Pondělí 4. března 2024, od 07:00 bude sloužit směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Motto: Když dárek, tak pro všechny…….!

Dne 15. 12. 2006 sbor dobrovolných hasičů Semily-Podmoklice převzal novou cisternu na podvozku SCANIA s nástavbou THT Polička, který svými parametry a kvalitou patří mezi evropskou špičku.

Slavnostního převzetí se účastnili pozvaní hosté: starosta města Semily Mgr. Jan Farský, ředitel HZS Libereckého kraje pplk. Ing. Josef Zajíček, bývalý starosta města Ing. František Mojžíš, obchodní ředitel THT Polička Jaroslav Lorenc, ředitel HZS Libereckého kraje územní odbor Semily mjr. Ing. Jaroslav Vízner, starosta OSH v Semilech Ing. Miloslav Mixánek, příznivci hasičů a občané města Semily.

Jednotka sboru, zařazená jako JPO III, po slavnostním nástupu a proslovech zúčastněných hostů převzala z rukou zástupců města do užívání nové zásahové vozidlo SCANIA P 340 CB 4×4 vyrobené společností THT Polička. Významná událost pro sbor i spoluobčany města se odehrála na prostranství před novou budovou městského úřadu na Riegrově náměstí. Mimo jiné byla tato budova oceněna „Stavbou roku“. Na prostor před budovou byl rozmístěn současný autopark sboru. Nová cisterna nahradí 25 let dobře sloužící Škodu 706 CAS-25 RTHP „dědka“.

Nové vozidlo bylo pořízeno v celkových nákladech pod 6 mil. Kč. Na těchto prostředcích se město podílelo částkou 4 mil. Kč a státní dotace činila 2 mil. Kč. Automobil je postaven na dvounápravovém podvozku SCANIA P 340 CB 4×4, je vybaven odstředivým čerpadlem GODIVA WTA 3010, vodní nádrží o objemu 3 400 l vody a nádrží na pěnidlo o objemu 210 l. Nádrž na pěnidlo je integrovaná v nádrži na vodu, obě jsou svařované z nerezového plechu tloušťky 3 mm. Vozidlo je určeno pro přepravu posádky 1 + 5. Konstrukční řešení vozidla umožňuje zásah vodou nebo pěnou z vlastních nádrží, nebo jiných zdrojů hasicích látek. Příslušenství vozidla umožňuje nasazení od nejjednodušších zásahů až po komplikované zásahy nízkým popřípadě vysokým tlakem vody nebo pěny. Rozměry vozidla 7 460 × 2 530 × 3 1­95 mm. Karoserie trambusová sklopná CB 28, pneumatický osvětlovací stožár TEKLITE TF 340/5, výkon 4×500W. Generátor elektrického proudu elektrocentrála HONDA ECT 6 500, napětí 230V/400V, výkon 6,5kW. Na základě požadavků pohodlí a zvětšení prostoru pro přepravovanou posádku byla dýchací technika AUER BD 96 6 ks se třemi náhradními lahvemi přesunuta do nástavby vozidla. Zde je rovněž umístěna další výbava např. motorová pila HUSQVARNA 350, kalové čerpadlo HONDA WT 30, plovoucí čerpadlo HONDA NIAGARA, přetlakový ventilátor PAPIN 350 a elektrické kalové čerpadlo EDG 200 MG. Rozmístění jednotlivého vybavení v nástavbě bylo provedeno na přání zástupců sboru již při projektování konstrukcí, která eliminovala pozdější složité úpravy. Nejtěžší části výbavy jsou umístěny co nejníže a na výsuvných platech, což umožňuje snadnější manipulaci při zásahu.

Jak můžete vidět na fotografiích, naše představy a velmi kvalitní práce zaměstnanců společnosti THT Polička vedly k tomu, že se v Libereckém kraji objevila velice zdařilá cisternová automobilová stříkačka. Vozidlo je velmi kvalitně vyrobeno, i po detailní prohlídce nebyl nalezen jediný důvod pro reklamaci.
Velkou zásluhu je třeba přičíst obchodnímu řediteli společnosti THT Polička, panu Jaroslavu Lorencovi, který byl vždy vstřícný při realizaci výroby a má nemalý podíl na naší spokojenosti s tímto vozidlem. Stejně tak je třeba poděkovat bývalému starostovi panu Ing. Františku Mojžíšovi, který chtěl a dokázal sehnat peníze. Vše ostatní, včetně výběru vozidla, nechal na nás. Tímto bychom rádi poděkovali všem, kteří mají podíl na tomto projektu.

Úplně na konec vám přejeme hezké Vánoce, hodně zdraví a štěstí v Novém roce 2007.
Sbor dobrovolných hasičů Semily-Podmoklice

Info a foto: SDH Semily-Podmoklice a Karel Čermák – SDH Bozkov
Sdílet