Úterý 19. června 2018, slouží směna A. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.
Banner DrägerCZ 970

Preventivně výchovná činnost

Preventivně výchovná činnost zahrnuje širokou oblast působení na úseku požární ochrany. Svým rozsahem vyžaduje vzájemnou spolupráci jednotlivých odborů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezské­ho kraje.

Nedílnou součástí preventivně výchovné činnosti je ediční a propagační činnost na úseku požární ochrany. Do této oblasti patří vydávání neperiodických odborných tiskovin, propagace ve veřejných sdělovacích prostředcích, jakož i vystupování příslušníků HZS MSK, a to jak ve sdělovacích prostředcích, tak i před veřejností. Dále jsou zpracovávány osvětové materiály pro zveřejnění na webových stránkách HZS MSK.
Z hlediska organizační struktury Hasičského záchranného sboru spadá provádění preventivně výchovné činnosti pod odbor prevence. Preventivně výchovná činnost je ale natolik rozsáhlý úkol, že se na něm podílejí, navzájem se doplňují a pomáhají si příslušníci jednotlivých odborů HZS MSK.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje provádí preventivně výchovnou činnost zejména:

· spoluprací s médii (rozhlas, televize, tisk, internet),
· vydáváním propagačních materiálů,
· dny otevřených dveří na jednotlivých hasičských stanicích na území kraje,
· ukázkami a výstavami požární techniky a technických prostředků,
· ukázkami zásahů při konání různých akcí,
· přednáškami na školách,
· přednáškami pro odbornou veřejnost.

O konání konkrétních akcí (dny otevřených dveří, ukázky zásahů, požární techniky a technických prostředků) jsou vždy s předstihem informována média, popř. se o nich můžete dozvědět na webových stránkách www.hzsmsk.cz. Pro případné zájemce o přednášky jsou na těchto stránkách rovněž uvedeny kontaktní údaje na příslušníky Hasičského záchranného sboru zabývající se touto činností.

Zdroj: www.hzsmsk.cz
Sdílet
Banner Prabos 970 OK