Středa 29. března 2023, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Na jednání Komise Rady Asociace Krajů ČR pro IZS se probíralo řešení mimořádných situací i úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání

Ve dnech 19. a 20. března 2013 proběhlo jednání Komise Rady Asociace krajů ČR pro integrovaný záchranný systém, kterému předsedal hejtman Středočeského kraje Josef Řihák.

V úvodu jednání středočeský hejtman slavnostně předal řediteli územního odboru HZS Příbram plk. Jiřímu Heinrichovi a starostovi OSH Příbram Jaroslavu Peřinovi dar k životnímu jubileu a ocenění činnosti v požární ochraně na území kraje.

Prvním bodem jednání byla prezentace způsobu zajištění koordinace přípravných opatření k řešení mimořádných situací ve Středočeském kraji v roce 2012 a plánovaná opatření pro rok 2013. „V roce 2012 se kraj zaměřil na koordinaci a kontrolu přípravy na mimořádné události ve zdravotnických zařízeních (tzv. traumatologické plánování) a pro rok 2013 je záměrem kraje se metodicky soustředit v uvedené oblasti na bezpečnost a ochranu ve školách a školských zařízeních zřizovaných krajem,“ řekl hejtman Řihák.

V bloku prezentací přizvaných zástupců Generálního ředitelství HZS ČR byli členové komise informováni o postupu přípravy nové koncepce ochrany obyvatelstva, která by měla být základním strategickým dokumentem ochrany obyvatelstva.

Dále byl projednán stav projektu „Jednotná úroveň informačních systémů operačního řízení a modernizace technologií pro příjem tísňového volání základních složek IZS“. Do tohoto projektu jsou začleněny ZZS krajů jako jedna ze základních složek IZS. Jedná se o modernizaci a vybavení operačních středisek jednotlivých složek IZS, včetně vytvoření základních standardů pro činnost operačních středisek. Projekt by se měl dotknout technologického vybavení zdravotnických operačních středisek, radiového spojení, navigační technologie a ostatních technologií souvisejících s operačním řízením.

Členové komise RAKČR pro IZS byli informováni také o postupu legislativního procesu novely zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, kdy cílem novely je zajištění vícezdrojového financování jednotek Hasičského záchranného sboru ČR a jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí.

Komisi byl dále představen připravovaný Projekt středisek bezpečnosti jízdy Jihomoravského a Středočeského kraje, jehož cílem je vytvořit výcvikově-bezpečnostní centra pro řidiče včetně napojení center na heliporty. Součástí projektu bude výcviková dráha včetně speciálních technologií a modernizace heliportů jako součást výcvikového prostoru.

Na závěr jednání seznámil zástupce Univerzity obrany Rudolf Urban všechny přítomné s Metodikou klasifikace zdrojů pitné vody pro nouzové zásobování obyvatelstva. Tuto metodiku mohou kraje využít při řešení mimořádných situací a zajišťování nouzového zásobování obyvatelstva pitnou vodou.

Sdílet