Sobota 9. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna B. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Preventivně výchovná činnost

Preventivně výchovná činnost zahrnuje širokou oblast působení na úseku požární ochrany. Svým rozsahem vyžaduje vzájemnou spolupráci jednotlivých odborů Hasičského záchranného sboru Moravskoslezské­ho kraje.

Nedílnou součástí preventivně výchovné činnosti je ediční a propagační činnost na úseku požární ochrany. Do této oblasti patří vydávání neperiodických odborných tiskovin, propagace ve veřejných sdělovacích prostředcích, jakož i vystupování příslušníků HZS MSK, a to jak ve sdělovacích prostředcích, tak i před veřejností. Dále jsou zpracovávány osvětové materiály pro zveřejnění na webových stránkách HZS MSK.
Z hlediska organizační struktury Hasičského záchranného sboru spadá provádění preventivně výchovné činnosti pod odbor prevence. Preventivně výchovná činnost je ale natolik rozsáhlý úkol, že se na něm podílejí, navzájem se doplňují a pomáhají si příslušníci jednotlivých odborů HZS MSK.

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje provádí preventivně výchovnou činnost zejména:

· spoluprací s médii (rozhlas, televize, tisk, internet),
· vydáváním propagačních materiálů,
· dny otevřených dveří na jednotlivých hasičských stanicích na území kraje,
· ukázkami a výstavami požární techniky a technických prostředků,
· ukázkami zásahů při konání různých akcí,
· přednáškami na školách,
· přednáškami pro odbornou veřejnost.

O konání konkrétních akcí (dny otevřených dveří, ukázky zásahů, požární techniky a technických prostředků) jsou vždy s předstihem informována média, popř. se o nich můžete dozvědět na webových stránkách www.hzsmsk.cz. Pro případné zájemce o přednášky jsou na těchto stránkách rovněž uvedeny kontaktní údaje na příslušníky Hasičského záchranného sboru zabývající se touto činností.

Zdroj: www.hzsmsk.cz
Sdílet