Úterý 21. března 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požár stovek tun pesticidů ve skladu agrochemických přípravků byl naštěstí jen cvičením

Dne 26. března 2013 v 09:00 zasahovaly jednotky hasičů u fiktivního požáru několika stovek tun uskladněných pesticidů v areálu firmy ZZN Polabí, a. s., Bezděčín u Mladé Boleslavi. Při požáru došlo i k těžkému zranění osob.

Cvičení se zúčastnily jednotky Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje z požárních stanic Mladá Boleslav, Stará Boleslav, Bělá pod Bezdězem a Benátky nad Jizerou, Hasičský záchranný sbor podniku Škoda Auto, a.s. Mladá Boleslav a Jednotka Sboru dobrovolných hasičů Mladá Boleslav – Podlázky.

Přítomna byla také Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje z výjezdového stanoviště Mladá Boleslav, s vrtulníkem ZZS Libereckého kraje, Policií ČR z územního odboru Mladá Boleslav a Městskou policií Mladá Boleslav

Při hoření pesticidů vznikají toxické produkty hoření. Mimo jiné i oxidy síry, dusíku, fosforu, oxid uhelnatý, oxid uhličitý a fosforečnany. Tyto produkty jsou nejen toxické, ale i narkotické a dráždivé při vdechování.

Jsou nebezpečné pro životní prostředí, vysoce toxické pro vodní organismy, poškozují vodu a půdu. Pevné, granulované i kapalné pesticidy mohou být hořlavé, hrozí nebezpečí vznícení za vyšších teplot.

Cílem cvičení bylo zejména procvičit koordinovaný postup základních složek IZS i ostatních dotčených subjektů při skutečné události tohoto typu. Cvičení se týkalo nejen operační a taktické, ale i strategické úrovně řízení složek. Jednalo se o cvičení se Štábem velitele zásahu.

Dalším cílem cvičení bylo procvičit svolání krizového štábu Magistrátu města Mladá Boleslav a úroveň spolupráce mezi velitelem zásahu a Magistrátem města a prověřit účinnost Vnějšího havarijního plánu pro daný objekt, především aktuálnost plánu vyrozumění.


Hasiči nejprve vytyčili hranice nebezpečné a vnější zóny, vytvořili nástupní, kontrolní a dekontaminační stanoviště. Za použití protichemických přetlakových obleků a dýchací techniky vstoupili do nebezpečné zóny a utvořili bojové rozvinutí k likvidaci požáru a provedli záchranu zraněných osob.

Dekontaminované osoby předali do vnější zóny Zdravotnické záchranné službě, která poskytla zraněným osobám přednemocniční neodkladnou péči podle druhu poranění a následně transport pacientů do zdravotnického zařízení. Zde následovalo prověření činnosti personálu úrazové ambulance v případě nutného ošetření většího počtu poraněných osob.

Policie ČR měla za úkol zorganizovat odklon dopravy, uzavření místní komunikace k objektu a zajištění místa zásahu. Městská policie pak vyrozumění obyvatelstva v zóně havarijního plánování.

Všechny poznatky ze cvičení budou postupně vyhodnoceny a poslouží k dalšímu zvýšení efektivity zásahu složek IZS v případě skutečné události.

foto: kpt. Bc. Světlana Beránková, nprap. Bc. Jaromír Brzák

ppor. Jiří Zima
velitel čety, velitel zásahu
PS Mladá Boleslav

Sdílet