Pátek 23. unora 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Platové výměry v roce 2007

Dnes ve 13:30 jsem odpověděl redaktorce zpravodajství TV Nova Monice Zajícové na několik otázek, zaměřených k platové problematice a ke srovnání nálady hasičů s náladami policistů. Moje odpovědi lze shrnout do následujícího: Ani hasiči ještě nemají v ruce žádné platové výměry, podle našeho názoru je měli obdržet černé na bílém v dostatečném předstihu, aby věděli, co je čeká.

Argument, že výměry mohou dostat do ruky nejdříve 1. ledna, protože nelze předběhnout účinnost zákona, považuji za právně účelový výklad a výmluvu, která má zakrýt skutečnost, že se vše zbytečně zdržovalo. Pode našich propočtů a informací o tom, jaké pokyny k realizaci zákona vydal generální ředitel Sboru, dojde k platovému propadu u zhruba tří tisíc hasičů, a to v rozmezí až mezi dvěma a třemi tisíci korun. A propad se nebude týkat jenom směnových hasičů, takže nespokojeni budou i různí specialisté na denní směně. Vzhledem k tomu, že generál dal pokyn, aby se rozpěťové příplatky držely při zemi a osobní příplatek aby s Novým rokem začínal na částce nula, lze říci, že platový propad je dokonce naprogramován. Náladu ve Sboru lze vyjádřit slovy nervozita, nejistota, naštvanost, zklamání. A jestli by něco hasiče opravdu dokázalo přivést až k veřejným protestům, soudě aspoň podle výzev, které mi již někteří adresovali, je to nízký rizikový příplatek, resp. rozhodnutí generálního ředitele zařadit výjezdové hasiče do nižší skupiny rizikového příplatku, než umožňuje nový zákon, i když jsme to připomínkovali a odborně vyargumentovali v rámci projednávání přípravy pokynu pana generála. V dané situaci by sdružený rizikový příplatek již jen ve výši 3 500 Kč směnovým hasičům garantoval, že nedojde k platovému propadu. I z tohoto důvodu považuji rozhodnutí o zařazení hasičů do druhé skupiny rizika za nesprávné, až provokující. To platí dvojnásob, když se ještě otevírá možnost přiznat několik set korun rizikového příplatku za používání izolačního dýchacího přístroje lidem, kteří jej jak je rok dlouhý nepoužijí, zatímco by právem měli mít o několik tisíc vyšší příplatek za vedení.

JUDr. Vladimír Mühlfeit v.r.

Převzato z webu Odborového svazu hasičů.
Sdílet