Sobota 25. května 2024, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Voda na Slovensku

Povodně se vrátily nejen u nás ale i u našich sousedů.

Súhrnná informácia
o povodňovej situácii v Žilinskom, Trenčianskom, Prešovskom a Trnavskom kraji od 3. 1. 2003 do 6. 1. 2003.


V dôsledku oteplenia sa a dlhotrvavajúcich dažďov došlo k zvýšeniu hladín vodných tokov Žilinského, Trenčianskeho, Prešovského a Trnavského kraja.


Žilinský kraj

Dňa 3. 1. 2003 došlo v lokálnych častiach Žilinského kraja povodňovej situácii. Najviac bol zasiahnutý okres Žilina, kde Okresná povodňová komisia o 8,00 h vyhlásila na rieke Rajčianka II stupeň PA a o 15,30 h III. stupeň povodňovej aktivity. O 8,20 h starosta obce Predmier okres Bytča, vyhlásil na riečke Hradňanka II. stupeň povodňovej aktivity. O 12,30 h vyhlásil starosta obce Varín okres Žilina, mimoriadnu situáciu v súvislosti vytápaním pivničných priestorov bytoviek a garáži v časti obce Hrádok.
Dňa 3. 1. 2003, vo večerných hodinách, sa situácia na riekach Rajčianka a Kysuca ustálila a o 18,00 h Okresná povodňová komisia odvolala III. stupeň povodňovej aktivity na rieke Rajčianka.
Zásahy hasičských staníc v Žilinskom kraji boli zamerané najmä na odčerpávanie vody z pivničných priestorov, dvorov, ako aj na uvoľňovanie upchatých priepustov, potrubí a korýt.


Zásahy jednotiek HaZZ Žilinského kraja súvisiace s povodňovou situáciou

OR HaZZ Bytča :

Hričovské Podhradie – čerpanie vody z vjazdu do garáže, prečistenie prietokového potrubia na miestnom potoku

Hvoznica – výkop jarku na odvod vody z dvora rodinného domu

Dolný Hričov – odčerpanie vody zo zatopenej cestnej komunikácie

Hliník : čerpanie vody z dvora rodinného domu


OR HaZZ Ružomberok :

Ružomberok-Tatranská ul. – odčerpanie vody zo suterénu dvoch bytoviek

OR HaZZ Čadca :

Svrčinovec – čerpanie vody z dvora rodinného domu

Horelica – čerpanie vody zo suterénu rodinného domu

OR HaZZ Martin :

Martin, Hollého ul. – čerpanie vody z pivnice a garáže rodinného domu

Martin, Golianova ul. – čerpanie vody z pivnice rodinného domu

Martin, fy Biotika – čerpanie vody z areálu – 17,00 hod. stále sa zasahuje

Dražkovce – čerpanie vody z pivnice rodinného domu.

Martin – upchatý zvod zo strechy obchodného domu, odčerpanie vody a vyčistenie zvodu.

Dolný Kalnik – čerpanie vody z pivničných priestorov rodinného domu.

Hasičská stanica Kysucké Nové Mesto

Budatínska Lehota – čerpanie vody z dvora a pivnice rodinného domu

OR HaZZ Žilina :

Považský Chlmec – vyčistenie odtokového kanála

Budatín – vyčistenie kanála

Teplička nad Váhom – čerpanie vody z kotolne rodinného domu

Žilina – fy Drukos – čerpanie vody z areálu

Žilina – Bánová – vyliatie miestneho potoka, jednotka nezasahovala

Porúbka – čerpanie vody zo zatopených pivníc rodinných domov

OR HaZZ Liptovský Mikuláš

Liptovský Mikuláš, časť Hlboká – povrchová voda ohrozovala obydlia rómskych občanov. Cca 50 občanov bolo treba evakuovať, avšak odmietli opustiť svoje obydlia

Liptovský Peter – odvedenie pritekajúcej vody mimo rodinného domu

Trenčiansky kraj

Zásahy jednotiek HaZZ Trenčianskeho kraja súvisiace s povodňovou situáciou


OR HaZZ Považská Bystrica:

Dolná Mariková – čerpanie vody zo zatopenej kotolne v miestnej reštaurácií
Plevník – čerpanie vody z pivnice základnej školy

OR HaZZ Trenčín:

Horná Súča – čerpanie vody z pivnice rodinného domu

Trenčianska Teplá – čerpanie vody z pivnice pohostinstva

OR HaZZ Partizánske:

Oslany – zatopenie výhybkovej búdky na železničnej stanici

Malé Chlievany – čerpanie vody z pivničných priestorov rodinného domu.

Hasičská stanica Púchov:

Dňa 4. 1. 2003 o 7,00 hod vyhlásil prednosta Okresného úradu v Púchove, ako aj v niektorých obciach púchovského okresu III. stupeň povodňovej aktivity

Zásahy HS Púchov:

Vieska – čerpanie vody z pivnice rodinného domu

Púchov – čerpanie vody zo šachty na pitnú vodu v reštaurácií Zbojník

Vieska Bezdedov – čerpanie vody zo zatopenej studne

Dolné Kočkovce – čerpanie vody zo zatopenej pivnice rodinného domu

Beluša – čerpanie vody z pivnice rodinného domu

Horovce – čerpanie vody z kotolne rodinného domu

Dolné Kočkovce – čerpanie vody z pivnice základnej školy

Horenická Hôrka – čerpanie vody z pivničných priestorov rodinného domu.


OR HaZZ Prievidza

Dňa 3. 1. 2003 o 13,30 h bol na rieke Handlovka vyhlásený III.stupeň povodňovej aktivity, na rieke Nitra II. stupeň povodňovej aktivity a na priehrade Nitrianske Rudno II. stupeň povodňovej aktivity. Rieky Handlovka, Nitra a priehrada Nitrianske Rudno mali ešte v ten deň klesajúcu tendenciu.


Prešovský kraj

Zásahy jednotiek HaZZ Prešovského kraja súvisiace s povodňovou situáciou

OR HaZZ Levoča
Buglovec – čerpanie vody z obecnej studne


Trnavský kraj

Dňa 4. 1. 2003 o 12,00 h bol vyhlásený II. stupeň povodňovej aktivity na rieke Morava v okresoch Senica, Skalica a Malacky. Ku dňu 6. 1. 2003 o 14,00 h naďalej platil II. stupeň povodňovej aktivity.
Dňa 4. 1. 2003 o 14,00 hod zasadala Okresná povodňová komisia v Skalici. Bol urobený monitoring rieky Morava na úseku Holíč – Brodské. Primátori miest a starostovia obcí boli upozornení na vzniknutú situáciu a na povinnosti, ktoré im vyplývajú z vyhlásenia II. stupňa povodňovej aktivity. Na základe dostupných informácií OR HaZZ Trnavského kraja nevykonali žiadny výjazd k povodňovým prácam.


Správu vypracoval:

npor. Mgr. Jiří Řáda, operačný dôstojník Prezídia Hasičského a záchranného zboru
Sdílet