat na uhašení svíčky. K požáru došlo v případě pomalého převrhnutí a v případě posunu knotu v roztopeném vosku.
Hasiči se snaží veřejnost varovat před podobnými návody na domácí výrobu vánočních světélek, která se mohou z počáteční příjemné pohody změnit na velké neštěstí.

Případy požárů od svíček končí často značnými materiálními škodami, ale mohou přivodit i tragédii. Každý z nás by si měl vždy dopředu uvědomit, zda takové riskování stojí za ohrožení svého majetku nebo sebe sama.

náklady na pokus s jedním vánočním světélkem:

- čajová svíčka – 0,90 Kč
- papírový sáček, svačinový – 0,30 Kč
- stuha – 0,20 Kč
- vata – 0,10 Kč

Poděkování

Touto cestou chci poděkovat vyšetřovateli HZS ZLK npor. Bc. Liboru Netopilovi, který experiment provedl a dovolil mi účastnit se dokumentace pokusu…

kpt. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje
Sdílet