Pátek 1. prosince 2023, slouží směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

HZS ČR dnes nabídl pomoc Lesům ČR

Počet událostí, u kterých během včerejšího a dnešního dne v souvislosti se silným větrem zasahovaly jednotky požární ochrany, přesáhl dnes (19. 1. 2007) ke 12:00 hod. číslo 4 000. Profesi­onální a dobrovolní hasiči tak zaznamenali největší počet zásahů v jednom dni od roku 2002, kdy zemi postihly katastrofální povodně.

Profesionální i dobrovolní hasiči nyní likvidují následky extrémního větru, pomáhají při zprůjezdňování zaterasených železničních tratí a silnic, či při obnově dodávek energie.

Vedení generálního ředitelství HZS ČR dnes nabídlo státnímu podniku Lesy ČR pomoc při řešení kalamitní situace, ke které kvůli silnému větru došlo v jeho lesích.
Jednotky požární ochrany by v případě potřeby mohly pomoci např. při zpřístupnění důležitých objektů a zařízení.

Vzhledem k trvajícím varováním meteorologů před silným větrem i nadále platí, že by si měli lidé dávat pozor a chovat se opatrně.

Při silném větru hrozí ulomení a pády silných větví i celých stromů na objekty či zaparkovaná auta, pády drátů elektrického a jiného (telefonního atd.) vedení, poškození anténních systémů, střech a omítek, rozbití oken, poškození vozidel.

Jak se chránit při silném větru

Pro omezení rizika poškození zdraví a majetku silným větrem by měli občané ve vlastním zájmu dodržovat základní pravidla:

- Bezpečný úkryt před silným větrem poskytují budovy s nenarušenou statikou. Omezte pohyb venku a jízdy autem, neschovávejte se pod stromy nebo v okolí vyšších a starších budov, u kterých hrozí stržení střešní krytiny (tašky, plechy), rozhodně nechoďte do lesa.
- Neparkujte auta pod stromy či v blízkosti něčeho, co hrozí zřícením, dávejte si pozor na vysoké sloupy.
- Před příchodem větru preventivně zajistěte okna, dveře, odstraňte nebo upevněte volně uložené předměty (např. květináče, truhlíky z parapetů), které mohou v důsledku větru ohrožovat okolí. Dávejte si pozor zejména na volně ležící plechy, skleněné výplně nebo jiné pevné a ostré předměty, z nichž se za silného větru stávají smrtící zbraně.
- Pokud za silného větru řídíte auto, jeďte maximálně opatrně a pomalu. Větrné poryvy mohou auto učinit neovladatelné a hrozí také zvýšené nebezpeční střetu s překážkou na silnici.
- Ke spadlým drátům elektrického napětí se vůbec nepřibližujte.
- Sledujte vývoj situace ve sdělovacích prostředních.

Pokud je váš život, zdraví popř. majetek v bezprostředním ohrožení, volejte hasiče na čísla 112 nebo 150.

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR
Sdílet