Úterý 28. listopadu 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Požiare, ktoré vznikli od chýb v komínovom telese

Najvyššiu požiarovosť z hľadiska hodnotených odvetví ekonomických činností vykazovalo v uplynulom roku 2006 bytové hospodárstvo.


Príslušníci Hasičského a záchranného zboru zaevidovali 1 828 požiarov v bytoch, domoch a ich prístavbách (17,8 % z celkového počtu), pričom hmotné škody spôsobené týmito požiarmi boli vyčíslené na 134 368 400 Sk. Pri týchto požiaroch bolo 38 osôb usmrtených a 119 osôb zranených. V porovnaní s obdobím roka 2005 sa počet požiarov v bytovom hospodárstve zvýšil o 7 prípadov a škody boli vyššie o 5 337 500 Sk. Počet usmrtených bol nižší o 3 osoby a počet zranených je vyšší o 18 osôb.
Len v rodinných domoch vzniklo v roku 2006 až 873 požiarov, pri ktorých bolo 31 osôb usmrtených a 63 zranených. Priame materiálne škody boli vyčíslené na 86 712 100 Sk.
Veľmi častou príčinou vzniku požiarov v domoch na bývanie boli poruchy vykurovacích telies.

Aj prvé dva týždne roku 2007 sa aj napriek teplému počasiu nesú v duchu požiarov rodinných domov, spôsobených chybami dymovodov. Tu sú prípady z tohtoročných štatistík:
Dňa 1. 1. 2007 o 03:44 hod. bol ohlásený požiar podkrovných priestorov rodinného domu v Senici – časť Čáčov. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne zamurovaný drevený trám v komínovom telese). Zasahovali príslušníci Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (OR HaZZ) v Senici za súčasnej evakuácie materiálu a rozoberania konštrukcií. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100 000 Sk.
Dňa 3. 1. 2007 o 19:37 hod. bol ohlásený požiar strechy rodinného domu na Slánskej ulici v obci Nižná Šebastová, okres Prešov. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne chyba komínového telesa). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Prešove za súčasnej evakuácie materiálu a rozoberania konštrukcií. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 200 000 Sk.
Dňa 12. 1. 2007 o 23:55 hod. bol ohlásený požiar rodinného domu na Hlavnej ulici v obci Zlatá Idka, okres Košice-okolie. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne zamurovaný trám v komínovom telese). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Košiciach-okolí (z hasičskej stanice v Moldave nad Bodvou) za súčasnej evakuácie materiálu a rozoberania konštrukcií. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 250 000 Sk.
Dňa 13. 1. 2007 o 04:38 hod. bol ohlásený požiar hospodárskej prístavby rodinného domu v katastrálnom území mesta Dolný Kubín – časť Kňazia. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne technická chyba na komínovom telese). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Dolnom Kubíne a členovia Obecného hasičského zboru (OHZ) Dolný Kubín za súčasnej kyvadlovej dopravy vody, evakuácie materiálu a rozoberania konštrukcií. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 250 000 Sk.
Dňa 13. 1. 2007 o 11:12 hod. bol ohlásený požiar strechy rodinného domu na ulici Pod Kamennou baňou v Prešove. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne technická chyba na komínovom telese). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Prešove za súčasnej evakuácie materiálu a rozoberania konštrukcií. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 500 000 Sk.
Dňa 13. 1. 2007 o 11:43 hod. bol ohlásený požiar kuchyne v hospodárskej prístavbe rodinného domu v katastrálnom území obce Poltár – časť Hájiky. Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania (pravdepodobne zamurovaný trám v komínovom telese). Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Lučenci (z hasičskej stanice v Poltári) za súčasnej evakuácie zvierat a materiálu, kyvadlovej dopravy vody a rozoberania konštrukcií. V dôsledku požiaru došlo k zraneniu jednej osoby, ktorá utrpela popáleniny II. a III. stupňa na oboch rukách a na tvári. Následkom požiaru vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100 000 Sk.

Niekoľko odporúčaní na dodržanie bezpečnosti komínových telies
Komín ako stavebná konštrukcia patrí k najviac namáhaným častiam stavby. Životnosť komína, osobitne jeho nadstrešnej časti je najviac ohrozovaná prudkými zmenami teplôt na vnútornom aj vonkajšom povrchu komína, agresívnymi kondenzátmi spalín z horenia a poveternostnými vplyvmi. Pravidelným čistením a prevádzkovou kontrolou komínov, dymovodov, prípadne palivových spotrebičov možno pravdepodobnosť dlhodobého extrémneho namáhania komínového telesa, porušenia jeho celistvosti znížiť, a tým znížiť aj riziko možného vzniku požiaru v danom objekte.
Občania sú povinní:
• Zabezpečovať čistenie a kontrolu komínov;
• Zabezpečovať osobami s odbornou spôsobilosťou preskúšanie komínov pred pripojením spotrebiča na komín, pred zámenou lokálneho spotrebiča palív na ústredný alebo etážový zdroj tepla, pred zmenou druhu paliva a po stavebných úpravách na telese komína.
Dbať na dodržiavanie vzdialeností horľavých látok (1 meter od komínového telesa) a konštrukcií od plášťa komína alebo palivového spotrebiča (tieto vzdialenosti sú presne vydefinované v technických predpisoch).

Pplk PhDr. Alena Bučeková
Hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru

Dátum: 17. 1. 2007
Sdílet