Neděle 2. dubna 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cvičení ZÓNA 2013: V Jaderné elektrárně Dukovany došlo k havárii, radioaktivní látky unikly do okolí

Ve dnech 26. až 28. března 2013 probíhá cvičení Zóna 2013, jehož námětem je řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií v Jaderné elektrárně Dukovany.

Objekt jaderné elektrárny se nachází v okrese Třebíč na Vysočině. Úkoly vyplývající z tzv. „Vnějšího havarijního plánu Jaderné elektrárny Dukovany“ však zasahují také na území sousedního Jihomoravského kra­je.


ONLINE: Reportáž ze cvičení přináší Státní úřad pro jadernou bezpečnost


Mimořádná událost 3. stupně (radiační havárie) je taková událost, která už má závažný dopad na obyvatelstvo a životní prostředí v okolí jaderné elektrárny, a vyžaduje proto přijetí neodkladných opatření k jejich ochraně.

Podle scénáře cvičení ZÓNA 2013 byl stupeň MU-3 vyhlášen hned první den před polednem. Začaly pracovat krizové štáby a policie si vyžádala posílení vojáky a prostředky Armády ČR.


Stav při vzniku události:

V noci z 25. na 26. března 2013 došlo k havárii na Jaderné elektrárně Dukovany, která byla zpočátku klasifikována jako mimořádná událost 1. stupně.

V důsledku rychlého vývoje události došlo dne 26. března v 7:00 hod. k překlasifikaci na mimořádnou událost 2. stupně a následně v 11:00 hod. na mimořádnou událost 3. stupně, tedy radiační havárii.

Mimořádná událost se dále vyvíjela a ve 13:00 hod. došlo k úniku radioaktivních látek do okolí elektrárny. Na tuto situaci reagovaly orgány krizového řízení dotčených krajů a na základě doporučení krizových štábů krajů byl ve 14:00 hod. hejtmanem Kraje Vysočina a hejtmanem Jihomoravského kraje vyhlášen stav nebezpečí.

Oba hejtmani následně požádali o vyhlášení nouzového stavu vládou ČR v území ohroženém vzniklou radiační havárií.


Situace v prostorách elektrárny Dukovany:

Dochází k monitorování situace, byla zaznamenána zvýšená úroveň radiace. Zaměstnanci se ukryli a byla jim podána jodová profilaxe. Zatím se nepodařilo zastavit únik radiace v prostorách elektrárny.


Stav 26. března 2013 v 17:00:

Většina obyvatel reagovala na varování, které bylo provedeno spuštěním sirén v dané oblasti (spolu s odvysílanou informací v České televizi a Českém rozhlase), požila tablety zabezpečující jodovou profylaxi a ukryla se. Toto ukrytí by nemělo trvat déle než 48 hodin.

To znamená, že 27. března 2013 během odpoledne by mělo dojít k evakuaci. Občané se tedy nemusí obávat, že by v zóně museli zůstávat déle, než je nezbytně nutné.

Bohužel část obyvatel neuposlechla pokyny a samovolně opouští zónu havarijního plánování. Znovu proto žádáme občany, aby nepodceňovali situaci a striktně se drželi pokynů příslušných orgánů krizového řízení. Je nezbytné, aby tito občané v zájmu své bezpečnosti vyhledali nejbližší evakuační středisko.


Hranice uzavřeného prostoru o poloměru 20 km kolem jaderné elektrárny budou vymezeny dopravními uzávěrami na komunikacích, které zajistí pracovníci správy a údržby silnic. Ve lhůtě do 5 hodin od vyrozumění vznikne celkem 33 zátarasů, které budou rovněž obsazeny policejními hlídkami.

Policisté budou cvičit odklánění dopravy na hranici zóny havarijního plánu, řešení dopravních nehod uvnitř této zóny, a regulaci dopravy na evakuačních trasách.

K úkolům policie patří rovněž regulace dopravy na trasách do dekontaminačních míst a ochrana veřejného pořádku a bezpečnosti na těchto místech.

Plnění uvedených úkolů zahrnuje například zajištění plynulého přístupu složek integrovaného záchranného systému do zóny havarijního plánu, zabránění přístupu nepovolaných osob do této zóny, zajištění ochrany majetku v evakuovaných oblastech, ale také informování obyvatelstva o přijatých opatřeních.

PhDr. Jiří Vokuš, Policie ČR


Na hranici zóny havarijního plánování jsou v tuto chvíli již budována dekontaminační stanoviště, která budou po zahájení evakuace připravena provádět dekontaminaci osob i techniky.

Během krátké doby bude také dokončena příprava evakuačních středisek pro příjem evakuovaných osob a následně bude provedena prohlídka evakuovaných prostor, jestli se již v zóně nikdo nenachází, aby mohl být prostor uzavřen.

