Pátek 20. května 2022, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Bilanční zpráva HZS Zlínského kraje za rok 2006

Dne 8. 1. 2007 se uskutečnila tisková konference, na které informoval ředitel HZS Zlínského kraje plk. Ing. Mojmír Jurka o činnosti sboru za rok 2006. Byly shrnuty nejdůležitější informace, události a akce ve Zlínském kraji – nejvíce zásahů od povodní v roce 1997, a to vlivem sněhových kalamit a povodní, méně požárů a méně tragických úmrtí při požárech, více výjezdů k dopravním nehodám.

Ředitel před zástupci médií oficiálně poděkoval všem příslušníkům a zaměstnancům za jejich práci a velmi dobrou prezentaci sboru v roce 2006. Nebyla zaznamenána žádná stížnost na práci státního požárního dozoru, ani na práci zásahovou a záchranářskou. Poděkování směřovalo také novinářům, kteří ve své anketě vyhodnotili HZS Zlínského kraje jako nejlépe komunikující instituci ve Zlínském kraji za rok 2006. Vedení HZS Zlínského kraje si tohoto ocenění velmi váží.

Jako jeden z nejvýznamnějších počinů byla vyhodnocena centralizace operačního řízení, která byla po třech letech budování sjednocena na krajské operační a informační středisko do Zlína. Od poloviny loňského roku jsou veškeré výjezdy organizovány jednotně ze Zlína, kam také směřují veškerá tísňová volání z linek 112 a 150. V souladu s jednotnou koncepcí GŘ HZS ČR se tak zařadil HZS Zlínského kraje mezi jedny z prvních krajů v republice. V této souvislosti ředitel poděkoval i ostatním složkám IZS Zlínského kraje za dosavadní spolupráci, vzájemnou komunikaci a koordinaci při řešení mimořádných událostí.

V roce 2006 se podařilo nakoupit další sérii jednotné zásahové techniky, která je pokračováním obnovy vozového parku profesionálních hasičů v kraji. Celkem devět starších vozů pak bylo z HZS Zlínského kraje převedeno na obce a do jednotek sboru dobrovolných hasičů, čímž se také zlepšují podmínky pro jejich zásahovou činnost. Zároveň došlo k nákupu čtyř nových zásahových vozů se státní dotací do jednotek Kroměříž, Fryšták, Rožnov pod Radhoštěm a Štítná nad Vláří. Ředitel před novináři zdůraznil nezastupitelnost dobrovolných hasičů při zásazích, o které se jako profesionálové opíráme v souladu s poplachovým plánem.
V oblasti prevence se podařilo v roce 2006 zpřístupnit pro zástupce krizového řízení v kraji přímý vstup do databází krizových a havarijních plánů, které mohou být aktualizovány přes internet prakticky okamžitě. Kontroloři se podíleli na zvládnutí akcí po destrukcích objektů pro shromažďování osob. Byla provedena analýza varovacích systémů míst pod přehradami a vodními nádržemi ve Zlínském kraji a byla zkontrolována vybavenost jednotek dobrovolných hasičů.

Ze stavebních investic byla vyzdvižena celková rekonstrukce stanice v Otrokovicích a vybudování krajského školicího střediska hasičů. V roce 2007 se plánuje rekonstrukce stanice ve Valašských Kloboukách a vybudování speciálního výcvikového trenažéru.
Ředitel hovořil také o účinnosti nového zákona o služebním poměru a jeho dopadu na příslušníky i zaměstnance. Řada dotazů byla ve sboru nejúčinněji zodpovězena při osobních návštěvách stanic, kterých se účastnili zástupci vedení. Byla tak částečně vyvrácena některá mylná a zavádějící tvrzení i obavy z účinnosti nového zákona, a to především v oblastech sociálních dopadů.

Zásahová činnost HZS Zlínského kraje

V roce 2006 vyjížděli profesionální hasiči k 3 562 událostem, což je nejvíce zásahů od povodní v roce 1997. Největší podíl na vzrůstu výjezdů byl zaznamenán v oblasti živelných pohrom a vliv sněhových kalamit na počátku roku. Nárůst byl zaznamenán také v oblasti technických zásahů, a to především vlivem povodní na Zlínsku a Uherskohradišťsku, ale také u lokální povodně na Kroměřížsku. Zásahů při živelných pohromách bylo v kraji 292 a technických zásahů a pomocí bylo 1 511.
Na druhém místě sledovaných skupin zásahů byly pomoci po dopravních nehodách. Celkem hasiči vyjížděli k 741 nehodám a haváriím v dopravě. I zde byl zaznamenán nárůst oproti roku 2005. Tolik očekávaný pokles dopravních nehod v souvislosti s novým zákonem o provozu na pozemních komunikacích tak hasiči v praxi vůbec nepoznali.
V oblasti požárů byl zaznamenán pokles celkových zásahů. Hasiči vyjížděli k 633 požárům ve Zlínském kraji, což je o čtyřiasedmdesát méně než v roce 2005. Výrazný pokles byl zaznamenán u tzv. žňových požárů, kterých bylo v roce 2006 málo, a to především vlivem příznivého počasí, ale bylo také celkově méně požárů budov. Výjezdy k požárům jsou za technickou pomocí a dopravními nehodami třetí skupinou nejčastějších zásahů.

V roce 2006 zemřely při požárech ve Zlínském kraji celkem tři osoby. To je o šest osob méně než v roce 2005. Při požárech se podařilo hasičům včas evakuovat 391 osob, 8 osob bylo při požárech hasiči zachráněno a 39 osob bylo plameny a kouřem zraněno. U zásahů se při likvidaci požárů zranili tři profesionální a dva dobrovolní hasiči.

U všech mimořádných událostí ve Zlínském kraji se profesionálním hasičům podařilo zachránit 59 osob a včas bylo hasiči evakuováno celkem 560 osob. Záchranáři v roce 2006 zasahovali u událostí, při kterých přišlo o život 59 osob a 386 osob bylo zraněno.
Z regionálního pohledu vyjížděli v roce 2006 nejčastěji k zásahům hasiči na Vsetínsku – 1 081, pak na Zlínsku – 1 003, Kroměřížsku – 759 a nejméně na Uherskohradišťsku – 719 zásahů.

mjr. Bc. Ivo Mitáček
tiskový mluvčí
HZS Zlínského kraje

Více info viz http://www.hzs-zlkraje.cz/
Sdílet