Pondělí 4. prosince 2023, od 07:00 bude sloužit směna C. Jak poznáte hasiče v prchajícím davu? Jde opačným směrem.

Diskuse o „bezpečnějších“ RIP cigaretách začíná

Z dlouhodobých statistik plyne, že kouření je jednou z vůbec nejčastějších příčin vzniku požárů s tragickými následky. Požáry způsobené kouřením usmrtily za posledních 5 let 96 osob.

Ačkoliv předmětem veřejné debaty jsou zejména zdravotní dopady kouření, kouření škodí i jinak – požáry zapříčiněné cigaretami každoročně způsobí úmrtí několika osob a nezanedbatelné majetkové škody.

V letech 2002 – 2006 způsobilo kouření celkem 4 363 požárů, ty si vyžádaly úmrtí 96 osob a dalších 363 osob bylo při těchto požárech zraněno. Majetkové škody dosáhly 193,15 mil. Kč.

Přestože požáry způsobené kouřením tvořily v posledních 5 letech jen zhruba 4 % z celkového počtu požárů, zapříčinily téměř 15 % ze všech úmrtí při požárech a zhruba 7 % ze všech zranění při požárech. Častými obětmi jsou například lidé, kteří se rozhodnou zakouřit si v posteli, nebo děti, které se kvůli hře se zapálenými cigaretami těžce popálí.

Problém souvislosti mezi kouřením a značným počtem požárům však neřeší jen ČR, ale i další státy. Podle provedených průzkumů dochází v 11 zkoumaných evropských zemích každoročně ke zhruba 10 000 požárům, které způsobily cigarety, a tyto požáry každoročně usmrtí na 460 osob a dalších 1 600 je při nich zraněno.

Např. ve Švédsku je 30 % ze všech úmrtí při požárech v domácnosti způsobeno cigaretami, respektive prostředky kouření. Na Slovensku zase kuřáci v roce 2006 způsobili 634 požárů, ty napáchaly škody za více než 10 mil. Kč, 12 lidí při těchto požárech zemřelo a 14 bylo zraněno.

V Evropě se v současnosti začíná diskutovat o opatření, které by pomohlo snížit vysoký počet požárů způsobených cigaretami. Jde o tzv. RIP cigarety, neboli cigarety se sníženou schopností zapálit (Reduced Ignition Propensity cigarettes).

Tyto cigarety mají v sobě zabudovány lamely, které fungují podobně jako retardény na silnicích – zpomalují hoření a výrazně snižují intenzitu žhnutí uvnitř cigarety. K překonání lamel dochází vlastním kouřením, tedy natahováním zplodin z hořící cigarety. Až o 60 % se tak snižuje riziko, že od cigarety dojde ke vznícení hořlavého materiálu a následnému požáru.

RIP cigarety jsou nyní zavedeny například v Kanadě a části USA (státy New York, Kalifornie, Vermont, Illinois, New Hampshire, Massachusetts), kde již je výroba a prodej „běžných“ cigaret zakázán a spotřebitelé si mohou zakoupit výhradně tyto cigarety se sníženou schopností zapalovat. O možnosti zavedení RIP cigaret se v současnosti intenzivně diskutuje na úrovni Evropské unie.

„MV – generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR jednoznačně podporuje takové kroky, které budou vést k dalšímu snižování škod a zdravotních následků požárů. Podporujeme tedy i snahu EU o zavedení RIP cigaret na společný trh EU. Zavedení RIP cigaret v ČR by totiž pomohlo snížit zbytečně vysoký počet úmrtí a zranění při požárech a zamezilo by i velkým majetkovým škodám,“ říká plk. Ing. Rudolf Kaiser, ředitel odboru prevence MV- generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR.

Ani tyto RIP cigarety samozřejmě nezabrání všem požárům, stále je třeba, aby kuřáci nakládali se zapálenými cigaretami opatrně, vůči okolí ohleduplně a dodržovali základní bezpečnostní pravidla.

Hořící cigareta je v podstatě otevřený oheň. Ve žhnoucím konci může mít až několik stovek stupňů Celsia a tak vysoká teplota pak velice snadno zapálí další hořlavé látky. To přináší značné riziko zejména v domácnosti, které jsou v dnešní době doslova přeplněny vybavením z materiálů, které se snadno vznítí a rychle hoří (např. čalouněný nábytek, matrace, bytové textilie). I přes rychlý zásah hasičů tak již často nelze lidem pomoci.

Prevence

Při kouření by měli lidé dodržovat základní bezpečnostní pravidla, podobně jako při zacházení s jinými zdroji otevřeného ohně.

