Sobota 25. března 2023, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Radslavská přilba se v roce 2013 uskutečnila již po dvanácté, na účastníky čekaly i nové disciplíny

V sobotu 6. a v neděli 7. dubna 2013 se uskutečnil již 12.ročník noční soutěže hasičské všestrannosti

„Radslavská přilba“.

Svou záštitu nad ním převzal hejtman Olomouckého kraje Ing.Jiří Rozbořil, který hasiče na slavnostním nástupu osobně pozdravil a ocenil jejich práci a přínos pro řešení krizových situací i společenský život mateřských obcí. Ol.kraj také na pořádání akce poskytl finanční příspěvek. Svou zdravici soutěžícím směřoval i zástupce spoluorganizátora – ředitel ÚO HZS plk.ing.Miros­lav Čoček.

Starosta pořadatelské obce a sboru ve Vesnici Olomouckého kraje roku 2012 přivítal slovenská družstva obcí Zlaté a Sveržov a letos nakonec jediný polský tým ze Zieliny z Opolského vojvodství, připomněl letošní jubilejní rok 120. výročí založení hasičského sboru a poděkoval za podporu všem sponzorům. Přestože se vzhledem k velikonočním svátkům soutěž konala o týden později než obvykle, přetrvávající chladné počasí zvýšilo nároky na všech 26 zúčastněných týmů a bohužel také odradilo většinu tradičních diváků ze sledování odpolední štafety.

Při ní se šestičlenná soutěžní družstva postupně snaží co nejlépe vypořádat s kombinovanými prvky pětiboje a požárního sportu. Na zhruba 90-ti metrovém okruhu již tradičně soutěžícím stály v cestě 1,5m vysoká bariéra, trubní tunel, kladina, hasící přístroj, bariéra s oknem, překážky přeskoč – podlez – přeskoč, přesun závaží úderem palicí po kolejnici, přesun figuríny, sestava pneumatik, ale zejména lešeňová věž, z níž skluzem dolů svůj úkol začínali a výstupem na ni po provazovém žebříku končili.

Tradiční byly i další dvě odpolední disciplíny – „Požární poplach“ – při němž jde družstvo doslova z postele do plné zbroje a testy. Zatímco Požární poplach má vždy širokou diváckou kulisu – zejména v případě startu smíšených družstev, u testů bojuje v tichu místnosti jen každý sám ze sebou a svými znalostmi. Pro řidiče je to za dohledu provozovatele autoškoly Ing. Dana Ležáka ověření vědomostí z pravidel silničního provozu, pro členy jednotek pak test z otázek základních řádů a taktických předpisů.

Noční část startovala po předchozí velmi věcné a přátelské poradě velitelů družstev ve 20 hod. hvězdicově na všech 15-ti stanovištích současně. Jako v předchozích ročnících obsahovala některé zcela nové disciplíny, ale i u těch tradičních pokračovala snaha o jejich inovace, směřující zejména ke zvýšení nároků na odborné znalosti a šikovnost na úkor prosté síly a rychlosti – vše s hlediskem přijatelné bezpečnosti soutěžících.

V tomto duchu byly dřívější tradiční disciplíny doplněny dalším úkolem – při „Zrychleném přesunu“ po dostihovém závodišti museli členové družstva spolu se svým tělem do cíle doručit i výzbroj potřebnou pro provedení požárního útoku s dopravní vedením 3B a útočným vedením 3C, „Bytový požár“ byl doplněn o určování věcných prostředků, „Útěk z Alcatrazu“ o soustavu šroubů a matic, zapůjčenou strážáky ze Zieliny, „Formule 1“, simulující výměnu žárovky a kola přívěsného vozíku, o vázání uzlů, „Práce na vodě“ o určování významu bezpečnostních tabulek a vyhledání kontrolních bodů podle zadaného azimutu s určením druhu tlakové lahve.

Zcela novou byla disciplína tajemně nazvaná „Katakomby“, která v teletníku střediska MZ a.s. Prosenice nahradila dlouholeté „Vyklizení sklepa“. Místo silového přesunu dřevěných polen a makadamu z jednoho sklepního prostoru do druhého tak družstvo muselo s využitím vlastního a dodaného vybavení demonstrativně provést hašení požáru ve sklepních prostorách budov podle stanovených taktických postupů. Mnohý z účastníků tak měl možná vůbec poprvé v životě na zádech, v tomto případě sice jen jako zátěž, dýchací přístroj.

