Neděle 2. dubna 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Strojníci HZS ArcelorMittal Ostrava absolvovali školu smyku v areálu centra bezpečné jízdy

Ve dnech 14. a 21. března 2013 absolvovali řidiči-strojníci z jednotky HZS ArcelorMittal Ostrava a.s. kurz školy smyku v areálu centra bezpečné jízdy LIBROS Ostrava, který je k těmto účelům zřízen a vybaven.

Školení bylo rozděleno do dvou dnů, tak aby se mohli postupně zúčastnit řidiči ze všech čtyř směn. Školení začalo dvouhodinovou teoretickou částí, která proběhla v prostorách školícího centra a kde si zúčastnění vyslechli odborný výklad o zásadách bezpečné jízdy osobními či nákladními vozidly, zejména v souvislosti s obtížně, sjízdnou vozovkou.

Po teoretické přípravě se zúčastnění řidiči již odebrali na samotný výcvikový polygon, kde probíhala řízená praktická část. Řidiči si mohli vyzkoušet jízdu na polygonu, jak s velitelským vozidlem Ford Transit, tak i s cisternovou automobilovou stříkačkou na podvozku Tatra 815 s celkovou hmotností 22 500 kg.

Po uměle zavlažovaném speciálním povrchu si v jednotlivých vozidlech mohli vyzkoušet, jak se tato chovají v situacích, kdy projíždějí kluzkou zatáčkou, anebo chování vozidla ve smyku na rovném či nerovném úseku.

Pod bedlivým dohledem vyškolených instruktorů si všichni řidiči vyzkoušeli uměle nasimulované krizové situace, které museli následně vyhodnotit a zvládnout.

V závěru praktické části si mohli všichni zúčastnění řidiči vyzkoušet celý polygon i se svými soukromými osobními vozidly.

Zakončení celého výcvikového dne proběhlo opět ve školících prostorách centra Libros, kde byl každému účastníkovi předán certifikát o absolvování školy smyku a bezpečné jízdy.

Závěrem mohu říci, že absolvování kurzu bezpečné jízdy doporučujeme všem řidičům, zejména pak řidičům profesionálům.

Robert Kuruc
zástupce VČ
HZS ArcelorMittal Ostrava a.s.

Sdílet