Pátek 1. března 2024, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Restrukturalizace České hasičské sportovní federace.

V rámci jednání mimořádného shromáždění delegátů, které se konalo 4. října 2006 v Havlíčkově Brodě, došlo k usnesení několika zásadních změn, spojených s činností České hasičské sportovní federace ( dále jen ČHSF ).

Po úvodním slovu předsedy, nastala věcná diskuse na téma změny stanov ČHSF. Po podrobném rozboru starých a navržení nových stanov, i přes některé změny, shromáždění delegátů schválilo nové stanovy. Nastala tak nová struktura ČHSF a s tím spojené nové možnosti k rozvíjení se v rámci sportovních aktivit. Předsednictvo je složené ze sedmi členů s jednotlivými funkcemi a úkoly. Taktéž komise sportů, jakožto pracovní orgán, má ve své náplni napomáhat klubům v realizaci sportovních akcí. Funkční období orgánů ČHSF je prodlouženo o jeden rok, jest tedy čtyřleté. Očekávaná volba nových členů do jednotlivých orgánů, proběhla demokraticky bez velkých emocí a v přátelském duchu. ČHSF si klade za cíl splnit mnoho úkolů. Jednou z priorit je získávání finančních prostředků, prostřednictvím grantů a dotací, včetně sponzorů, s cílem přerozdělovat finance jednotlivým členským klubům. Za účelem rozšíření členské základny ČHSF, je předsednictvo připraveno k participaci s jednotlivými sportovními kluby, formou sepsání kolektivních smluv. Členové předsednictva jsou připraveni pomoci hasičům se zakládáním nových sportovních klubů, jak po stránce organizační, tak administrativní. Přes návrhy, týkající se snížení výše částky členského příspěvku ČHSF, ke změnám nedošlo. Nicméně shromáždění delegátů schválilo proinvestování členských příspěvků, jednotlivým členským klubům, ve výši odpovídající počtu členů daného klubu, v rámci pořádání sportovních akcí. ČHSF má za úkol rozvíjet sport hasičů a jejich rodinných příslušníků, přispívat k vytváření podmínek pro udržování a zvyšování fyzické zdatnosti hasičů, podílet se a podporovat organizování mezinárodních sportovních akcí a jiné.
Sekretář ČHSF Ing. Jiří Moskva

Předsednictvo
Předseda
Ing. Zdeněk Nytra
Místopředseda
Mgr. Jiří Kotáb
Hospodář
Daniela Lyivaková
Sekretář
Ing. Jiří Moskva
Člen pro zahraniční styky
Ing. Jozef Dankovič
Člen pro vnější vztahy a média
Martin Kavka

Vedoucí komise sportů
Bc. Vladimír Vysocký
Komise sportů
Bc. Vladimír Vysocký
Pavel Zámečník
Robert Langer
Ing. Radek Zeman
Mgr. Jakub Krček
Ing. Tomáš Melčák
Sdílet