Středa 29. listopadu 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Stanice Chotěboř ve slavnostním

Slavnostní bylo páteční odpoledne – 15. 12. 2006 – pro hasiče ze stanice Chotěboř – byly hasičům do ostrého provozu předány 2 kusy nové techniky. Byla také přestavena nová cvičná věž a nová učebna.

Slavnostní bylo páteční odpoledne – 15. 12. 2006 – pro hasiče ze stanice Chotěboř. Starostou města Ing. Tomášem Škarydem a ředitelem územního odboru Havlíčkův Brod pplk. Jaroslavem Nácovským, za přítomnosti dalších představitelů města, spolupracujících složek, firem a přátel, byly hasičům do ostrého provozu předány 2 kusy nové techniky. Byla také přestavena nová cvičná věž a nová učebna.
A sláva to byla veliká – křtilo se šampaňským, ukazovalo se, zkoušelo se a vzpomínalo. Ale pojďme to vzít pěkně popořadě …

Stanice Chotěboř se každoročně řadí na cca 7. místo v kraji Vysočina co se týká počtu výjezdů za rok. Chotěbořsko je jednou z oblastí, kde hasiči často zasahují na dopravních nehodách, specifikem jsou každoroční povodně – obec Maleč a ostatní. Dále i zásahy na záchranu turistů v okolí řeky Doubravy, které má skalnatý ráz. Stanice Chotěboř je určena pro mezikrajskou výpomoc HZS Pardubickému kraji.

Automobil CAS 24 na podvozku Tatra Terno 1 byl ve zkušebním provozu od 1. 11. 2006. Automobil byl dodán v základní výbavě. Výbava automobilu se musela vzhledem k podmínkám stanice – bezobslužná stanice – rozšířit. V současné době je automobil vybaven na všechny druhy zásahů – dopravní nehody, požáry, likvidace ekologických havárií, odstranění úniku nebezpečných látek atd.
Automobil byl pořízen z finančních prostředků HZS kraje Vysočina – 6 800 000 Kč a z finančních prostředků územního odboru Havlíčků Brod – dovybavení automobilu – 750 000 Kč.

Raft 420 Gumotex s kompletním vybavením pro 4-člennou posádku – vesty, pádla, helmy, pumpa. Člun a výbavu v celkové hodnotě 65 000 Kč hasičům věnovalo město Chotěboř. Člun i hasiče jeho vyzkoušení ještě čeká a doufejme, že to nebude hned naostro při každoročních jarních povodních.

Všem přítomným byla představena sponzorsky nově zrekonstruovaná cvičná věž na dvoře stanice, která neslouží pouze k tréninkům hasičů v rámci požárního sportu, ale i k nácviku zdolávání požárů výškových budov a k tréninku lezecké skupiny.

A celé slavnostní dopoledne zakončilo posezení v nově Hasičským záchranným sborem kraje Vysočina zrekonstruované a vybavené učebně, která je nyní reprezentativními prostorami pro školení, odbornou přípravu i pro společenská setkávání.

Co říci závěrem, nelze nepoděkovat všem, kteří přispěli k tomu, že stanice je akceschopnější a krásnější něž předtím – zastupitelům města, sponzorům, vlastní organizaci, bývalým hasičům, přátelům a rodinám hasičů. Nelze zapomenout ani na samotné hasiče – jejich velitele a práci, kterou všichni odvedli a odvádějí.

A co si přát – aby to, co se tento rok povedlo na stanici v Chotěboři, se každým rokem povedlo na některé z dalších stanic našeho kraje!

Info: HZS kraje Vysočina
Sdílet