Úterý 24. května 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Jesenický pohár v běhu na lyžích

Dne 12. 2. 2007 pořádá Sportovní klub při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje závody v běhu na lyžích klasickou i volnou technikou pro muže i ženy z řad příslušníků a zaměstnanců HZS ČR.

Pořadatel: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, Sportovní klub při Hasičském záchranném sboru Olomouckého kraje, Česká hasičská sportovní federace

Termín: 12.2. 2007 – http://www.ces­kehory.cz

Místo: Motorest Skřítek, Sobotín 134, 788 16

Discipliny:

Dopoledne: klasickou technikou 10 km muži, 5 km – ženy
Odpoledne: volnou technikou 10 km muži, 5 km ženy

Kategorie:

Muži I. kategorie ………… do 35 let
Muži II. kategorie ………... do 50 let
Muži III. kategorie .............. nad 50 let
Ženy ……………………….bez rozdílu věku

Podmínky účasti: Účastníky závodů mohou být jen příslušníci a zaměstnanci HZS ČR, fyzicky a zdravotně způsobilí.

Přihlášky: Do 6. 2. 2007 poštou na adresu: Hasičský záchranný sbor Olomouckého kraje, P.O.Box 128, Schweitzerova 91, 772 11 Olomouc, tel. 974 770 012, mobil 777 171619nebo E-mailem na: jiri.moskva@hzsol.cz příp. na fax: 974 770 721

Do přihlášky je nutno uvést jméno a příjmení závodníka, ročník narození, služební číslo, platné zařazení do jednotlivých disciplin, vysílající složku – HZS kraje – ÚO

Prezence: Pondělí 12. 2. 2007 od 9:30 do 10:30 hod. – Motorest Skřítek

Losování: Losování –6. 2. 2007 ve 14:00 hod v areálu HZS Olomouckého kraje
Losující: Mgr. Jakub KrčekPřísedící: oddělení vnitřní kontroly a interního auditu HZS OLK

Příspěvek za start: 200 Kč/závodník

Diplomy a ceny: První tři v každé kategorii obdrží věcné ceny, diplomy, medaile (pouze při osobní účasti při vyhlášení).

Časový program:
Pondělí 12. 2. 2007, 11:00 hodin: Klasickou technikou – start v pořadí dle losování
Pondělí 12. 2. 2007, 14:00 hodin: Volnou technikou – start v pořadí dle losování

Časový program bude upřesněn na první schůzi v 10:30 hod v objektu Motorestu Skřítek. 40 minut po skončení závodu navazuje slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen v areálu Motorestu Skřítek.

Parametry závodních tratí:
Muži: 1 × 10 km – klasika, 1 × 10 km – volná technika
Ženy: 1 × 5 km

Ubytování: Zajišťují si účastníci samostatně.

Nabídka ubytovacích kapacit :

www.acjes.cz/u­bytovani, www.nasehory.cz, http://www.mujes.cz, http://www.myslivna.agent.cz, případně HZS OLK – Olomouc

Stravování: Strava bude podávána během závodu a bezprostředně po skončení závodu v areálu Motorestu Skřítek.

Odřeknutí: Do 6. 2. 2007 E-mailem: sport.klub@hzsol.cz , telefon: 777171619

Různé:
Závod bude probíhat podle Sportovního řádu sportovních soutěží GŘ HZS ČR, Pravidel lyžařských závodů Svazu lyžařů ČR a podle rozpisu startovního pořadí závodníků;
Zálohované měření času homologovaným měřícím zařízením;
Účastníci závodů a diváci se účastní závodů na vlastní nebezpečí;
Informace o diskvalifikacích bude zveřejněna taktéž u zápisu časů u cíle závodu;
Výsledky závodů budou zasílány po vyžádání pouze v elektronické formě na E-mailové adresy uvedené v přihlášce.

Dále budou výsledky zveřejněny na internetové adrese www.pozary.cz a www.hzsol.cz; Orientační mapka, umístění prezentace v areálu Motorestu Skřítek;
Parkování aut pod areálem Motorestu Skřítek;
Je nutno mít s sebou sněhové řetězy a zimní pneumatiky!

Maximální počet zúčastněných je 100 příslušníků;
Přirážkou 1 minuty se trestá i situace, kdy závodník použije bruslení v disciplíně klasickou technikou a nedodržení stopy a dráhy;
Diskvalifikace za opuštění vyznačené běžecké tratě, získání časové výhody, za absolvování trati v nesprávném pořadí okruhů, za neuvolnění stopy na vyzvání rychlejšího závodníka a za porušení bezpečnosti a regulérnosti závodu.

Hlavní činovníci závodu:
Vedoucí technické skupiny: Ing. Věra Pumprlová
Vedoucí organizační skupiny: Ing. Jiří Moskva
Hlavní rozhodčí: Mgr. Jakub Krček

Ing. Karel Kolářík Ředitel závodu a náměstek pro IZS a OPŘHZS Olomouckého kraje
Sdílet