Neděle 3. března 2024, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Zásahy HaZZ v súvislosti s veternou smršťou v noci z 18. na 19.1. 2007

V súvislosti s veternou smršťou v noci na dnes zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru zasahovali na celom území Slovenska celkovo 94-krát.

Väčšinou išlo o odstraňovanie stromov spadnutých na cesty, pri poškodených strechách, telefónnych vedeniach, bleskozvodu a pri požiari lesného porastu v katastrálnom území obce Kojšov v okrese Gelnica, kde bolo príčinou vzniku požiaru zrútenie elektrického vedenia.
Celkovo odstránili 130 stromov, pracovali na 15 rodinných domoch, pri 7-mich poškodených elektrických vedeniach, 5-tich telefónnych vedeniach.
Počas víchrice slúžilo v 100-percentnej pohotovosti na celom území Slovenska 264 príslušníkov Hasičského a záchranného zboru. Počas zásahov neboli zaznamenaní žiadni zranení ani usmrtení ani z radov občanov, ani z radov slúžiacich hasičov.
Príslušníci Hasičského a záchranného zboru momentálne ešte stále vykonávajú záchranné práce na odstraňovaní následkov víchrice. Vzhľadom na pokles intenzity sily vetra však už o početných stavoch príslušníkov slúžiacich zmien na hasičských staniciach a o spohotovení ďalších príslušníkov v mieste bydliska rozhodujú riaditelia krajských riaditeľstiev Hasičského a záchranného zboru.

Zásahy podľa krajov:
Bratislavský kraj
Príslušníci OR HaZZ v Pezinku, Malackách a príslušníci Hasičského a záchranného útvaru hl. m. SR Bratislava (HaZÚ) zasahovali v priebehu noci z 18. 1. 2007 na 19. 1. 2007 v súvislosti s veternou smršťou celkom 25-krát, pričom zlikvidovali jeden požiar lesného porastu. Ďalej poskytli technickú pomoc pri poškodení striech 6 rodinných a bytových domov, poškodení 4 elektrických a telefónnych vedení, poškodení 1 bilboardu a odstránili zo štátnych ciest a miestnych komunikácií celkom cca 24 spadnutých stromov, v katastrálnych územiach obcí Šenkvice, Blatné, Klanec, Stupava, diaľnice D2 a mesta Bratislava.

Banskobystrický kraj:
Príslušníci OR HaZZ v Brezne a Zvolene zasahovali v priebehu noci z 18. 1. 2007 na 19. 1. 2007 v súvislosti s veternou smršťou celkom 3-krát, pričom poskytli technickú pomoc pri odstraňovaní celkom cca 7 spadnutých stromov zo štátnych ciest a miestnych komunikácií v katastrálnych územiach obce Čertovica a mesta Zvolen.

Trnavský kraj:
Príslušníci OR HaZZ v Dunajskej Strede, Piešťanoch, Galante a Senici zasahovali v priebehu noci z 18. 1. 2007 na 19. 1. 2007 v súvislosti s veternou smršťou celkom 6-krát, pričom poskytli technickú pomoc pri odstraňovaní celkom 11 spadnutých stromov z diaľnice D2, zo štátnych ciest a miestnych komunikácií v katastrálnych územiach obcí Veľký Meder, Dolná Štál, Šamorín, Veľká Mača, Sládkovičovo, Matúškovo, Horné Saliby a mesta Piešťany.

Trenčiansky kraj:
Príslušníci OR HaZZ v Považskej Bystrici, Partizánskom, Novom Meste, Partizánskom a Trenčíne zasahovali v priebehu noci z 18. 1. 2007 na 19. 1. 2007 v súvislosti s veternou smršťou celkom 5-krát, pričom poskytli technickú pomoc pri odstraňovaní celkom cca 9 spadnutých stromov, zo štátnych ciest a miestnych komunikácií v katastrálnych územiach obcí Papradno, Podjavorník, Žabokreky nad Nitrou, Bošáca a miest Dubnica nad Váhom a Považská Bystrica.

Nitriansky kraj:
Príslušníci OR HaZZ v Komárne a Nitre zasahovali v priebehu noci z 18. 1. 2007 na 19. 1. 2007 v súvislosti s veternou smršťou celkom 4-krát, pričom poskytli technickú pomoc pri poškodení strechy rodinného domu a odstraňovaní celkom 3 spadnutých stromov zo štátnych ciest a miestnych komunikácií v katastrálnych územiach obcí Zemianska Olča a miest Vráble a Nitra.

Košický kraj
Príslušníci OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi (z hasičskej stanice Gelnica) zasahovali 2-krát a to pri požiari lesného porastu v katastrálnom území obce Kojšov (príčinou požiaru bolo zrútenie elektrického vedenia). Druhý zásah mali medzi obcami Dobšiná a Stratená bol ohlásený jeden spadnutý strom na štátnej ceste č. 67. Zasahovali príslušníci OR HaZZ v Spišskej Novej Vsi (z hasičskej stanice Krompachy).

Prešovský kraj
Príslušníci OR HaZZ v Poprade, Levoči, Kežmarku a v Starej Ľubovni zasahovali v priebehu noci z 18. 1. 2007 na 19. 1. 2007 v súvislosti s veternou smršťou celkom 23-krát, pričom zlikvidovali 2 požiare poškodeného elektrického vedenia. Ďalej poskytli technickú pomoc pri poškodení striech 3 rodinných domov, poškodení 1 telefónneho vedenia a odstránili zo štátnych ciest I., II. a III. tried celkom cca 28 spadnutých stromov v katastrálnych územiach obcí Vyšné Hágy, Štrbské Pleso, Ždiar, Spišský Štvrtok, Rakúsy, Podhorany, Toporec, Lacková, Hromoš, Hniezdne, Chmeľnica, Jakubany, Ľubovnianske Kúpele, Nová Ľubovňa a mesta Stará Ľubovňa.

Žilinský kraj
Príslušníci OR HaZZ v Žiline, Čadci, Námestove, Liptovskom Mikuláši, Námestove, Martine a v Ružomberku zasahovali v priebehu noci z 18. 1. 2007 na 19. 1. 2007 v súvislosti s veternou smršťou celkom 26-krát, pričom poskytli technickú pomoc pri poškodení striech 5 rodinných domov, poškodení 1 telefónneho vedenia, poškodení 1 bleskozvodu na bytovom dome a odstránili zo štátnych ciest I., II. a III. tried celkom cca 47 spadnutých stromov v katastrálnych územiach obcí Slaná Osada, Kolárovice, Klubina, Vysoká nad Kysucou, Liptovské Kľačany, Podvysoká, Makov, Demänovská Dolina, Oščadnica, Ležiachovo, Trnové a miest Čadca, Námestovo a Žilina.

pplk. PhDr. Alena Bučeková, hovorkyňa Prezídia Hasičského a záchranného zboru
Sdílet