Policie ČR provádí činnosti k zajištění veřejného pořádku a bezpečnosti. Dále realizuje dopravní opatření vedoucí k zajištění plynulosti silničního provozu a v neposlední řadě brání vstupu neoprávněným osobám do zóny havarijního plánování a informuje obyvatelstvo, aby nedocházelo k panice.

Do současné doby nejsou hlášeny žádné případy narušení veřejného pořádku a bezpečnosti.

Státní úřad pro jadernou bezpečnost vyhodnocuje údaje a poskytuje nezávislou prognózu vývoje. Což znamená, že na základě meteorologické­situace ve spolupráci s ČHMU určuje směr, šíření a rychlost postupu mraku radioaktivních látek. Na základě těchto informací také doporučuje, kdy je možné zahájit evakuaci obyvatel.

Je zřízen regionální krizový štáb na OPIS HZS ČR v Jihlavě a byla aktivována radiační monitorovací síť i letecká monitorovací skupina. V místě události budou pracovníci SUJB podávat doporučující informace také složkám IZS.


Na místě je i Armáda ČR, která provádí činnosti ve prospěch IZS a Policie ČR, jako je monitoring radiační situace nebo dekontaminace osob a techniky.

K řešení vzniklé krizové situace rozhodl předseda vlády ČR o aktivaci Ústředního krizového štábu a do jeho čela jmenoval ministra vnitra ČR. Ústřední krizový štáb, který se sešel v 15.00, projednal žádost obou hejtmanů na vyhlášení nouzového stavu a z důvodu nebezpečí z prodlení navrhl předsedovi vlády jeho vyhlášení již od 19.00 hodin dne 26. 3. 2013 do 24.00 hodin dne 5. 4. 2013.

Toto rozhodnutí následně na svém mimořádném zasedání projedná vláda ČR. Doporučujeme občanům i nadále sledovat rozhlas nebo televizi. V provozu jsou informační linky pro obyvatele.

Podrobné informace naleznou občané také na webových stránkách příslušných krajských úřadů, hasičských záchranných sborů krajů, policie ČR a ministerstva vnitra.


Popis počasí pro cvičení Zóna 2013 ve dnech 25. – 28. 3. 2013 od ČHMÚ:

Počasí u nás ovlivňuje oblast vysokého tlaku nad jižní Evropou, kolem níž k nám proudí teplejší vzduch od západu. Převažuje polojasné až oblačné počasí beze srážek, doprovázené slabým jihozápadním až západním větrem.

Vydáno 27. 3. 2013 ve 12.00 SEČ:

Situace:
Kolem tlakové výše nad jižní Evropou k nám proudí teplejší vzduch od západu.

Počasí odpoledne (12–22 h):
Polojasno až oblačno, nejvyšší denní teploty 11 až 14 °C. Slabý jihozápadní až západní vítr 1 až 4 m/s.

Počasí v noci na čtvrtek 28. 3. (22–06 h)
Převážně polojasno, nejnižší noční teploty 7 až 4 °C. Slabý jihozápadní až západní vítr 1 až 4 m/s.

ČHMÚ, pobočka Brno / Meteorolog ve službě


Stav 27. března 2013:

Dekontaminací osob a techniky v katastru obce Kožichovice na Třebíčsku dnes pokračuje druhým dnem cvičení orgánů krizového řízení, integrovaného záchranného systému, dalších složek a pracovníků Jaderné elektrárny Dukovany s názvem ZÓNA 2013.

Cvičení má prověřit součinnost orgánů krizového řízení při simulované havárii na jaderné elektrárně. Kromě hejtmana Kraje Vysočina Jiřího Běhounka a ředitelů krajských složek IZS byl ukázce přítomen i náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost Jaroslav Hruška.


Smyslem dnešní akce, stejně jako celého cvičení, je vyzkoušet v reálné podobě spolupráci státní správy, Ústředního krizového štábu a Kraje Vysočina. Musím říct, že se zásahem i samotným jeho průběhem jsem velmi spokojen.

Jaroslav Hruška na tiskovém brífingu přímo v místě akce

Dodal také, že je zatím příjemně překvapen tím, jak funguje krizová komunikace veškerých složek, které se podílejí na řešení této mimořádné události.

