Středa 18. května 2022, slouží směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Cena města Veselí nad Lužnicí za rok 2006 udělena

Historicky druhým držitelem Ceny města Veselí nad Lužnicí se stal pan František Klouda, člen Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí.Cena města Veselí nad Lužnicí se uděluje od roku 2005.

Město Veselí nad Lužnicí ji uděluje jednotlivcům nebo kolektivům jako výraz morálního ocenění jejich přínosu pro město za významnou a dlouhodobou práci v oblasti umělecké, vědecké, sportovní, výchovné či v jiné oblasti společenského života mající vztah k městu Veselí nad Lužnicí nebo město propagující v rámci regionu, kraje či České republiky. O udělení Ceny města Veselí nad Lužnicí rozhoduje zastupitelstvo města hlasováním o návrhu předloženém radou města.

Za rok 2006 zastupitelstvo města schválilo udělení Ceny města panu Františku Kloudovi za celoživotní obětavou a dobrovolnou práci pro město Veselí nad Lužnicí a jeho občany v oblasti požární ochrany. Pan František Klouda se narodil v roce 1931 a v loňském roce tak oslavil své 75. narozeniny. Členem Sboru dobrovolných hasičů se stal v roce 1948, po návratu z vojenské základní služby v roce 1953 se stal vedoucím kolektivu mladých hasičů a v této funkci působil až do roku 1990. Vychoval tak několik generací dobrovolných hasičů, svých nástupců. Od roku 1953 do roku 2000 také působil ve Výkonném výboru Okresního sdružení hasičů. V letech 1981 až 2000 byl velitelem zásahové jednotky Sboru dobrovolných hasičů Veselí nad Lužnicí. Významným způsobem se v osmdesátých letech minulého století podílel na stavbě budovy hasičské zbrojnice, ve které dodnes sídlí nejen hasiči, ale v poslední dekádě také Dům dětí a mládeže.

Za svou činnost byl oceněn celou řadou hasičských vyznamenání. V roce 2005 převzal titul Zasloužilý hasič, nejvyšší vyznamenání, které může dobrovolný hasič v České republice získat. V současné době je stále členem výboru Sboru dobrovolných hasičů ve Veselí nad Lužnicí, působí jako rozhodčí při soutěžích a svými radami a zkušenostmi pomáhá nám mladším hasičům při naší dobrovolné práci ve prospěch obyvatel a návštěvníků města.

Stanislav Kaisler
starosta SDH Veselí nad Lužnicí
http://sdh-veseli.hyperlink.cz
Sdílet