Neděle 2. dubna 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Dobrovolní hasiči cvičili v lešanském vojenském muzeu

V rámci periodické odborné přípravy členů jednotek dobrovolných hasičů v hasebním obvodu stanice Jílové u Prahy, zařazených coby nositelé dýchací techniky proběhl dne 17. 3. 2013 pro první skupinu, složenou z JSDH Kamenný Újezdec, Štěchovice, Slapy a Hradištko výcvikový den. Dostavila se i jednotka z Průhonic.

obě kamery

V ranních hodinách se v garáži požární stanice Jílové u Prahy započalo teoretickou částí, kde si dobrovolní hasiči vyzkoušeli standardní úkony ohledně používání dýchacích přístrojů, byla probrána problematika samotného nošení IDP a také bezpečnost práce. Hasičům byla rovněž představena dnes již stále častěji vídaná pomůcka – termokamera ISG SD 250, pořízena pro sousední stanici HZS v Řevnici.

Zúčastněné jednotky disponují různou dýchací technikou – Saturn, Dräger, MSA – Auer. Každý přístroj i přes společný účel použití je jiný. Co a jak mají hasiči – nositelé IDP dělat, jim připomněl Pavel Pešek z jílovské stanice HZS, který celý výcvik připravil a vedl. Poté co byla ukončena teoretická část, se všichni zúčastnění přesunuli do prostor Vojenského muzea v nedalekých Lešanech, kde bylo přistoupeno k praktickému nácviku.

Ten byl proveden v jednom z neobývaných muzejních objektů. Praktické části se zúčastnila také firma Dräger, která do Lešan přivezla pro autentičnost výcviku vyvíječ kouře (poděkování za něj zaslouží Hans) a také svoje termokamery UCF 7000 a UCF 9000 a na ukázku rovněž novou přilbu HPS 7000, kterou následně prakticky vyzkoušel i Vašek Porkát od drážních hasičů, jenž přispěl svým dílem prováděné přípravě ohledně obecné praktické a teoretické znalosti používání již zmíněných termokamer, neboť pražská jednotka HZS SŽDC disponuje typem UCF 7000. Právě u drážních hasičů byl v tomto týdnu proveden jeden zajímavý test termokamery, o jehož průběhu a výsledku vás server POŽÁRY.cz také brzy seznámí.

Hasičům bylo před praktickou částí vysvětleno, co se po nich bude chtít za činnost. Jednalo se o rozvinutí útočného vedení C, průzkum zakouřeného objektu s vyhledáním osoby nejprve klasickým způsobem a poté i za použití pomůcky v podobě přítomných termokamer.

Jakmile si přítomní okusili novou přilbu od Drägera a seznámili se s používáním termokamer, šlo se na věc. Objekt byl již dostatečně zadýmen a tak vyrazila první skupina. Figuranta dělal Mirek Český, velitel stanice Jílové u Prahy, bez jehož pomoci by se celý výcvik také neobešel.

Vzhledem k používání termokamer byl průzkum objektu výrazně snazší, než bez nich. Termokamera tvoří vlastně druhé oči hasiče a díky svým vlastnostem výrazně napomáhá mimo jiné při vyhledávání osob, na což byl výcvik zaměřen. Jakmile se kamera přepla do módu vyhledávání osob, netrvalo nikterak dlouho Mirka najít všem, což je jasný důkaz o smysluplnosti pořizování této dnes stále více finančně dostupné pomůcky pro jednotky PO, nejen ty profesionální.

Vzhledem k tomu, že zde byly termokamery dvou různých výrobců, mohlo v rámci odborné přípravy nositelů dýchací techniky neplánovaně dojít k přímé konfrontaci v jejich používání. Obě mají stejné rozlišení 160×120 pixelů, funkčně jsou zaměřeny stejně, ale jejich ovládání a používání je jiné. Z pohledu přítomných hasičů vyšel lépe model UCF 7000 od Drägera. Ve zkratce se lépe ovládá, díky těžišti a celkové konstrukci je snazší jeho nošení v ruce při úchopu za rukověť, ISG SD 250 se nosí stejně jako klasická videokamera za popruh na jejím těle, což je značně nepohodlné a vzhledem k rozložení hmotnosti i unavující, nehledě na skutečnost, že takto může sledovat obraz z ní pouze ten, který jí ovládá. U Drägera snímaný obraz vidí i hasič, jdoucí za jejím uživatelem, protože on má kameru v ruce volně. Při porovnání obrazu se i přes stejné rozlišení jevil lépe a ostřeji displej u Drägera. Pořízené fotografie nemají 100% vypovídající hodnotu, ale tuto realitu potvrdili hasiči, zkoušející obě kamery.

Ale kvůli porovnání kamer se výcvik neprováděl, i když je dobré znát možnosti používaných pomůcek. Cvičícím hasičům se beze zbytku podařilo naplnit účel periodické odborné přípravy, celé akci přálo i krásné slunečné počasí a lze jí hodnotit jako vydařenou. Druhé kolo periodické přípravy členů jednotek dobrovolných hasičů v hasebním obvodu stanice Jílové u Prahy, zařazených coby nositelé dýchací techniky, proběhne na začátku dubna. Výcvik musí být kvůli počtu jednotek rozdělen na více dní a ponese se ve stejném duchu, jako tento sobotní.

Sdílet