 • Nikdy si nezapalujte ani nekuřte, pokud si sednete do křesla či dokonce lehnete do postele. Každým rokem hasiči evidují smrt několika lidí, kteří usnuli s cigaretou v ústech (mnohdy i zmoženi alkoholem), kvůli upadlé cigaretě vznikl požár, který vedl k úmrtí osoby.
 • Pamatujte, že cigareta patří do popelníku, pokud není k dispozici, pak je třeba nedopalek pořádně uhasit botou. Cigareta nepatří do koše, ani na podlahu, stůl, či nábytek. Cigaretu ani popelník nikdy neodkládejte na křeslo či sedací soupravu. Popelník je třeba pravidelně vyčistit od zbytků cigaret – ke vzplanutí a vzniku požáru stačí jedna nedostatečně uhašená cigareta.
 • Neuhašené zbytky cigaret v domácnosti ani venku nikdy neodhazujte. Hasiči každou chvíli likvidují hořící trávu, křoviny ale i odpadkové koše či světlíky zapálené právě od nedopalků cigaret. I když se zdá, že nedopalek odhozený na chodník nemůže požár způsobit, cigareta snadno propadne mříží a po nějaké době způsobí požár. Pamatujte, že např. v lese je kouření zcela zakázáno. Vůbec nejhorší je, pokud se někdo v lese snaží uhasit cigaretu zašlápnutím do země, neboť tím se naopak nedopalek zatlačí do suchého prostředí, kde v listí či jehličí může pokračovat jeho žhnutí, což může snadno skončit požárem. Cigarety jsou příčinou zhruba 1/5 všech lesních požárů.
 • Dochází i k požárům, které byly způsobeny odhozením neuhašeného nedopalku z okna automobilu, či vlaku. Pokud zapálená cigareta spadne do suchého porostu, je zaděláno na požár. A teď pozor – hasiči se setkávají i s případy, kdy hořící nedopalek vyhozený z okna automobilu neskončil na silnici, ale propadl otevřeným zadním oknem zpět do vozu a zapálil autosedačky. Požár v takovém případě postupuje velmi rychle, takže se může stát, že kvůli podobné neopatrnosti člověk zcela přijde o svého plechového miláčka.
 • Jsou známy případy rozsáhlých požárů, které byly způsobeny odhozením neuhašené cigarety do běžného odpadkového koše. Od cigarety se může vznítit odpad a ten může nepozorovaně žhnout i poměrně dlouhou dobu. Ke vzniku požáru a poničení např. nějaké provozovny (herny, baru, restaurace) pak dojde třeba až po zavírací době, kdy nemůže personál oheň rychle uhasit.

Příklady tragických požárů

Na dokreslení závažnosti problematiky kouření z hlediska požární ochrany lze uvést několik konkrétních příkladů.

Mnoho zbytečných tragédií způsobuje zejména kouření v posteli, popř. na křesle, a svůj podíl na tragédiích má mnohdy bohužel i alkohol, popř. jiné drogy:

 • V sobotu 21. 10. 2006 pozdě večer byli hasiči v Liberci přivoláni k požáru zahradní chatky, ze které se dvěma náhodně kolemjdoucím mezitím podařilo vytáhnout popáleného muže. Tomu již bohužel nebylo podle zdravotnických záchranářů pomoci. Usmrcený muž zřejmě usnul se zapálenou cigaretou, která způsobila tuto tragédii.
 • Podobný případ se stal na počátku října loňského roku v Brně, kde hasiči po zlikvidování požáru bytu na místě nalezli mrtvého muže na ohořelém lůžku – také zde tragédii s největší pravděpodobností způsobilo kouření na lůžku.
 • Stejnou příčinu měl také požár, který dne 24. 3. 2006 zachvátil rodinný dům v obci Bojkovice. Tento případ se naštěstí obešel bez úmrtí.
 • Štěstí naopak neměla starší žena v Ostravě – Porubě, která za svou neopatrnost při kouření na lůžku zaplatila v lednu loňského roku daň nejvyšší.
 • Dne 27. 9. 2006 např. v Praze došlo v zázemí prodejny spotřební elektroniky k požáru, který způsobil škody za 5 mil. Kč. Jak ukázalo následné vyšetřování, příčinou vzniku požáru byla nedbalost, respektive odhození nedopalku cigarety do tříděného papírového odpadu.
 • Vysypání nedopalků do plastového odpadkového koše rovněž způsobilo požár se statisícovými škodami dne 10. 3. 2006 v jedné pražské restauraci.
 • O tom, co může způsobit kombinace zapálené cigarety s vysoce hořlavou látkou, se na počátku srpna loňského roku přesvědčil muž, jehož rodinný domek v Mimoni byl těžce poničen požárem. Ten odstartovala banální věc – muži spadl do rozlité slivovice nedopalek cigarety. Výsledkem této neopatrnosti byly statisícové škody.

Cigarety jsou také příčinou až 1/5 všech lesních požárů, za všechny lze zmínit loňský rozsáhlý lesní požár ve skalnaté nepřístupné oblasti Národního parku České Švýcarsko u Jetřichovic na Děčínsku. Tento největší lesní požár od roku 2003 v červenci loňského roku likvidovalo na 900 dobrovolných i profesionálních hasičů, jeho hašení se protáhlo na 8 dní, přičemž musela být nasazena i letecká technika.

kpt. PhDr. Petr Kopáček
tiskový mluvčí
MV-generální ředitelství
Hasičského záchranného sboru ČR

Sdílet