Nejen dnešní veřejná ukázka, ale i to, jak od včerejšího dne bez zádrhelů funguje komunikace Ústředního krizového štábu, dokazuje, že Zóna 2013 opravdu není zbytečnou megalomanskou akcí, ale důležitým nácvikem krizové situace, která pravděpodobně nikdy nenastane, na niž však musíme být přesto připraveni

řekl také náměstek Jaroslav Hruška


V místě dekontaminace příslušníci Hasičského záchranného sboru Kraje Vysočina předvedli, jak postupovat při dekontaminaci v případě, že osoby nebo stroje přijdou do stylu s radioaktivní látkou. Ta cvičně unikla při simulované jaderné havárii v úterý z Dukovan. Její únik byl zastaven dnes ráno.

Popis modelové situace:

Na komunikaci 351 v katastru obce Okrašovice, v zóně havarijního plánování, došlo ke střetu dvou osobních vozidel, při nehodě se zranilo osm lidí.

Krajské operační a informační středisko na místo události vyslalo jednotku profesionálních hasičů ze stanice Moravské Budějovice (tato jednotka je vybavena osobním a zásahovým dozimetrem, maskami s filtrem, jednorázovými protichemickými oděvy a jednorázovými ochrannými rouškami pro osoby přítomné u dopravní nehody).

Společně s hasiči na místo vyjela i sanitka pro převoz zraněných osob (Hlučín). Po cestě k místu zásahu probíhalo měření pozadí pomocí zásahového dozimetru. Policisté a ani zdravotníci na místo nemohli, nejsou vybaveni ochrannými prostředky, a proto zůstali na místě připravené dekontaminace v Kožichovicích.

Při příjezdu k dopravní nehodě došlo k naměření zvýšeného pozadí RA. Hasiči vyprostili zraněné osoby a ty byly transportovány speciální sanitkou na dekontaminační místo. V Kožichovicích byla následně naplánována dekontaminace osob (suchým způsobem – sundání oděvu) a techniky mokrým způsobem.

V rámci cvičení byl prostor dekontaminačního stanoviště.


Kapacita využitého dekontaminačního stanoviště byla cca 40 osob nebo 12 zraněných osob dekontaminovaných za jednu hodinu. Stanoviště dekontaminace techniky využité Hasičským záchranným sborem Kraje Vysočina fungovalo v době cvičení na plnou kapacitu tzn. dekontaminace až čtyř vozů najedou. Armáda ČR provedla letecký průzkum radiace.

V rámci ukázky byla předvedena dekontaminace osob a techniky, tj. až příjezd techniky od dopravní nehody a následná dekontaminace. Praktické části cvičení ZÓNA 2013 v katastru obce Kožichovice se účastnila zhruba stovka cvičících příslušníků složek IZS a stejný počet pozorovatelů, hostů a médií, a to i ze zahraničí.


Stav 28. března 2013: Cvičení ukončeno

Dnes 28. března 2013 bylo ve 12:00 hodin ukončeno cvičení ZÓNA 2013.

Tohoto cvičení se po dobu dvou a půl dne účastnilo celkem 1590 osob a 97 kusů techniky.

Byly splněny všechny cíle cvičení, které se týkaly procvičení vybraných činností krizových štábů, složek IZS a celostátní radiační monitorovací sítě a prověření aktuálnosti plánovací dokumentace a uzavřených dohod k řešení mimořádné události a krizové situace tohoto typu, jako i systémů osobní dozimetrie u příslušníků zasahujících v ZHP a obsluhujících dekontaminační linky a systém informování veřejnosti.

Celkem bylo ze štábu jihomoravských hasičů odesláno prostřednictvím portálu krizového řízení KRIZPORT 6967 emailů – jednalo se o informace o průběžném vývoji situace pro orgány krizového řízení v kraji a o praktické rady pro veřejnost, jak se v dané situaci zachovat.

por. Mgr. Jaroslav Mikoška, tiskový mluvčí HZS JMK

Přestože praktická část cvičení v terénu proběhla letos za mimořádně nepříznivých povětrnostních podmínek, plánované činnosti a úkoly byly procvičeny v plném rozsahu a s maximálním nasazením zúčastněných složek.

Cvičení bude následně vyhodnoceno a jeho výsledky budou předloženy na schůzi VCNP.

V průběhu cvičení se vyskytly určité dílčí nedostatky, které budou v rámci vyhodnocení cvičení zdokumentovány jak jednotlivými cvičícími, tak členy rozhodčí služby, a k jejich nápravě budou ve finálním dokumentu vyhodnocení cvičení navržena příslušná opatření.

Každopádně bych rád poděkoval všem cvičícím subjektům za obětavou a dobře odvedenou práci.

říká plk. Ing. Ivan Koleňák, který byl pověřen koordinací úkolů v řídící skupině pro přípravu, provedení a následné vyhodnocení cvičení

Foto: Jan Flaška, JSDH Jihlava-Bedřichov

Informace: tiskoví mluvčí HZS, PČR, MVČR

Sdílet