I druhá zcela nová disciplína obdržela velmi vzletný název – Moravské Gabčíkovo a využila zatím ne zcela dokončené stavby protipovodňových opatření v Tučíně. Na retenční nádrži jednotky provedly vyproštění zraněné osoby z objektu přelivu a její transport pomocí improvizovaných prostředků po stanovené trase. Splnění úkolu se u všech družstev neobešlo bez potíží a došlo i na v tuto dobu ne zrovna ideální koupel.

Další ještě více zdravotnickou disciplínou byla záchrana osoby po zásahu elektrickým proudem. I zde muselo každé družstvo prokázat patřičné taktické znalosti této problematiky, neboť k dispozici mělo jen výjezdový list k zásahu a jeho velitel musel až divadelně navozenou situaci se svým týmem řešit zcela samostatně.

Po roční přestávce byl opět zařazen úkol jednotky provést vyproštění zraněné osoby z osobního automobilu. I když jen omezená část hasičských jednotek je předurčena na zásahy u dopravních nehod, pravděpodobnost účasti kohokoliv z nás u takovéto události v běžném životě se zásluhou stupně motorizace a neukázněnosti, až bezohlednosti některých řidičů prudce zvyšuje. Je proto jen dobře mít co nejvíce lidí s návyky základních technických a taktických postupů pro řešení těchto situací. Tato disciplína na tradičním stanovišti u Oseckého mostu pro tentokrát nahradila několikaletý zápas soutěžících při plnění povodňových pytlů a stavění povodňové hráze.

Dalšími nočními disciplínami byly požární útok do kopce z podzemního zdroje i s úklidem všeho vybavení, průchod zemědělským objektem s rozměrným břemenem, vodorovný traverz, slanění z cvičné věže, čerpání vody turbínovým čerpadlem fy Zahas, výměna uzavíracího ventilu trubního vedení a po loňské premiéře již tedy osvědčená „Dolínkovská štafeta“, tvořená lanovkou nad vodním tokem, vodorovným lanovým žebříkem, lávkou a tunelem, pojmenovaná na počest jednoho z původců a místa inspirace pro vznik naší soutěže.

První dubnový víkend tak opět přinesl rozsáhlou prověrku hasičských jednotek z Přerovska i širokého okolí, kterou pro účastníky akce pořadatelský sbor hasičů z Radslavic připravil za účinné pomoci Obce Radslavice, HZS Olomouckého kraje, územního odboru Přerov, okolních sborů z Pavlovic u Přerova, Šišmy, Tučína, Buku, Radvanic, Laznik, Oseku nad Bečvou a Sušic.

Bylo snahou zařadit co nejvíce úkolů, které představovaly či imitovaly činnosti, s nimiž se hasičské jednotky setkávají, či mohou setkat při své zásahové činnosti. V nepravidelném pořadí se střídaly úkoly fyzicky náročné, technicky orientované s prověrkou profesních znalostí. U všech však byly nutné patřičné vědomosti, souhra všech členů týmu, rychlost rozhodování a schopnost převést všechny získané dovednosti do praxe s případnou dávkou improvizace.

Při časně ranním vyhodnocení vládla výborná nálada. Hasiči z Dřevohostic opět potvrdili svou pověst nejúspěšnějšího týmu této soutěže, obhájili loňské prvenství a stali se čtyřnásobnými držiteli Radslavské přilby. Druhé místo obsadili domácí, třetí příčku vybojoval zatím jediný zahraniční vítěz – hasiči slovenské obce Sveržov. Vítězem však byl zcela jistě každý z účastníků soutěže, neboť všechny týmy dorazily do cíle a zdárně se vypořádaly s všemi nástrahami připravené trati.

Poděkování pořadatelů patří všem spoluorganizátorům, kteří pomohli zabezpečit kontrolní stanoviště, poskytli materiální či osobní rozhodcovskou­ pomoc.

Sbor dobrovolných hasičů Radslavice, jako pořadatel doufá, že Radslavská přilba jako speciální soutěž nezajímá jen odbornou porotu a veřejnost v soutěži "RWE Dobrovolní hasiči roku 2012“ v níž její zásluhou zvítězil v kategorii „Nejlepší sbor dobrovolných hasičů pro oblast Sever Moravy, ale že i letošní dvanáctý ročník Radslavské přilby přinesl všem účastníkům něco pozitivního a nového, patřičně je prověřil i pobavil a pomohl jim v přípravě na jejich každodenní službu spoluobčanům a může být inspirací pro další zájemce.

Více informací najdete na www.radslavice.cz/hasici.

Stanislav Jemelík, starosta sboru

Sdílet
Přiložené soubory
vl radslavská přilba 2013 1[1].pdf zobrazit online PDF 565 kB